Agenda

za 21 mei Muziek met de Troubadoers om 20.00 uur in it Geahûs. Gurbe Douwstra, Pieter Wilkens en Marcel Smit.
Dit belooft voor jong en oud een gezellige avond te worden. Kaarten a € 10,00 pp via: reservearje@gmail.com
Activiteitencommissie Geahûs
Juni  
3 juni Dynamyk yn Garyp! Dineren en feesten voor drie goeie doelen in Garyp! In deze editie gaat de gehele opbrengst naar De Tennis vereniging, Dorpshuis It Geahus en de ontwikkelingsplannen rondom het Autisme Campus. Kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar vanaf begin mei. Meer info www.dynamykyngaryp.nl
15 juni Chr. Muziekvereniging Looft den Heer Actie WC- en keukenpapier vanaf 18:00 uur 
6 t/m 10 juni Chr. Gymnastiekvereniging V. en V.: 22e Avondvierdaagse 
  meer Agenda >>

Zelf een item doorgeven voor de agenda? Klik hier


Logo-Dorpsbelang

Op deze plek verschijnt nieuws en informatie van Dorpsbelangen Garyp

Nieuws van Dorpsbelang

Himmeldei
Sinds vorig jaar krijgt Dorpsbelang geld van de gemeente om het opruimen van zwerfafval te organiseren. Enkele particulieren zetten zich daar al voor in. Vanaf dit jaar zal ook de school meedoen en enkele sportverenigingen. Daarmee is de himmeldei (zou dit jaar 19 maart zijn) als opruimdag van de baan. Aan de andere kant is het wel jammer dat zo’n speciale dag, met aandacht voor het milieu, voortaan in alle stilte voorbij zal gaan. We beraden ons nog op een nieuwe invulling.

Garyp in de belangstelling
Sinds Johan Timmermans de oude melkfabriek heeft “omgetsjoend” in een appartementencomplex, huisartsenpraktijk, kinderdagverblijf, enz. hebben we over belangstelling niet te klagen. We hebben hier al een minister gehad, diverse hoge ambtenaren, en wat al niet meer. Kort geleden was hier nog een aantal bestuurders (wethouders en gedeputeerden) uit Groningen en op 18 maart was er een werkbezoek van PvdA-volksvertegenwoordigers (kamer-, staten- en gemeenteraadsleden). Zij kwamen niet alleen voor de fabriek, maar ook voor de grootse plannen van onze Enerzjy Koöperaasje. Namens ons bestuur mocht ik ingaan op de ontwikkelingen enz. in ons dorp.

Lees verder >>


Verkeersomleidingen door het dorp !!!!!

Vanaf 17 mei t/m 3 juni zal de aansluiting Westerein-Lytse Buorren-Gravinneloane volledig zijn afgesloten.
Als gevolg daarvan zal er meer (vracht-)verkeer door het dorp en met name langs de Greate Buorren komen.
Dat betekent extra risico’s voor de zwakste verkeersdeelnemers (fietsers en voetgangers), waar onder de schooljeugd. Houdt a.u.b. rekening met hen.
Door de schoolleiding worden de ouders van de leerlingen gevraagd om de Greate Buorren te mijden en de kinderen aan de Master Lubweizijde naar de school te brengen en te halen. De meest gevaarlijke oversteekpunten worden de kruispunten bij de Inialoane - Greate Buorren en bij de Greate Buorren - Brandsmaloane. Mogelijk worden hier klaar-overs ingezet.

Na 3 juni is nog wel de Westerein gestremd (nog 3 weken), maar kan het verkeer wel weer via de Gravinneloane naar de Lytse Buorren. Let wel, de genoemde data zijn streefdata. In de praktijk kan het eventueel eerder of later worden.


(Persbericht)

Tytsjerksteradiel betrekt inwoners bij keuze nieuwe burgemeester

GemTdielGemeente Tytsjerksteradiel gaat na de zomervakantie op zoek naar een nieuwe burgemeester. Om te bepalen welk type burgemeester het meest geschikt is, worden inwoners om advies gevraagd.
Van dinsdag 10 mei t/m woensdag 25 mei 2016 hebben zij de mogelijkheid om hun mening te geven op basis van een aantal stellingen en een open vraag.

Zoektocht naar nieuwe burgemeester

Per 1 september stopt Eric ter Keurs als burgemeester van de gemeente Tytsjerksteradiel. De komende maanden gaat de gemeente op zoek naar een nieuwe burgemeester. In mei en juni zullen de fractievoorzitters een zogenaamde (concept) profielschets opstellen. Daarin komt te staan welk type burgemeester men het meest geschikt acht. Om tot een profielschets te komen, vragen de fractievoorzitters ook advies aan derden, waaronder inwoners van de gemeente.

Input van inwoners

Van dinsdag 10 mei tot en met woensdag 25 mei krijgen alle inwoners de kans om hun input te leveren voor de profielschets van de nieuwe burgemeester. Zij kunnen hun mening geven op basis van een aantal stellingen en een open vraag. Die mening kan digitaal worden gegeven via www.t-diel.nl/nieuweburgemeester. Daarnaast komt er een schriftelijke versie in weekblad Actief en zullen raadsleden de straat op gaan om de enquete af te nemen.

Online vragenlijst ‘Wie wordt onze nieuwe burgemeester’
De online campagne ‘Wie wordt onze nieuwe burgemeester?’ wordt uitgevoerd door adviesbureau Necker van Naem. Het vroegtijdig raadplegen van bewoners is volgens Necker van Naem een trend in gemeenteland. “We passen voor de gemeente Tytsjerksteradiel een innovatief en succesvol concept toe dat zich heeft bewezen in eerdere campagnes bij het vinden van de juiste burgemeester,“ aldus Roel Freeke, directeur Necker van Naem.

Profielschets
In juni combineren de fractievoorzitters alle input en hun eigen wensen tot een korte en krachtige profielschets. Deze profielschets zal in de raadsvergadering van 29 augustus 2016 definitief worden vastgesteld en worden aangeboden aan de Commissaris van de Koning (CdK).


Onderstaand oorlogsverhaal is in de 80-er jaren van de vorige eeuw geschreven door Taede Sibma (†) van Sigerswâld en ingestuurd door dochter Minny Sibma.

 

Vijf bange weken

Inleiding:
Enkele aantekeningen over de bange maand November, gedurende de oorlogswinter 1944 te Garijp, Sigerswâld 4

Garijp is een vrij rustig dorp in de Friese Wouden. De mensen houden er, zoals overal, van hun vrijheid. Over ’t algemeen is men er alleszins godsdienstig. De meesten zijn gereformeerd en er is een behoorlijk aantal hervormden.
Is bovenstaande misschien ook als reden aan te geven, dat erin Garijp veel verzet was tegen de Duitse bezetter in de 2e wereldoorlog.
De eerste oorlogsjaren gingen ook in Garijp vrij rustig voorbij. Naarmate echter de druk van de bezetter toenam, nam ook het verzet van de dorpsbevolking toe. Op allerlei manieren probeerde men de Duitsers tegen te werken, of hen er tussen te nemen.

Vele landgenoten, die door de Duitsers werden opgeroepen, doken onder op het platteland. Ook in Garijp was een behoorlijk aantal onderduikers.
Sommige mensen hadden niet de moed om onderduikers te nemen; zij vonden de risiko’s te groot.
Anderen verkeerden in omstandigheden, dat zij het niet konden.
Er waren echter heel wat, die meenden zich tegen de onrechtmatige bezetter te moeten verzetten; zij vonden dat normale burgerplicht. Tenslotte een kategorie die meende dat verzet tegen de vijand een ‘heilig moeten’ was. Op hen was van toepassing; “Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt mij gehuisvest”.
Wanneer er dan ook nog een voorganger was, die in het verzet voorop liep (Ds. Reeskamp had een Jodin als onderduikster? Dan werkte dit zeker stimulerend.

Verslag

Bij ons te Sigerswâld 4, kwam een zekere Numan. Hij werkte bij de Nederlandse Spoorwegen. Na de spoorwegstaking kwam hij bij ons als onderduiker. Hij was er nog maar enkele weken, toen de onverwachte overval op onze boerderij plaatsvond, en hij gegrepen werd.
Omdat hij nog maar zo kort bij ons was, heeft men zich afgevraagd of er misschien verraad in het spel was. Een duidelijke aanwijzing hiervoor was dat de “Grünen” uit Bergum, daarvoor beefde een ieder, rechtstreeks op hun doel afgingen. Het kwam allemaal over, alsof zij wisten, dat er een onderduiker moest zijn.

De overval vond plaats op 4 november 1944, ’s ochtends om ongeveer 8 uur.
Plotseling stonden er 7 á 8 Duitsers in en om onze boerderij. Twee van hen waren leden van de S.S. vooral deze twee traden hard, zij schoten in donkere hoeken van de hooizolder, en brutaal op.

Bij aankomst van de Duitsers waren mijn vader, een knecht, een onderduiker en ik in de schuur aanwezig. Er werd op dat moment graan gedorst met een kleine dorsmachine.
Moeder zag de Duitsers komen en zij kwam de schuur in met de waarschuwing: “Daar zijn de Duitsers.”
In korte tijd was, op mijn vader na, de schuur verlaten.
Een schuilplaats op de hooizolder, die was aangebracht om zich te verbergen, kon door de snelheid van de overval, niet meer bereikt worden.
In deze schuilplaats waren 2 radio’s aanwezig.

Het meest waren de Duitsers erop gebrand om een onderduiker te arresteren, die in dienst was bij de Nederlandse Spoorwegen. Vanaf 8.00 tot 12.15 is gezocht om deze man in handen te krijgen, hetgeen gepaard ging met veel geschreeuw en uiting van dreigementen.
Een dreigement dat vaak geuit werd, was het in brand steken van de boerderij.
Daar de Duitsers vermoedden dat de gezochten zich in het hooi verborgen hadden, moest mijn vader, op last van de Duitsers, meermalen op het hooivak (met vork) om hooi naar beneden te gooien.
Dit had tot gevolg dat het weldra een grote chaos was.

In het woongedeelte van de boerderij had iedereen die daar aanwezig was, kamerarrest. Hier waren moeder met 5 kinderen, terwijl beppe Tryntsje in haar eigen kamer moest blijven.
Mijn oudste zuster Atje heeft twee maal geprobeerd te ontsnappen. Ze was van plan naar de buren, Oebele en Sietsche, te vluchten. De eerste keer mislukte dit. Halverwege werd ze door een Duitser, die op wacht stond, terug geroepen. Een 2e poging lukte echter wel en zij is daar tijdens de overval gebleven.

De knecht Romke Kooistra en de onderduiker hadden zich onder het hooi verborgen op de zolder.
Deze Romke sliep ’s nachts in het zgn. ‘feinte-keamerke’, dat voor op de hooizolder was.
Ook hier brachten de Duitsers een bezoek en hier vonden zij het persoonsbewijs van Romke.
Vader had er reeds vaker op gewezen, dat het persoonsbewijs van Romke, vervalst moest worden. Hij bedoelde, dat het zo veranderd moest, dat Romke niet meer onder de oproep van de Duitsers viel.
Met de vondst van dit persoonsbewijs hadden de Duitsers het bewijs dat Romke aanwezig moest zijn.
De Duitsers dwongen vader om met enkelen van hen in het land naar Romke te zoeken. Zij dachten hem te vinden bij een hoop hekkelgereedschap, maar daar werd hij dus niet gevonden.

Lees meer >>


Snelschaken

Op 12 april hebben de jeugdafdeling en de senioren van de schaakvereniging "de Lytse pion" Garyp het eerste deel van seizoen 2016 afgesloten met een avond snelschaken.
Het tweede deel van het seizoen 2016 start op 6 september. De senioren starten op 20 september weer.

Schaken 1 Schaken 2Op de foto's is de spanning en daarna de blijdschap  van de gezichten van de kinderen af te lezen. Alle kinderen hebben een prijs gewonnen. De prijzen waren mooi samengesteld door Jellie Bijlsma van onze buurt Spar, de eerste 3 plaatsen verdienden bovendien een tegoed creditcard van de Spar van resp. € 5, 00, € 7,50 en €10,00.
De prijzen waren uitsluitend voor het snelschaken.
De competitieprijzen worden in december, na twee complete seizoen delen schaken bekend.
Ds. J. Kroon was een deel aanwezig bij het snelschaken en reikte de prijzen voor de eerste 3 plaatsen uit. 


Op de 3e plaats Siemkje v.d. Bij, op de 2e plaats Jesse de Haan en op de eerste plaats Harald Turkstra. De eerste plaats was duidelijk. Er waren echter 3 leden op de tweede plaats geëindigd. Dat vereiste nog een paar spannende extra snelschaakpartijen. De senioren speelden tegelijkertijd op een andere locatie in It Geahûs. De senioren speelden om vleesprijzen. Mede mogelijk gemaakt door sponsoring van Pals Wagenaar onze dorpsslager.

(ingezonden door Leen Pronk)


(Bron: Rabbelskûte, maart 2016)

Woningbouw in Garyp

Zoals we allemaal merken, trekt de woningmarkt de laatste tijd weer behoorlijk aan.
Ging er de afgelopen jaren amper een bouwterrein in Tytsjerksteradiel over de toonbank, de laatste maanden zijn er al diverse kavels verkocht en worden er weer talrijke opties verleend.

woningbouw 2e fase lrgUitbreidingsplan Sânhichte/Skeanpaed
Ook voor het uitbreidingsplan Sânhichte/Skeanpaed wordt interesse getoond. Niet echt opmerkelijk want dit is natuurlijk ook een prachtige bouwlocatie. Dat het een aantal jaren min of meer uit beeld is geraakt, heeft naast de geldcrisis ook te maken met het feit dat de locatie niet bouwrijp is.
De plek ligt er, wat dat betreft, niet direct uitnodigend bij.

Bouwrijp
De vraag die ons dus nu met enige regelmaat wordt gesteld is “wanneer makket de gemeente it plan bouwryp?”. Welnu, de gemeente wil het plan ontwikkelen zodra er sprake is van concrete belangstelling. Nu de belangstelling toeneemt en er naar alle verwachting binnenkort ook opties worden verleend, geldt dat wanneer er kavels worden verkocht de grond ook meteen bouwrijp zal worden gemaakt.

Snelle levering bouwkavel
Aspirant bouwers hoeven zich echter weinig zorgen te maken over een snelle levering. Het bouwrijp maken zal in enkele maanden zijn beslag vinden. De tijd die ook nodig is om nieuwbouwplannen te ontwikkelen en daarvoor een bouwvergunning te krijgen. In de eerste fase zijn 7 kavels beschikbaar voor de bouw van een vrijstaande woning. De kavels hebben een oppervlakte van 470 m2 tot 760 m2.

Drie starters- en vier gezinswoningen
Zoals bekend zal Bouwbedrijf De Haan in de eerste planfase ook een zevental kavels (14, 15 en 16) ontwikkelen. Dit bedrijf bouwt zeven energiezuinige en royale woningen.

Meer informatie
Via de website van de gemeente (www.t-diel.nl/inwoners-t-diel/bouwkavelsgaryp_ 44934/) kunt u meer informatie (ook de kavelprijzen) vinden over het uitbreidingsplan van Garyp. Mochten er daarna nog vragen zijn, kunt u altijd contact opnemen met Willem Bil, verkoopmedewerker van de gemeente: telefoon 06-20620841, email wbil@t-diel.nl of met Bouwbedrijf G. de Haan & Zn, telefoon 0511-521287, www.bouwbedrijf-dehaan.nl.

GemTdielGemeente Tytsjerksteradiel Afdeling Bouwen en Wenje

Werkzaamheden Gravinneloane

Hieronder een aantal foto's van de stand van zaken op donderdag 17 maart. Volgende week (week 12) wordt het asfalt vanaf het tankstation tot aan de kruising met de Westerein eruit gehaald. Deze week wordt het stukje weg van de kruising tot aan de benzinepomp bestraat, zodat het verkeer dan hier weer langs kan om te tanken of om bij de kinderopvang te komen.

Schaakvereniging ‘De Lytse Pion’ Garyp

jeugdafdeling 'De Lytse Pion'

Het bestuur van de schaakvereniging, bestaande uit voorzitter Hans Kloosterman, secretaris Klaas Breitsma en penningmeester Leen Pronk, maken met trots bekend dat de schaakclub sinds 16 februari 2016 ook een jeugdafdeling heeft. De jeugdafdeling is het gevolg van het feit, dat Leen Pronk in het kader van de buitenschoolse activiteiten van cbs ‘De Wraldpoarte” 4 maanden lang op woensdagmiddag schaaklessen heeft gegeven aan een deel van de leerlingen uit groep 8.

Een deel van deze leerlingen was zo enthousiast dat ze verder wilden gaan op een schaakclub. In overleg met het bestuur en ‘it Geahûs’, werd besloten de jeugdclub op de standaard schaakavond, de dinsdag, te laten schaken van 19.00 uur tot 20.00 uur. Deze tijd kan weleens uitlopen om een partij af te maken. De reguliere start van de schaakavond voor de senioren is om 20.00 uur.

Kinderen die ook lid willen worden van de jeugdafdeling van de schaakclub ‘De Lytse Pion’ kunnen dit na overleg met hun ouders mailen naar leen@familie-pronk.nl.
Leen Pronk zal dan contact met de ouders opnemen.
De schaakavond voor de jeugd bestaat uit 1 trainingsopdracht en een partij die geldig is voor de jeugdcompetitie van Garyp. Dit alles onder begeleiding van ds. J. F. Kroon en Leen Pronk.
Het schaakseizoen loopt tot en met 12 april 2016 en start weer op 6 september 2016.

Op de foto’s:
- De jeugd luistert naar de uitleg van ds. J. F. Kroon.
- Voorzitter Hans Kloosterman verwelkomt en maakt kennis met de nieuwe jeugdleden.

schaken3 schaken5


Live stream Centrale As - Burgum

Voor wie 's een kijkje wil nemen bij de werkzaamheden bij het nieuwe aquaduct in het kanaal ten noorden van Garyp kan dat ook doen via een webcam. Er staan 3 camera's: Aquaduct Zuidkant, Aquaduct Noordkant en eentje vanaf de brug bij Burgum.

www.bouwwebcam.nl/burgum

 Webcam aquaduct

Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 19e jaargang nr.4 is uit.

De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 27 mei 2016.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 20 mei 2016 om 19.00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mail adres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com


Degenen die daar prijs op stellen kunnen via bovenstaand e-mailadres een digitale versie van de Rabbelskûte aanvragen.

Collecterooster 2016

03-04 t/m 09-04 St. ZOA
10-04 t/m 16-04 St. Fonds Gehandicaptensport
17-04 t/m 23-04 Nederlandse Hartstichting
24-04 t/m 30-04 St. Nationaal Fonds Kinderhulp
08-05 t/m 14-05 St. Nationaal Fonds Kinderhulp
22-05 t/m 28-05 Longfonds Stichting
29-05 t/m 04-06 St. Prins Bernhard Cultuurfonds