Fit, veilig én gezellig doortrappen met de Fiets Totaal Doortrap Dag

In beweging blijven, genieten van de mooie natuur en in contact komen met gezellige andere seniore fietsliefhebbers. Klinkt dat voor jou als de perfecte combinatie? Dan is de Fiets Totaal Doortrap Dag misschien wel iets voor jou. Deze dag is bedoeld om gezellig samen te fietsen en meer te leren over veiligheid op de fiets. Lijkt het je leuk om mee te doen aan deze dag bij jou in de buurt? Geef je dan op door een mail te sturen naar doortrappen@fietsersbond.nl.

We beginnen de dag met onder andere aandacht voor fietsen in een groep, op- en afstappen, remmen, lastige verkeerssituaties en fietsen op een e-bike.
Daarna gaan we de Doortraproute in de gemeente fietsen onder begeleiding van docenten van de Fietsersbond. Na de tocht is er een gemeenschappelijke lunch.
Deelname en lunch is gratis.

Doortrappen in Friesland
Doortrappen in Friesland is bedoeld om senioren te stimuleren vaker te fietsen. Fietsen is goed voor de gezondheid, sociale contacten en mobiliteit van senioren in de provincie. Bovendien draagt het bij aan recreatie en duurzaamheid. Het programma wordt omarmd door de achttien Friese Doortrap gemeenten en de provincie Friesland. Kijk voor meer informatie op https://www.frieslandbeweegt.frl/doortrappen.frl.php

Datum: 8 juni
Locatie: It Geahus, Garyp
Tijden: 09.30-13.30

Hieronder kunt u de Agenda voor de ledenvergadering van 15 april 2023, het Jaarverslag 2022-2023 en de Notulen ledenvergadering 2022 downloaden.


Nieuws van Dorpsbelang

(januari 2023)

Leuke uitjes
Wist u dat u leuke uitjes kunt vinden op: www.eropuitinfriesland.nl?

FIXI
Heeft u wat te melden aan de gemeente vanwege bestrating, begroeiing, straatverlichting etc.? Bel met de gemeente 140511, gebruik de FIXI- app, of laat een ander het voor u doen.

Nieuwe bestuursleden
We hebben een aantal gemotiveerde mensen bereid gevonden om ons DB-team te versterken. Dit zijn: Kees Wartena, Ans Walinga en Anneke Kooy. Tijdens de komende ledenvergadering worden ze aan u voorgesteld.

Ledenvergadering
Heeft u vragen, zorgen of ideeën die betrekking hebben op ons dorp? Of wilt u gewoon weten wat we het afgelopen jaar hebben gedaan?
Kom dan naar de jaarlijkse ledenvergadering op 25 april. Inloop vanaf 19:30 uur en het begint om 19:45 uur.

Cursus reanimatie
Gratis
cursus leren reanimeren en het gebruiken van de AED.
Wat zou het mooi zijn als steeds meer inwoners van Garyp kunnen reanimeren en met de AED kunnen werken.
In Garyp hebben we twee openbare AED’s. Eén hangt bij het Geahûs en één hangt bij Piet en Ineke de Jong. Er is al een aantal inwoners van Garyp die weten hoe je met deze apparaten om moet gaan en die staan ook ingeschreven bij HartslagNu (het reanimatie oproepsysteem van Nederland). Hiervoor organiseert Dorpsbelangen Garyp al jarenlang een cursus voor de inwoners van Garyp in It Geahûs.
Als je de cursus van één avond hebt gevolgd krijg je een certificaat en kun je je inschrijven bij HartslagNu. Als 112 een melding ontvangt dat er een hartstilstand bij jou in buurt is, krijg je een reanimatie melding op je telefoon. In dit bericht staat de locatie van het slachtoffer en of je meteen naar het slachtoffer moet, of eerst een AED moet ophalen. Er worden altijd meerdere burgerhulpverleners opgeroepen en als je een periode niet beschikbaar bent wegens vakantie of andere omstandigheden, dan kun je dat aangeven.
Waarom is het belangrijk om een reanimatiecursus te volgen?
Bij een hartstilstand zijn de eerste zes minuten cruciaal. De overlevingskans is het grootst als er binnen zes minuten iemand reanimeert en een AED aansluit. De ambulance is meestal niet zo snel. Als jij weet wat je moet doen in een noodsituatie kan jij het verschil maken, want elke seconde telt.
Om je vaardigheden te behouden is het belangrijk dat ieder jaar een herhalingscursus gevolgd wordt. Heb je een BHV-diploma dan hoef je geen cursus te volgen. Je kunt je dan zo opgeven bij HartslagNu.

Bij voldoende aanmeldingen, proberen we voor de zomervakantie nog een cursus te geven.
Opgeven kan bij:
Sjoerdtje de Boer, 06-25110888 sjoerdtjedeboer76@gmail.com
Margreet Wijmenga, 06-10532530 wijmengamargreet@hotmail.com.
 

Lees verder.....


OVG logo small
De Ondernemersvereniging van Garyp

Meer informatie:


 


  Klik HIER om een agenda-item in te sturen
 

AGENDA 2023

Maart  
27 maart Begrafenisvereniging De Eendracht: Ledenvergadering om 19:30 uur in It Geahûs 
April  
1 april ItGeahus smActiviteitencommissie It Geahûs
Biertroebadoer
7 april ItGeahus sm(G)iest ek mei
16.30m uur in It Geahûs
15 april Chr. Korfbalvereniging Vlug en Vaardig: Oud-ijzeractie
21 april ItGeahus sm
Activiteitencommissie It Geahûs
Bingoavond
24 april EKGARYP: Ledenvergadering om 19:30 uur in It Geahûs
25 april Dorpsbelang: Ledenvergadering om 19:45 uur in It Geahûs
27 april ItGeahus sm
Activiteitencommissie It Geahûs
Koningsdagactiviteit
29 april vakantiesMeivakantie (alle regio's) 29 april t/m 7 mei 2023
   
Mei  
   
Juni  
   
Juli  
8 juli ItGeahus smActiviteitencommissie It Geahûs
Kleintje Dorpsfeest
22 juli Zomervakantie (regio Noord) 22 juli t/m 3 september 2023vakanties

Vaste Activiteiten 'It Geahûs'

 • Maandag
  13.30-15.00: Volksdansen
  15.00-16.30 Koersbal (2x per maand)
  20.00: Schaakclub 'De lytse pion' (2x per maand)
 • Dinsdag
  9.30-11.30: Schildersclub 'Mei Ferfe'
  20.00: C.P.B. (1x per maand)
 • Woensdag
  10.00-11.30: Koffie drinken 'Hûskeamer fan Garyp'
  13.00: Biljartclub 'FIUD"
  19.45-22.00: Popkoor
 • Donderdag
  14.30-17.00: 50+ SOOS (1x per maand)
  19.30: Muziekvereniging 'Looft den Heer'
  19.30: Biljarten 3 banden
 • Vrijdag
  16.30-19.00: (G)iest ek mei? (1e vrijdag van de maand)
  19.30: Biljartclub 'Ús nocht'

Fûgelwacht Garyp

Dorpsbewoners kunnen meldingen  doen over (bijzondere) vogelsoorten bij de  Fûgelwacht Garyp e.o. via mail naar fugelwachtgaryp. Zo mogelijk ook foto’s mee sturen.
Ook voor andere zaken m.b.t. (weide)vogels is het bestuur via dit e-mailadres bereikbaar. Voor telefonische informatie verwijzen wij naar voorzitter Rinus de Vries, tel. 0511 – 521655 of secretaris Gjalt Faber, 0511 – 521918.

Âlde foto's fan Garyp

Yn 2015 is de website www.aldgaryp.nl de loft yn gongen. Op de website sille stadich oan mear en mear moaie âlde foto’s en films fan Garyp komme te stean.

Video oude dorpsfilms

Website: www.aldgaryp.nl


'De Rabbelskûte' 26e jaargang nr.3 van 13 januari 2023 is uit.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 24 maart 2023.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 17 maart 2023 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

 


Collecterooster

 • 26-03 t/m 01-04 ZOA
 • 31-03 t/m 06-04 Fonds Gehandicaptensport
 • 07-04 t/m 13-04 Hartstichting
 • 14-04 t/m 20-04 Nationaal Fonds Kinderhulp
 • 12-05 t/m 18-05 Longfonds
 • 26-05 t/m 01-06 Prins Bernhard Cultuurfonds
 • 02-06 t/m 08-06 EpilepsieNL
 • 09-06 t/m 15-06 Rode Kruis
 • 16-06 t/m 22-06 Maag Lever Darm Stichting
 • 23-06 t/m 29-06 Nationaal MS Fonds

Folder EKG 00De kosten voor energie rijzen de pan uit. Veel mensen maken zich daar terecht zorgen over. Wil jij energie besparen en je energierekening verlagen? FIKSteam Garyp adviseert inwoners in ons dorp én voert energiebesparende maatregelen uit.* Niet niksen maar fiksen!

Wat doen de fiksers? Van alles. Na een inventarisatie bij je thuis wordt er een 'boodschappenlijstje' gemaakt. Vervolgens gaat het FIKSteam Garyp aan de slag. Voorbeelden van werkzaamheden zijn het plaatsen van een brievenbusborstel, radiatorfolie en een waterbesparende douchekop, het vervangen van lampen door ledlampen en buisisolatie van de CV. Zo bespaar je al gauw een paar honderd euro per jaar op jouw energierekening!

Bekijk de folder hier!!

Nieuwsflits Multi Functioneel Centrum Garyp

In december is een bijeenkomst in It Geahûs geweest over de DOM (Dorpsontwikkelmaatschappij). Met behulp van subsidie uit de DOM kan een lokaal initiatief opgezet worden onder begeleiding van medewerkers namens de DOM. Met 30 belangstellenden hebben we informatie gekregen over de mogelijkheden die dit biedt bij het voorbereiden van een nieuw multifunctioneel centrum (MFC) in ons dorp. Tijdens deze bijeenkomst is besloten om een kernteam samen te stellen met vertegenwoordigers van de school, kerk, It Geahûs en Dorpsbelangen.

Lees verder.....

Oproep

Al een aantal jaren houden meerdere mensen zich bezig met het verleden van Garyp. Dit gebeurt vaak los van elkaar. Het lijkt ons daarom leuk om een ‘Historische Kring Garyp’ op te richten. Mensen die zich voor de geschiedenis van Garyp interesseren, of het leuk vinden zelf wat uit te zoeken komen dan een paar keer per jaar samen om allerlei onderzoekjes met elkaar te bespreken. Dit zou wellicht kunnen leiden tot een serie korte, historische verhalen voor de Rabbelskûte, of een uitgave over de geschiedenis van ons dorp.
Heb je belangstelling om mee te doen? Meld je aan: ceesblom53@gmail.com.
Het verplicht tot niets, leeftijd speelt geen rol en er zijn geen kosten aan verbonden. Ook hoef je geen professor te zijn, belangstelling is voldoende.

Cees Blom (Garyp) en Marten van der Molen (tegenwoordig Joure)


© 1997 - www.garyp.nl
website door IT-wurk