Agenda

Augustus  
1 t/m 19 aug Bouwvak Noord - Week 31 t/m 33
29 aug EINDE Zomervakantie Noord - 16 jul t/m 28 aug - Week 29 t/m 34 
augustus 'Komkommertijdsmiley wachten
September  
8 t/m 10 sept NOVG: Dorpsfeest
   
  meer Agenda >>

Zelf een item doorgeven voor de agenda? Klik hier


Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.

logo EKGaryp

Zonneweide aan de Easterein 1 Garyp
Er is inmiddels begonnen met de eerste voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van het zonnepark.Holwerda is begonnen met de definitieve afwerking van “it stoart”, en dit zal rond 1 juli zijn voltooid. Als alles volgens planning verloopt zullen tussen 1 juli en 1 augustus de eerste werkzaamheden van de bouw van het park beginnen. Als de eerste “spade” de grond in gaat dan zullen wij dit uiteraard direct aan u allen gaan melden!

Lees verder >>


Bent u er 26 juni ook bij?

Dan komen de Young Zulu Warriors uit Zuid-Afrika naar Garyp en Sumar! Men treedt op in de Andreastsjerke te Garyp én in de Dorpskerk van Sumar. De dienst in Garyp start om 9:15 en de dienst in Sumar vangt aan om 11:00. Een van de collectes zal bestemd zijn voor Gods Golden Acre. 

Logo-Dorpsbelang

Op deze plek verschijnt nieuws en informatie van Dorpsbelangen Garyp

Nieuws van Dorpsbelang

Kansen in kernen - herinrichting Gravinneloane
Het is nu zover dat de Westereinkant van het dorp is gestremd. Zes weken lang moeten we met de auto omrijden richting Wâldwei. Als deze Rabbelskûte bij u in de bus valt zijn de eerste 2 weken daarvan al weer voorbij. En op 24 juni moet alles weer bereikbaar zijn. Daarna moet de aannemer hier en daar nog wat afwerken en wat opruimen, en kan de weg officieel worden geopend.
Zoals het nu staat zal die opening plaats vinden op donderdag 14 juli, de laatste\schooldag voor de leerlingen van de basisschool. Het is de bedoeling dat zij betrokken zullen worden bij de openingsfestiviteiten. Aan de kant van de Easterein speelt nog het snelheidsprobleem. De gemeente heeft toegezegd dat hier op korte termijn een fikse drempel zal worden gemaakt. De dorpsplattegronden, die nu bij De Jefte en voor het huis van Gjalt en Gryt Benedictus staan, zullen worden verplaatst naar de boomeilanden in de Westerein en Easterein. De plattegronden zelf zijn niet meer actueel en zullen in de komende tijd worden vervangen.

Centrale As
Op dit moment komt er al heel veel verkeer over de nieuwe rondweg. En dat zal nog meer worden, doordat het gedeelte van de N356 tussen Sumar en Nijega in de komende maand eerst in één richting en later nog een week lang in beide richtingen zal worden afgesloten. Helaas valt dit voor een groot deel samen met de stremming van de Westerein. We zullen dan dus ook voor de richting Drachten via binnenwegen naar De Wâldwei moeten rijden. Burgum en Sumar blijven bereikbaar via de bestaande route. Het fietsverkeer heeft geen last van de stremmingen. Het gaat om de volgende perioden:
30 mei t/m 24 juni geen verkeer mogelijk van Sumar naar Nijega;
24 juni t/m 1 juli helemaal geen verkeer mogelijk tussen Sumar en Nijega.

Lees verder >>


Verkeersomleidingen door het dorp !!!!!

Vanaf 17 mei t/m 3 juni zal de aansluiting Westerein-Lytse Buorren-Gravinneloane volledig zijn afgesloten.
Na 3 juni is nog wel de Westerein gestremd (nog 3 weken), maar kan het verkeer wel weer via de Gravinneloane naar de Lytse Buorren. Let wel, de genoemde data zijn streefdata. In de praktijk kan het eventueel eerder of later worden.


(Persbericht - Gemeente Tytsjerksteradiel)

Nieuwe dorpskern Garyp klaar

Donderdag 14 juli was het feest in Garyp. Inwoners, schoolkinderen en bestuurders vierden de afronding van het project Kansen in Kernen Garyp. Gedeputeerde Johannes Kramer en wethouder Houkje Rijpstra ‘gaven’ de weg terug aan het dorp, nadat de dorpskern de afgelopen anderhalf jaar een metamorfose onderging.
 
Feestelijke activiteiten
De feestelijkheden werden samen met de school gevierd. De laatste schooldag vond plaats op het nieuwe ‘dorpsplein’. De kinderen konden zich de hele middag vermaken met verschillende spelletjes, een luchtkussen en een goochelaar.
 
Lespakket VVN
Aan het eind van de sport- en spelmiddag bood Margot Blaauw van VVN (veilig verkeer Nederland) een lespakket aan de school aan. Dit lespakket gaat over ‘Shared space area’s’, waarbij iedere verkeersdeelnemer ter plekke wordt aangesproken op het eigen verantwoordelijkheidsgevoel en inzicht, omdat wegmarkeringen en verkeersborden zoveel mogelijk ontbreken.
 
Officiële afsluiting
Rond 16.00 werd KIK Garyp officieel afgesloten door gedeputeerde Johannes Kramer van de provincie Fryslân, wethouder Houkje Rijpstra van de gemeente Tytsjerksteradiel en voorzitter van Plaatselijk Belang Garyp Hendrik Raap. Zij werden daarbij geassisteerd door goochelaar Ritsko van Vliet. Hij “toverde” Tjeerd van 5 tevoorschijn. Tjeerd liet ruim een jaar geleden in een filmpje over Kansen in Kernen zien welke verkeersonveilige plakken aangepakt worden. Nu fietste Tjeerd met de bestuurders een rondje over het nieuwe, veilige dorpsplein.
 
KIK Garyp
Kansen in Kernen (KIK) is een project van de provincie en de gemeente Tytsjerksteradiel in samenwerking met de inwoners van Garyp. Dankzij de aanleg van De Centrale As (rondweg Garyp) rijdt het doorgaand verkeer niet meer door de kern van Garyp. En dat bood kansen, zoals het verbeteren van de verkeersveiligheid en het vergroten van de leefbaarheid.
 
Herinrichting
Begin 2015 startte de gemeente Tytsjerksteradiel met herinrichten. De Gravinneloane is veranderd in een dorpslaan, uitgevoerd in rode klinkers. De aangrenzende begraafplaats heeft een ruimere entree gekregen. Meest in het oog springend is de verlengde Gariper Opfeart en de nieuwe waterpartij langs de Gravinneloane. Beide komen samen op een plein dat is ingericht volgens het principe van shared space / dielde romte. Een trefpunt met bankjes, een veldje en een vissteiger. In 2014 transformeerde de voormalige zuivelfabriek ‘De Eendracht’ al tot een multidisciplinair zorgcentrum met zorgappartementen en ruimte voor bedrijvigheid.

Foto’s: Binne-Louw Katsma
 
Foto ‘Lespakket VVN’: Uiterst links Houkje Rijpstra, wethouder Tytsjerksteradiel, uiterst rechts Margot Blaauw, VVN
Foto ‘Officiële opening’: Vooraan Tjeerd (5 jaar), daarachter v.l.n.r. wethouder Houkje Rijpstra, gedeputeerde Johannes Kramer en voorzitter van Plaatselijk Belang Garyp Hendrik Raap

Officiele opening Lespakket VVN

 LC logo

Het uitbreidingsplan ‘Sânhichte/Skeanpaed’ in Garyp kan los

LC 27juni2016

Dat constateert de gemeente Tytsjerksteradiel na de informatiedag waar daadwerkelijk handtekeningen zijn gezet door kopers.
In de eerste fase komen in het nieuwbouwplan zeven woningen, waarbij er keus is uit een rijtjeswoning, halfvrijstaand of vrijstaand.

Het plan is ontwikkeld door bouwbedrijf G. de Haan & Zn in samenwerking met de gemeente en bevat kavels in de grootte van 470 tot 760 vierkante meter.

(Bron: Leeuwarder Courant digitaal)


Gravinneloane en Westerein weer open!!!

Hieronder de situatie van zaterdag 18 juni. De Gravinneloane en Westerein zijn weer helemaal open. Pffff........


Nieuwbouw 

In het nieuwe uitbreidingsplan van Garyp ontwikkelen Bouwbedrijf G. de Haan & Zn. en gemeente Tytsjerksteradiel 23 woningen, waarvan in fase 1: 1 tussenwoning, 2 eind-, 4 halfvrijstaande- en 7 vrijstaande woningen. Voor verkoopinformatie kunt u voor de rijwoningen en de halfvrijstaande woningen terecht bij Wijmenga Makelaars. Voor kavelinformatie van de vrijstaande woningen kunt u terecht bij gemeente Tytsjerksteradiel.

Zie ook: www.fijnwoneningaryp.nl/


(Bron: Rabbelskûte, maart 2016)

Woningbouw in Garyp

Zoals we allemaal merken, trekt de woningmarkt de laatste tijd weer behoorlijk aan.
Ging er de afgelopen jaren amper een bouwterrein in Tytsjerksteradiel over de toonbank, de laatste maanden zijn er al diverse kavels verkocht en worden er weer talrijke opties verleend.

woningbouw 2e fase lrgUitbreidingsplan Sânhichte/Skeanpaed
Ook voor het uitbreidingsplan Sânhichte/Skeanpaed wordt interesse getoond. Niet echt opmerkelijk want dit is natuurlijk ook een prachtige bouwlocatie. Dat het een aantal jaren min of meer uit beeld is geraakt, heeft naast de geldcrisis ook te maken met het feit dat de locatie niet bouwrijp is.
De plek ligt er, wat dat betreft, niet direct uitnodigend bij.

Bouwrijp
De vraag die ons dus nu met enige regelmaat wordt gesteld is “wanneer makket de gemeente it plan bouwryp?”. Welnu, de gemeente wil het plan ontwikkelen zodra er sprake is van concrete belangstelling. Nu de belangstelling toeneemt en er naar alle verwachting binnenkort ook opties worden verleend, geldt dat wanneer er kavels worden verkocht de grond ook meteen bouwrijp zal worden gemaakt.

Snelle levering bouwkavel
Aspirant bouwers hoeven zich echter weinig zorgen te maken over een snelle levering. Het bouwrijp maken zal in enkele maanden zijn beslag vinden. De tijd die ook nodig is om nieuwbouwplannen te ontwikkelen en daarvoor een bouwvergunning te krijgen. In de eerste fase zijn 7 kavels beschikbaar voor de bouw van een vrijstaande woning. De kavels hebben een oppervlakte van 470 m2 tot 760 m2.

Drie starters- en vier gezinswoningen
Zoals bekend zal Bouwbedrijf De Haan in de eerste planfase ook een zevental kavels (14, 15 en 16) ontwikkelen. Dit bedrijf bouwt zeven energiezuinige en royale woningen.

Meer informatie
Via de website van de gemeente (www.t-diel.nl/inwoners-t-diel/bouwkavelsgaryp_ 44934/) kunt u meer informatie (ook de kavelprijzen) vinden over het uitbreidingsplan van Garyp. Mochten er daarna nog vragen zijn, kunt u altijd contact opnemen met Willem Bil, verkoopmedewerker van de gemeente: telefoon 06-20620841, email wbil@t-diel.nl of met Bouwbedrijf G. de Haan & Zn, telefoon 0511-521287, www.bouwbedrijf-dehaan.nl.

GemTdielGemeente Tytsjerksteradiel Afdeling Bouwen en Wenje

Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 19e jaargang nr.5 is uit.

De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 augustus 2016.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 augustus 2016 om 19.00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mail adres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com


Degenen die daar prijs op stellen kunnen via bovenstaand e-mailadres een digitale versie van de Rabbelskûte aanvragen.

Collecterooster 2016

29-05 t/m 04-06 St. Prins Bernhard Cultuurfonds
05-06 t/m 11-06 Epilepsiefonds
12-06 t/m 18-06 Maag Lever Darm Stichting
19-06 t/m 25-06 Ver. Het Nederlandse Rode Kruis
26-06 t/m 02-07 Algemene Ned. Gehandicapten Organisatie