Agenda

Oktober

1 okt Foarút oer de as: Kramenmarkt op de Centrale As van 10:00 tot 16:00 uur
5 okt Fr. C.P.B.
Excursie naar het klompenmuseum in Noardburgum.
7 okt (G) iest ek mei? Samen eten. Vrijdag 7 okt is het weer zover. Iedereen is vanaf 16 uur welkom in It Geahûs! Opgeven bij: Eelke Hoekstra, tel 521975, e.hoekstra@hetnet.nl en Minie vd Voorde, tel. 521693, w.voorde@chello.nl en It Geahûs, tel. 521249. Opgeven vóór woensdag 5 okt.
7 okt Centrale As: opening Centrale As
7 okt Activiteitencommissie It Geahûs: Bingo om 20:00 uur in It Geahûs
11 okt Fr. C.P.B.
Rayonvergadering te Boornbergum.”Klún en Knoffelhakke”.
15 okt Activiteitencommissie It Geahûs: 15 okt om 20.00 oere sil toanielferiening "Lytse Kreft"Garyp noch in kear it stik "Wat in skrik" útfiere yn It Geahûs.
Entree is oan de seal: volw € 8,00 en bern tot 12 jier € 5,00
15 okt Herfstvakantie Noord - 15 okt t/m 23 okt - Week 42
28/29 okt Gods Golden Acre
Op vrijdag 28 okt en zaterdag 29 okt komen we weer bij uw deur langs met waxinelichtjes en wenskaarten (op=op). Dit alles ten behoeve van Project Skoolbus van Gods Golden Acre. Noteer deze data vast in uw agenda!
29 okt Begrafenisvereniging “De Eendracht”: Open Dag in en rondom De Jefte van 13:00 tot 16:30 uur
  meer Agenda >>

Zelf een item doorgeven voor de agenda? Klik hier


Logo-Dorpsbelang

Op deze plek verschijnt nieuws en informatie van Dorpsbelangen Garyp

Nieuws van Dorpsbelang

Kansen in kernen - herinrichting Gravinneloane
Het is nu zover dat de Westereinkant van het dorp is gestremd. Zes weken lang moeten we met de auto omrijden richting Wâldwei. Als deze Rabbelskûte bij u in de bus valt zijn de eerste 2 weken daarvan al weer voorbij. En op 24 juni moet alles weer bereikbaar zijn. Daarna moet de aannemer hier en daar nog wat afwerken en wat opruimen, en kan de weg officieel worden geopend.
Zoals het nu staat zal die opening plaats vinden op donderdag 14 juli, de laatste\schooldag voor de leerlingen van de basisschool. Het is de bedoeling dat zij betrokken zullen worden bij de openingsfestiviteiten.

Lees verder >>


 

Foarút oer de as mei de Handel

Al meer dan 400 aanmeldingen voor Foarút oer de as mei de Handel
Bij de organisatie van het evenement Foarút oer de as mei de Handel zijn al meer dan 400 aanmeldingen binnen om deel te nemen, goed voor zes kilometer aan stands. ‘Al deze bedrijven en organisaties willen zich op zaterdag 1 oktober tonen op de handelsroute, geweldig!’, zegt Bauke Schaafsma van de organisatie. ‘In dit tempo wordt het na de bouwvak dringen om nog een plekje te bemachtigen op de route’.
De initiatiefnemers willen tussen Feanwâlden en Sumar een lint van negen kilometer met stands en activiteiten maken. ‘Het moet de langste handelsroute ter wereld worden, nergens anders ter wereld vindt er een vergelijkbaar evenement op een autosnelweg plaats, dat is uniek!’, zegt Willem Kooistra, tevens voorzitter van de organisatie.

Benieuwd of uw buurman, collega, klant, baas, of tuinman zich al heeft aangemeld? Bekijk via: http://bit.ly/2aN1jgO, de vernieuwde deelnemerslijst.
Wees er snel bij, want vol=vol. Naast bedrijven kunnen (muziek)verenigingen en particulieren zich voor het evenement aanmelden. Er zijn verschillende podia en er is ruimte voor een braderie en kinderrommelmarkt. De organisatie is nog op zoek naar oude of alternatieve vervoersmiddelen om de bezoekers van en naar de parkeerterreinen langs de Centrale As te vervoeren.
Sinds begin maart is de website www.foarutmeidehandel.frl open voor aanmeldingen. Ook worden belangstellenden met een wekelijkse video-update, o.a. te zien op de kanalen van Streekomroep RTV NOF en RTV Kanaal 30, op de hoogte gehouden van de vorderingen van deze logistieke uitdaging. Er worden geen standkosten gevraagd, deelname is gratis.

Meer informatie:
Website: www.foarutmeidehandel.frl
Twitter: www.twitter.com/foarutmeihandel
Facebook: www.facebook.com/foarutmeidehandel
YouTube: Foarutmeidehandel

foaruthandel


Dorpsfeest 2016

ATTENTIE!!
Alle foto's die Reinder Herder tijdens het dorpsfeest 2016 gemaakt heeft zijn verplaatst naar het speciale menu Dorpsfeest. Daar staan ook de vorige jaargangen van dorpsfeesten, en er komen later nog meer jaargangen bij.

Zaterdag 10 september -  Tuigen
Opnieuw schitterend weer vandaag. Bijna te warm voor de paarden. Hoewel de dubbelspannen het wat laten afweten, zijn de andere rubrieken en de shows ook zeker het bekijken waard. Hier de link naar het complete album.

Vrijdagavond 9 september - Optocht
De herhaling van de optocht van donderdagmorgen. Onder zomerse omstandigheden kon het publiek vanavond genieten van de prachtige kleurrijke optocht. Ook aan de schoolwagens is veel werk besteed, zoals de foto's getuigen. Hier de foto's.

Vrijdagmiddag 9 september - Volks- en Buurtspelen
Deze middag is traditioneel voor de Volks- en Buurtspelen. Vandaag waren er voor de deelnemende buurten een tweetal opdrachten. Als volksspelen: stoelendans, sigaarroken en een sjoelbakspel.
Hier een link naar de foto's.

Toneelavond
Donderdagavond toneel van de eigen toneelvereniging 'Lytse Krêft'. Bekijk hier de foto's.

Optocht
Donderdag 8 september, werd met zomers weer de optocht verreden. De optocht is dit jaar wat anders van opzet, er zijn namelijk geen gemotoriseerde praalwagens meer. Dat betekent dat men of zelf de wagen moet duwen/trekken, of men bedenkt een alternatief. In dat laatste zijn de buurten wonderwel geslaagd.

De 1e prijs ging naar de Westerein met 'Ovest Puro' en de 2e prijs naar de Easterein met 'Ga(r)yparade'. De 3e plek leverde een gedeelte prijs op.
Onderstaand een eerste selectie van 130 foto's van deze optocht.
Via dit menu-item kunt je alle 270 foto's bekijken.


Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 19e jaargang nr.6 is uit.

De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 28 oktober 2016.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 21 oktober 2016 om 19.00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mail adres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com


Degenen die daar prijs op stellen kunnen via bovenstaand e-mailadres een digitale versie van de Rabbelskûte aanvragen.

Collecterooster 2016

04-09 t/m 10-09 KWF Kankerbestrijding
11-09 t/m 17-09 Prinses Beatrix Spierfonds
18-09 t/m 24-09 Nierstichting Nederland
25-09 t/m 01-10 Fonds verstandelijk gehandicapten
02-10 t/m 08-10 Dierenbescherming
09-10 t/m 15-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
30-10 t/m 05-11 Diabetes Fonds