Logo-Dorpsbelang

Op deze plek verschijnt nieuws en informatie van Dorpsbelangen Garyp

juli 2021

Bedrijventerrein
Het bedrijventerrein Garyp-Noard is voor zover e.e.a. bekend is voorlopig/definitief van de baan. Het beoogde bedrijventerrein heeft al voor menig gesprek gezorgd. Uit berekeningen blijkt dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein Garyp-Noard tot stikstofemissie op de Alde Feanen leidt. De PAS-jurisprudentie heeft gezorgd voor een stop op de vergunningverlening Wet natuurbescherming.

Wel/geen gaswinning
Garyp gasloos, maar Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen ook? Het wel of niet winnen van gas in de gemeentes blijft spannend. Er is nog geen besluit genomen. Voor de gemeenten, Garyp en de andere dorpen is dit afwachten.

Doarpetoer
De Doarpetoer is in Garyp geweest en op www.8ktd.nl kunt u de hoofdzaken van Garyp vinden.
Er zijn al mooie grote lijnen in te ontdekken: maatwerk per dorp, aandacht voor de jeugd, ontmoetingsplek in het dorp, bewegen in openbare ruimte, wonen naar behoefte etc. Ondertussen werden de digitale vragenlijsten ook ingevuld.

Maaien
Zoals u waarschijnlijk heeft gemerkt is er een aantal weken niet gemaaid in Garyp. In enkele speeltuinen stond het gras tot de knieholten. Na telefonisch overleg met de gemeente bleek dit een zaak van foutieve communicatie met de “maaier”. Gelukkig is e.e.a. direct goed opgepakt.

Wandelpaden
Het wandelpad van de Ielke Boonstraloane tot de zonneweide is gereed. Menig voetganger heeft er al gebruikt van gemaakt. Nagenoeg alle te realiseren paden zijn hiermee gereed. Voor de Garipers en de overige wandelaars een mooie gelegenheid tot een wandeling.

Leden bestuur
Voor het bestuur van Dorpsbelang zijn wij nog steeds op zoek naar bestuursleden. Ook twintigers of dertigers kunnen zich aanmelden!
Meld u aan bij een van de huidige bestuursleden of via de mail dorpsbelanggaryp@mgail.com
Houd Dorpsbelang Garyp in de lucht voor nu en voor de toekomstige generatie!

 

Voor het bestuur van Dorpsbelang zijn wij nog steeds opzoek naar bestuursleden. Ook twintigers of dertigers kunnen zich aanmelden! Meld u aan bij een van de huidige bestuursleden of via de mail dorpsbelanggaryp@gmail.com
Houd Dorpsbelang Garyp in de lucht voor nu en voor de toekomstige generatie!

OVG logo small
De Ondernemersvereniging van Garyp heeft als doel het behartigen van de belangen van ondernemers die gevestigd- of zakelijk actief zijn in Garyp.

Meer informatie:

 • Uitvaartzorg Bijlsma
 
 • Kinderwoud
 
 • De Friese Wouden
 
 • Anvil
 
 • CBS De Wrâldpoarte
 • Spoelstra
 • Spar Bijlsma
 • Kobus
 • Bouwbedrijf Wagenaar
 
 • Dien Zaak
 • Rinskje's Haarsalon
 • It Geahus
 • SchildersbedrijfvdMeulen
 • Kor de Boer
 • Kinderopvang Garyp
 
 • Bakkerij Van der Zee
 • Koopmans Timmerwerken
 • De Beuk
 • AI Motors
 • It Wurk
 • bureaubenedictus
 • KraanverhuurSjoerdHoekstra
 • AldertdeBoer
 
 • Spoelstra
 • Kobus
 • Bouwbedrijf Wagenaar
 • Spar Bijlsma
 • BioBalance7
 • Elverdink
 • DeTsjoender
 • Loes Bontekoe
 
 • BouwbedrijfDeHaan
 • KaashandelVanDerWal
 • De Wolkom


Zaterdag 18 september - kleintje dorpsfeest

Vanaf 11.30 uur strijden een aantal Garipers om de titel 'Beste palingroker van Garyp'

Vanaf 16.30 uur is er live muziek met de top-40 band 'Signature'

De toegang is gratis, maar hou rekening met de RIVM maatregelen. Dat betekent dat vanaf 16.00 uur alleen toegang mogelijk is met een corona vaccinnatiebewijs of een negatieve test voor niet-gevaccinneerden.

Georganiseerd door:


AGENDA 2021

Klik HIER om een agenda-item in te sturen
September    
18 september   Activiteitencommissie It Geahûs en NOVG: Kleintje Matinee
Oktober    
16 t/m 24 oktober   Herfstvakantie (regio Noord)
   
November    
   
December    
25 dec 2021 t/m 9 jan 2022   Kerstvakantie

Fûgelwacht Garyp

Dorpsbewoners kunnen meldingen  doen over (bijzondere) vogelsoorten bij de  Fûgelwacht Garyp e.o. via mail naar fugelwachtgaryp. Zo mogelijk ook foto’s mee sturen.
Ook voor andere zaken m.b.t. (weide)vogels is het bestuur via dit e-mailadres bereikbaar. Voor telefonische informatie verwijzen wij naar voorzitter Rinus de Vries, tel. 0511 – 521655 of secretaris Gjalt Faber, 0511 – 521918.

DANZ 

Ruil en/of weggeef pagina Garyp.
De facebook pagina voor Garipers die iets weg willen geven en of ruilen.
Bijvoorbeeld je hebt nog kinderlaarzen die nog prima een seizoen gebruikt kunnen worden.
In ruil van een pak koffie of … mag je deze laarzen ophalen.


 doarpetoer logo

Welkom bij de Doarpetoer

Samen met u willen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel de sociale basis in onze dorpen versterken en opnieuw vormgeven. We gaan graag met u in gesprek om samen de bouwstenen te maken voor de visie op het versterken van de sociale basis.

www.doarpetoer.nl


Âlde foto's fan Garyp

Yn 2015 is de website www.aldgaryp.nl de loft yn gongen. Op de website sille stadich oan mear en mear moaie âlde foto’s en films fan Garyp komme te stean.

Video oude dorpsfilms

Website: www.aldgaryp.nl


(Bron: Rabbelskûte, juli 2021)wandelnetwerk paaltje

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.

Algemene Leden Vergadering
Maandag 15 maart 2021 vond de ALV plaats via teams. Er werd niet op grote schaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met het bestuur mee te praten over alles wat ons als coöperatie zoal bezighoudt. Wij zien ernaar uit om in het najaar weer fysieke bijeenkomsten in It Geahûs of het Enerzjyhûs te gaan organiseren.

It Enerzjyhûs
Na een lange tijd van coronaperikelen is ons Enerzjyhûs weer op de gebruikelijke tijden voor u geopend. U kunt hier terecht met al uw vragen op het gebied van duurzaamheid.

Zonnepark de “Griene Greide”
Tot en met eind juni zijn er weer ruim 3,4 miljoen donkergroene kWh’s geproduceerd. Vorig jaar 2020 is er ruim 6,4 miljoen kWh geproduceerd. Er werd gerekend op een prima financieel resultaat. Achteraf viel dat flink tegen en maakten we zelfs geen winst omdat de energieprijzen volledig onderuit zijn gegaan. Dit had twee oorzaken. In de eerste plaats de teruglopende vraag i.v.m. corona en in de tweede plaats de onbalans in Nederland van vraag en aanbod op hetzelfde moment. Voor dit lopende jaar verwachten we betere resultaten, mede omdat de stroomprijzen weer in de lift zitten.

LEES MEER =>

 


Op terras achter glas

zonnepont 2021

Wat hebben we er met z’n allen naar uit gekeken. We mogen weer op het terras van het pontje Garyp - Suwâld!!!
Woensdag 28 april was het zover, we mochten de vrijheid weer voelen.
Maar ja de noordenwind voelde zich ook vrij om ons af te koelen.
En daar hadden we echt geen behoefte aan.
De drommen fietsers zoals we die vorig jaar mochten verwelkomen bleef uit.
Het was te koud, te veel wind en buiten zitten lokte echt niet.
In het weekend ging de wind naar het zuiden en maandag 3 mei was het heerlijk toeven op het terras. Die dag werd het weer gezellig bij het pontje en zijn er vele fietsers overgezet van Garyp - Suwâld visa versa.

Wie gebruik maakt van het terras wil graag genieten van een versnapering en een drankje maar ook van het uitzicht.
Er zijn maar weinige plaatsen in Fryslân waar je zo kunt genieten als op het terras bij ons pontje.
De voeten even rust geven en dan onderuit achter een glas fris ….. heerlijk.
Maar op het terras bij ons pontje zit je twee keer achter het glas.
Want in de wintermaanden is het bestuur van het pontje erin geslaagd het terras helemaal te renoveren. De oppervlakte is fors uitgebreid, de tuin en de oever is aangepakt en er zijn nieuwe afval bakken en bloembakken geplaatst. Maar bovendien zijn alle windschermen vervangen.
En ja ook het glas rondom in de windschermen is uitgebreid en deels vervangen.
En zo zit je dus op het terras in Suwâld twee keer achter het glas.

Met deze forse ingreep hopen we ook in dit jaar weer vele gasten te verwelkomen.
Het terras is groter maar het aantal stoelen is gelijk gebleven zodat er meer ruimte gecreëerd is. Dat past perfect bij de het streven naar de 1,5 meter afstand onderling.
Tenslotte zijn er langs de oever twee nieuwe banken geplaatst zodat er ook zitplaatsen beschikbaar zijn als het terras vol is.
En de ervaring leert dat onze gasten na een aangenaam verpozen ….. er na een halfuurtje weer op uit gaan.

Van vele gasten horen we zeggen: Wat is het hier genieten bij jullie op het terras!
En dat geluid hopen we nog jaren te horen.
U bent natuurlijk van harte welkom!

namens het bestuur van de Zonnepont W. Doppenberg

(Bron: Rabbelskûte, mei 2021)


Wandelnetwerk Fryslân

wandelnetwerk paaltjePlotsklaps stonden ze er, de bruine paaltjes van het Wandelnetwerk Fryslân. In Garyp staan de paaltjes met de nummers 31, 37 en 14.
Op zoek naar hoe en wat, kwam ik terecht bij Recreatieschap Marrekrite. Deze beheert en onderhoudt sinds 2012 de bewegwijzering van het wandel- en fietsknooppuntnetwerk in de provincie Fryslân.
In 2019 is het wandelnetwerk provincie-dekkend gemaakt en verder verbeterd. Het onderhoud aan de wandel- en fietspaden zelf is een taak van de provincie of de gemeenten. Inmiddels bedraagt het wandelnetwerk 4.120 km en zijn er 2.200 knooppunten in Fryslân. En vanaf vorig jaar staan die paaltjes er dus ook in en rond Garyp.
Maar hoe weet je nou waar je naar toe loopt en vooral hoe lang zo'n wandeling duurt. Niet iedereen loopt gemakkelijk 20 of 30 kilometer. Bij mij moet het bij een rondje van 7 á 8 km wel ophouden en het gemiddelde van 4 á 5 km per uur haal ik echt niet.In tegenstelling tot het fietsknooppuntennetwerk, is er helaas niet bij ieder knooppunt een informatiepaneel met de knooppunten erop, waarop je ook de tussenliggende afstanden kunt zien. Dus moest ik me oriënteren op de website van Marrekrite: www.marrekrite.frl. Daarop kun je in de linkerbovenhoek de kaart aanklikken en vervolgens onderaan kiezen voor varen, fietsen of wandelen. Toen ik koos voor wandelen, zag ik dus alle wandelknooppunten, maar tot mijn teleurstelling géén vermelding van de tussenliggende afstanden. Wat nu? Gelukkig staat er op de website ook informatie over papieren wandelkaarten. Marrekrite heeft een set kaarten van het Wandelnetwerk Fryslân uitgebracht. De set bestaat uit drie deelkaarten: Zuidwest/Meren, Noord/Wadden en Zuidoost/Wouden; Garyp staat op deelkaart 3 met de naam Stappenplan. En op de kaart staan ook de (schaarse) informatiepanelen vermeld (o.a. in Oudega en Earnewâld). De kaarten zijn voor € 3,00 te koop bij de VVV's. Ik heb toen meteen contact opgenomen met de VVV in Earnewâld. En ondanks dat deze in de winter gesloten is, kon ik de set van drie kaarten (voor € 7,50) op afspraak ophalen.
Liever digitaal je route uitstippelen? Dat kan via: https://wandelnet.planner.routemaker.nl/planner

Trudi

(Bron: Rabbelskûte, december 2020)


'De Rabbelskûte' 24e jaargang nr.5 van 9 juli 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 17 september 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 10 september 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

 • 05-09 t/m 11-09 KWF Kankerbestrijding
 • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
 • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk