Agenda

oktober
15-23 okt Herfstvakantie Noord - 15 okt t/m 23 okt - Week 42
28/29 okt Gods Golden Acre
Op vrijdag 28 okt en zaterdag 29 okt komen we weer bij uw deur langs met waxinelichtjes en wenskaarten (op=op). Dit alles ten behoeve van Project Skoolbus van Gods Golden Acre.
29 okt Begrafenisvereniging “De Eendracht”: Open Dag in en rondom De Jefte van 13:00 tot 16:30 uur
november 
3 nov 50+soosgaryp
Op 3 nov. 's middags om 14.30 uur starten wij weer met Koersbal in het Geahus
4 nov Herfstfair in it Geahûs. Van 19.00-22.00 uur, entree is gratis.
Er zijn wel 30 kramen met verschillende artikelen. Kom gezellig sneupen.
Org.ActiviteitenCommissie Geahûs.
11 nov Bazar Chr. Muziekvereniging Looft den Heer
14 nov EKG Garyp. Ledenvergadering in It Griene Nêst (Boswei 1a, Sumar) om 19.45 uur. Ook niet-leden zijn uitgenodig omdat er na de vergadering gelegenheid is de vorderingen bij de bouw van de zonneweide te bezichtigen.
15 nov Fr. C.P.B.
Ds. De Gier uit Dokkum komt vertellen over humor  in de kerk.
19 nov ACDC tribute band "Highway to Rosie" en metallicca tributeband "Damaged Justice" komen optreden in it Geahûs, ivm hun 10 jarig jubileum.
Vanaf 21.00 uur. Kaarten €7,50 pp aan de zaal of via itgeahus@gmail.com. Vol is Vol.
Activiteitencommissie Geahûs
25 nov Activiteitencommissie It Geahûs: Bingo om 20:00 uur in it Geahûs
27 nov Kerkdienst begeleiden door Chr. Muziekvereniging Looft den Heer
  meer Agenda >>

Zelf een item doorgeven voor de agenda? Klik hier


Logo-Dorpsbelang

Op deze plek verschijnt nieuws en informatie van Dorpsbelangen Garyp

Nieuws van Dorpsbelang

Kansen in kernen - herinrichting Gravinneloane
Inmiddels is de opening geweest. Achteraf bezien had er wel wat meer ruchtbaarheid aan gegeven kunnen worden, en ook het weer had wel wat beter gekund, maar de schoolkinderen hebben zich uitstekend vermaakt. Met nog een ijsje van aannemer Haarsma toe. Deze kreeg van de schoolkinderen een paar prachtige tekeningen overhandigd, die nu in het kantoor in Tjerkwerd hangen.

Lees verder >>

Centrale As
Deze gaat op vrijdag 7 oktober officieel open voor het verkeer. Dus dan liggen de problemen die hiermee annex waren ook weer achter ons en is de rust weer helemaal teruggekeerd. We zullen er wel aan moeten wennen, dat het nu een autoweg is geworden met maar weinig toe- en afritten. En dat we niet meer met de auto binnendoor richting Drachten kunnen (Sumarreheide of Polderdyk). Alleen nog via de nieuwe parallelweg naar Nijega.

Lees verder >>


Werkbezoeken politieke partijen

Zo nu en dan krijgen we bezoek van een gemeenteraadsfractie en/of partijafdeling. Zij willen dan graag weten wat er leeft in Garyp en ook graag zien wat er hier allemaal gebeurt. Deze maand komt de CDA-fractie langs. Zij willen met ons bestuur graag praten over:
- Bedrijfsvestiging in leegstaande panden en boerderijen
- Voorzieningen voor jongeren
- Het project Kansen in Kernen
- Verkeersveiligheid in het dorp
- Ontwikkelingen op het gebied van zorg en energie.

Wij willen u graag in de gelegenheid stellen om deze lijst aan te vullen met onderwerpen, die u  belangrijk vindt voor ons dorp.
Meld het ons op Facebook of op dorpsbelanggaryp@gmail.com.


gemeenteraadCursus Politiek Actief in gemeentehuis Tytsjerksteradiel

Uw kennis over lokale democratie vergroten?
Volg dan binnenkort de gratis cursus ‘Politiek Actief’
Wat zijn de taken en bevoegdheden van de gemeente? Wie is en wat doet de gemeenteraad, het college en de burgemeester? Hoe kunt u als inwoner invloed uitoefenen op het gemeentebestuur?
Hoe voer je een politiek debat?

Cursus Politiek Actief in gemeentehuis Tytsjerksteradiel
Wilt u uw algemene kennis over de lokale democratie vergroten? Of heeft u plannen om u bij de volgende verkiezingen verkiesbaar te stellen als gemeenteraadslid? Dan is de cursus Politiek Actief iets voor u. De cursus combineert de theorie over het politieke stelsel met lessen uit de praktijk.
De cursus Politiek Actief bestaat uit 6 avondbijeenkomsten. De laatste bijeenkomst is het bijwonen van een raadsvergadering. De raadsgriffier leert u, samen met ervaren gastdocenten, tijdens de cursus de kneepjes van het vak. Deelname is gratis voor elke inwoner van Tytsjerksteradiel.

Data en locatie
Data: 13 december 2016, 10 januari, 24 januari, 7 februari, 28 februari en 16 maart 2017
Locatie: gemeentehuis, Raadhuisweg 7 in Burgum
Tijd: 19.30 – 22.00 uur

Informatie en aanmelden
Meer informatie vindt u op raad.t-diel.nl/politiekactief. Hier vindt u ook het aanmeldformulier voor de cursus (inschrijven kan tot 17 november 2016). 
Daarnaast kunt u bellen met de raadsgriffie Tytsjerksteradiel (0511) 460 509.
Doe mee aan de gratis cursus Politiek Actief!


Jeugd schaakt tegen senioren

Op 18 oktober heeft de jeugdafdeling van de schaakvereniging 'De Lytse Pion' tegen de senioren gespeeld.
Het waren spannende partijen. Iedereen vond het een fijne avond. Zowel de jeugd als de senioren staan open voor een herhaling van een avond als deze.

(ingezonden - Leen Pronk)


Open Middag Begrafenisvereniging  "De Eendracht" te Garyp

Op zaterdagmiddag 29 oktober 2016 houdt Begrafenisvereniging “De Eendracht” te Garyp in en rondom de Jefte aan de Lytse Buorren 35, een Open Middag voor al haar leden en andere belangstellenden.

Er is een divers aanbod van bedrijven die aan deze middag meewerken en u informeren over alles wat met overlijden en uitvaart te maken heeft.

Tevens is er de mogelijkheid om informatie en uitleg te krijgen over graven, grafrechten en de uitbreiding van de Petrushof. Deze is vrij te bezichtigen.

U kunt een kijkje nemen in onze aula en de Petruskerk. Bovendien is de koets aanwezig en kunt u kleding uit vroegere tijd bekijken.

U bent van harte welkom op 29 oktober van 13.00 tot 16.30 uur in Garyp.

 


Dorpsfeest 2016

ATTENTIE!!
Alle foto's die Reinder Herder tijdens het dorpsfeest 2016 gemaakt heeft zijn verplaatst naar het speciale menu Dorpsfeest. Daar staan ook de vorige jaargangen van dorpsfeesten, en er komen later nog meer jaargangen bij.

Zaterdag 10 september -  Tuigen
Opnieuw schitterend weer vandaag. Bijna te warm voor de paarden. Hoewel de dubbelspannen het wat laten afweten, zijn de andere rubrieken en de shows ook zeker het bekijken waard. Hier de link naar het complete album.

Vrijdagavond 9 september - Optocht
De herhaling van de optocht van donderdagmorgen. Onder zomerse omstandigheden kon het publiek vanavond genieten van de prachtige kleurrijke optocht. Ook aan de schoolwagens is veel werk besteed, zoals de foto's getuigen. Hier de foto's.

Vrijdagmiddag 9 september - Volks- en Buurtspelen
Deze middag is traditioneel voor de Volks- en Buurtspelen. Vandaag waren er voor de deelnemende buurten een tweetal opdrachten. Als volksspelen: stoelendans, sigaarroken en een sjoelbakspel.
Hier een link naar de foto's.

Toneelavond
Donderdagavond toneel van de eigen toneelvereniging 'Lytse Krêft'. Bekijk hier de foto's.

Optocht
Donderdag 8 september, werd met zomers weer de optocht verreden. De optocht is dit jaar wat anders van opzet, er zijn namelijk geen gemotoriseerde praalwagens meer. Dat betekent dat men of zelf de wagen moet duwen/trekken, of men bedenkt een alternatief. In dat laatste zijn de buurten wonderwel geslaagd.

De 1e prijs ging naar de Westerein met 'Ovest Puro' en de 2e prijs naar de Easterein met 'Ga(r)yparade'. De 3e plek leverde een gedeelte prijs op.
Onderstaand een eerste selectie van 130 foto's van deze optocht.
Via dit menu-item kunt je alle 270 foto's bekijken.


Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 19e jaargang nr.6 is uit.

De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 28 oktober 2016.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 21 oktober 2016 om 19.00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mail adres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com


Degenen die daar prijs op stellen kunnen via bovenstaand e-mailadres een digitale versie van de Rabbelskûte aanvragen.

Collecterooster 2016

04-09 t/m 10-09 KWF Kankerbestrijding
11-09 t/m 17-09 Prinses Beatrix Spierfonds
18-09 t/m 24-09 Nierstichting Nederland
25-09 t/m 01-10 Fonds verstandelijk gehandicapten
02-10 t/m 08-10 Dierenbescherming
09-10 t/m 15-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
30-10 t/m 05-11 Diabetes Fonds