• autowassen

OVG logo small
De Ondernemersvereniging van Garyp heeft als doel het behartigen van de belangen van ondernemers die gevestigd- of zakelijk actief zijn in Garyp.

Meer informatie:
- Algemeen
-
Leden (bedrijven) van Ondernemend Garyp

- Het bestuur
- Contact
-
Formulier opgave advertentie OVG-folder


 

Logo-Dorpsbelang

Op deze plek verschijnt nieuws en informatie van Dorpsbelangen Garyp

april 2020

Corona
Geheel Nederland wordt geteisterd door het Corona virus. Als Dorpsbelang willen wij eenieder vragen goed op elkaar te letten en de voorlichtingen van het RIVM goed te hanteren. Wij slaan ons er doorheen.

Parkeren It Geahûs
Voor het terrein naast It Geahûs (voormalige peuterspeelzaal) is er goeie hoop. Er is inmiddels weer overleg geweest en ook de Korfbal is druk in gesprek met de gemeente. Mogelijk schijnt er straks toch zon door de bomen.

Overleg FNP
Donderdag 16 maart is er overleg geweest met de FNP. Zij hebben de vertegenwoordigers van Dorpsbelang Garyp aangehoord en de besproken punten opgenomen en zullen deze bespreken.

Ledenvergadering
De ledenvergadering stond voor 21 april gepland. Door de aangescherpte maatregelen aangaande het Corona virus mag het duidelijk zijn dat deze vergadering komt te vervallen.
Wij als bestuur komen zodra de mogelijkheden daar weer zijn met een nieuwe datum.

Bankjes
In overleg met Dorpsbelang Sumar proberen wij één of twee bankjes nabij het aquaduct te plaatsen. Dit is volgens ons en Dorpsbelang Sumar een mooi rust(kijk) punt voor de passanten.
De reactie van de gemeente is nog niet binnen gekomen bij het uitkomen van dit Nieuws van Dorpsbelang.

Lees meer =>>

Interview Albertje Faber Wijmenga

Gjalt Faber heeft anderhalf jaar geleden gereageerd op een oproep uit het dorp wie Paul van Vliet nog goed gekend heeft. Hij heeft daarna contact gehad met journalist Eric le Duc van De Telegraaf, omdat zijn moeder Albertje Faber Wijmenga (96) Paul van Vliet destijds van nabij heeft meegemaakt.
Gjalt heeft het verhaal opgetekend middels een aantal vragen aan zijn moeder, waarna een en ander weer bewerkt/gebruikt is door journalist Eric le Duc van De Telegraaf.

Op 1 februari stond het artikel in De Telegraaf dat het februari 75 jaar geleden is dat Paul van Vliet met zijn zussen in Garyp aankwamen als evacués. Het artikel in De Telegraaf is hierna te lezen.


Albertje Faber 2Interview Albertje Faber Wijmenga (96) te Burgum over hoe ze Paul van Vliet 75 jaar geleden meemaakte als evacuee in Garyp.
Dit n.a.v. vragen van Eric le Duc, journalist De Telegraaf.

Situatie:

Heb een gesprek gehad met mijn moeder Albertje Faber Wijmenga over Paul van Vliet. Albertje is geboren 23.12 1923. Ze is later getrouwd met Walter Faber. Albertje was 21 jaar toen Paul met zijn ouders en zijn 3 zussen in Garyp aankwamen als oorlogsevacuee. Ze noemden ze ook wel hongerevacuees.  Moeder Albertje werkte destijds bij dokter Groeneveld als dienstbode. Dokter Groeneveld had een belangrijke functie in het verzet. Zo coördineerde hij onderduikadressen van Engelse piloten, maar ook van Nederlandse jongens/mannen die weigerden in Duitse dienst te treden of die om andere reden op de vlucht waren voor de Duitsers.

Lees meer

(Bron: De Telegraaf, 31 januari 2020)

Kop Telegraaf 31jan2020

Door ERIC LE DUC
31 jan. 2020 in BINNENLAND

Januari 1945. Terwijl in bevrijd Zuid-Nederland het Oranje Boven klinkt, lijdt het westen onder de Hongerwinter. Duizenden ondervoede kinderen uit de leeggeroofde randsteden worden geëvacueerd naar het platteland, waar ze kunnen aansterken. Eén van hen is de 9-jarige Paul van Vliet, een mager Haags bleekneusje dat in het Friese Garijp belandt.

PaulvanVliet met Friese doorlopersDe Friese doorlopers die Paul van Vliet in zijn werkkamer bewaart, zijn gemaakt door vader Kuipers. Van Vliet kreeg ze van Been Kuipers in het programma In de Hoofdrol van Mies Bouwman (1987). Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

De winter van 1944/1945 is een verschrikkelijke, ook in Den Haag. De terreur van de bezetter is meedogenloos, terugvallende V2-raketten jagen angst aan en geallieerde bombardementen zaaien dood en verderf.

Lees meer

(april 2020)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.

Wat kan er in een korte tijd veel veranderen. De afgelopen tijd heeft de lentezon heerlijk geschenen, maar tegelijkertijd waart er een onheilspellend virus rond over de hele wereld en ook in Garyp. Het zet ons allen weer met beide benen op de grond en des te meer groeit het besef dat we heel zorgzaam met elkaar en onze aarde moeten omgaan. Onze boodschap is dan ook: ‘Pas goed op elkaar en heb zorg voor de toekomst van onze mooie aarde.’
Leden- en klantenwerving
Toch willen wij de voortgang van enkele zaken met u delen, want de ontwikkelingen gaan wel verder.

Algemene Ledenvergadering 23 maartLogo EKG 2019
Uiteraard is onze Algemene Ledenvergadering van 23 maart niet doorgegaan. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet is het gezegde en dat geldt ook voor tal van interessante onderwerpen die wij met u willen bespreken. Wij komen hier zo spoedig mogelijk op terug.

Project ‘AARDGASVRIJ’
De teller van subsidieaanvragen stond 31 december 2019 op 52! En meteen zijn in 2020 de eerste aanvragen alweer bij het Enerzjyhûs binnengekomen. Ook nieuwe inwoners van ons dorp weten het Enerzjyhûs goed te vinden.
We merken ook dat meerdere dorpsbewoners - zonder dat hun woning nu gasloos wordt - al actief bezig zijn met het verduurzamen van hun woning. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van zonnepanelen, HR++ glas, isolatie, warmtepompboilers etc. Deze ontwikkeling juicht de gemeente Tytsjerksteradiel en het bestuur van Enerzjy Koöperaasje Garyp toe, want ook op die manier draag je een steentje bij tot het verminderen van CO2-uitstoot en dus een beter klimaat.
Op dit moment zijn er twee modelwoningen gereed en zal er binnenkort begonnen worden met de derde modelwoning van de fam. J. Timmermans (Greate Buorren 20). Bent u nieuwsgierig met betrekking tot de maatregelen die hier zijn genomen en wilt u eens een kijkje nemen? Laat het ons weten en wij maken voor u t.z.t. een afspraak. Tevens weten wij van meerdere inwoners die gasloos wonen, dat ook hun deur voor u openstaat. Aanmelden kan via email: aardgasvrij@ekgaryp.nl of 06 22201490.
We roepen iedereen hierbij nogmaals op die nog geen scan heeft aangevraagd om deze kosteloos aan te vragen. Of je nou wel of niet overweegt om gasloos te gaan wonen. Dit kan via email: aardgasvrij@ekgaryp.nl.
Als u een scan aanvraagt is het meedoen aan de pilot ‘Aardgasvrij Garyp’ uiteraard niet verplicht, maar het geeft je wel inzicht hoe je woning er “voor staat”.
Indien u overweegt om mee te doen, dan kunt u onder voorwaarden in 2020 een maximum subsidiebedrag van € 9.000,00 ontvangen. Zeer zeker de moeite waard.

Leden- en klantenwerving
Ook in deze moeilijke tijd heeft u thuis energie nodig. Indien uw contract bij uw huidige leverancier binnenkort afloopt kunnen wij u een goed aanbod doen voor de levering van donkergroene stroom van ons eigen zonnepark de “Griene Greide”.
Meldt u aan via www.ekgaryp.nl bij onze eigen coöperatieve energieleverancier Energie VanOns. Wij helpen u daarbij graag.

It Enerzjyhûs 
Conform de landelijke richtlijnen is het Enerzjyhûs tijdelijk gesloten. Voor vragen over het project Aardgasvrij, subsidiemogelijkheden e.d. blijven wij bereikbaar via ons telefoonnummer 06-22201490 of mailadres: aardgasvrij@ekgaryp.nl. Uiteraard kunt u ook onze algemene website www.ekgaryp.nl raadplegen voor alle van belang zijnde zaken.

LET OP:
Vanaf 1 april 2020 hanteren wij nieuwe openingstijden van het Enerzjyhûs en wel als volgt:
Donderdagmiddag van 13:00 - 17:00 uur
Vrijdag van 09:00 - 17:00 uur

(Bovenstaande is uiteraard afhankelijk van de gebezigde overheidsmaatregelen)

Het bestuur wenst een ieder gezondheid en een zonnige toekomst toe.

Foto's natuur

Vandaag even een rondje met de auto gemaakt en uit de auto vandaan deze met telelens genomen foto's gemaakt.

IM7 7441

Hazen in het gebied tussen Stinswei en Fonejachtsbrug

IM7 7447

Genoeg sprongkracht

IM7 7462

Nog een haas die een greppel neemt

IM7 7479

Vier hazen in één shot!!

 

IM7 7500

Fazant bij de 'Alle om slachte'

 

IM7 7510

Knobbelzwaan

 

IM7 7523

Rietbranden in Earnewarre

 

IM7 7534

Ooievaar aan de Bolderen

 

IM7 7544

Witte reiger

 

IM7 7549

Deze pony's kleuren mooi in het landschap

 


 

Klik HIER om een agenda-item in te sturen

 

AGENDA 2020

April  
25 april Meivakantie: 25 apr 2020 t/m 3 mei 2020  (sommige scholen hebben 2 weken vrij)
Mei  
do 14 mei Christelijke Plattelandsvrouwen Bond Garyp (C.P.B. Garyp)
Uitstapje
   
Juni  
   
   
Juli  
4 juli Zomervakantie (Noord): 4 jul 2020 t/m 16 aug 2020
16 t/m 18 juli Hynstedagen Tytsjerksteradiel
18 juli Bouwvak (Noord): 18 jul 2020 t/m 8 aug 2020
   
Augustus  
27 t/m 30 aug NOVG: dorpsfeest
   
   
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.4 van 3 april 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 5 juni 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 29 mei 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com

Collecterooster 2020

  • 05-04 t/m 11-04 Hartstichting
  • 10-05 t/m 16-05 Longfonds
  • 24-05 t/m 30-05 Prins Bernhard Cultuurfonds 31-05 t/m 06-06 Epilepsiefonds
  • 07-06 t/m 13-06 Natuurmonumenten