KEaRN

KearnKEaRN Welzijn werkt samen met inwoners aan leefbare dorpen in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Om ons werk goed te kunnen doen, moeten we weten wat er speelt. Daarom zetten we het Dorpskompas in. Het Dorpskompas is een werkwijze die ons kennis laat maken met een dorp. We gaan op straat met mensen in gesprek, bezoeken dorpsorganisaties en sluiten het Dorpskompas af met een radio-uitzending voor en door het dorp. De afgelopen weken waren we in Garyp. Nieuwsgierig naar onze bevindingen? Lees dan verder.

 

Hoe zijn we te werk gegaan?
Kearn caravanOp 8 april jl. is tijdens de ledenvergadering van Dorpsbelang kort informatie gegeven over het project Dorpskompas. Begin mei heeft de KEaRN caravan aan de Greate Buorren 28 gestaan en zijn er tijdens koffie, soep en broodjes momenten leuke gesprekken gevoerd met de inwoners die voorbij kwamen wandelen en fietsen. Opvallend was dat iedereen zwaaide en ons begroette maar niet iedereen had tijd om met ons in gesprek te gaan. Begrijpelijk als je op weg bent naar school om je kinderen op te halen of de warme maaltijd thuis al op tafel staat. De gesprekken hebben een goede indruk gegeven van hoe het dorp wordt ervaren. Ook hebben wij contact gelegd met de basisschool, de supermarkt, Mienskipssintrum ‘It Gea Hûs’, de biljardservice en het zwembad om nog eens door te praten over Garyp. De komende periode zullen we met meerdere sleutelfiguren in gesprek gaan om vervolgens de uitkomsten hiervan in een verslag terug te geven aan de inwoners van het dorp.

Bent u of kent u iemand die veel over Garyp wil en kan vertellen, dan komen we graag met u in contact!

 

Uitnodiging ‘It Lûd Fan...!’
Het Dorpskompas wordt afgesloten met een radio-uitzending in samenwerking met RTV Kanaal 30. In deze uitzending komen bijzondere dorpsverhalen aan bod, verteld door dorpsbewoners. Zo komt het Dorpsbelang op bezoek, een Dorpenteam medewerker, kinderen van de basisschool, een vrijwilliger van dorpshuis.... en nog veel meer!
Iedereen uit Garyp is van harte uitgenodigd om de uitzending live mee te maken. De uitzending vindt plaats op donderdag 13 juni 2019 tussen 17.00 en19.00 uur in Mienskipssintrum ‘It Geahûs’.
Kunt u er niet bij zijn? Geen probleem! De uitzending is te volgen via 105 en 107.8 FM.
Voor vragen over de uitzending kunt u contact opnemen met Sandra Ordelman: tel. 06-15172377.

 

Klik HIER voor de complete Nieuwsbrief (PDF-bestand).

 


 

Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.6 van 21 augustus 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 23 oktober 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 16 oktober 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster 2020

  • 20-09 t/m 26-09 HandicapNL
  • 27-09 t/m 03-10 Dierenbescherming
  • 04-10 t/m 10-10 Nederlandse Brandwonden Stichting