Stichting Hulpgoederen Roemenië

(brief aan de bewoners van Garyp)

Geachte dorpsgenoten


Zoals jullie wellicht weten zijn wij bezig met voorbereidingen welke moeten leiden tot het realiseren van een gemeenschappelijk gebouw in Schitu-Stavnic. Hierin zal de dokter spreekuur houden, wordt een ziekenzaal ingericht, kunnen kinderen hun huiswerk maken. Ook wordt een schoon drinkwatervoorziening gemaakt en worden er douche- en toiletgelegenheden gemaakt.
Om een en ander financieel mogelijk te maken hebben wij een twaalftal fletsers bereid gevonden deel te nemen aan een sponsorfietstocht vanaf Garyp naar Schitu-Stavnic. Over hoe de sponsoring is opgezet volgt later nog informatie.
Wel kunnen we met trots meedelen dat er voornamelijk "betûfte" fietsers meedoen waaronder Henk Kroes (de man van 12.000 km), de Gariper inbreng bestaat uit Sieds Wobbes, Cor Hennis en Boukje de Jong (Aldegea)
Zaterdag 4 oktober a.s. vindt er een oefentocht plaats, de zogenaamde Lauwersmar route, 110 km. Men vertrekt om ongeveer 9 uur vanaf het Geahûs.


Stichting Hulpgoederen Roemenie Garyp/Earnewald
www.roemeniestichting.nl

 

totop
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.4 van 3 april 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 5 juni 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 29 mei 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com

Collecterooster 2020

  • 05-04 t/m 11-04 Hartstichting
  • 10-05 t/m 16-05 Longfonds
  • 24-05 t/m 30-05 Prins Bernhard Cultuurfonds 31-05 t/m 06-06 Epilepsiefonds
  • 07-06 t/m 13-06 Natuurmonumenten