(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.3, 18 februari 2005)

Serenade voor jubilarissen

Zoals de meeste inwoners in het verschijningsgebied van de Rabbelskûte weten, brengt de muziekvereniging graag een serenade bij mensen die een trouwjubileum vieren. Via de media en verstrekte inlichtingen zijn wij als muziekvereniging vaak wel op de hoogte van het jubileum. Helaas horen we achteraf of vlak van tevoren ook nog al eens dat er een jubileum was. Daarom dit schrijven.

De muziekvereniging brengt graag een serenade bij echtparen in Garyp en Earnewâld die 40 jaar of meer zijn getrouwd. Via (meestal) de kinderen, zodat het ook nog een beetje een verrassing blijft, vroegen wij of de jubilarissen prijs stellen op een serenade. Dit kunnen we echter alleen maar doen bij jubilarissen waarvan wij op de hoogte zijn. Omdat we steeds vaker ACHTERAF, of een paar dagen van tevoren te horen krijgen dat een echtpaar 40 jaar of meer getrouwd is geweest, willen we de procedure omdraaien.
In het verleden vroeg de muziekvereniging of we welkom waren om een serenade te geven. Vanaf heden komen we graag een serenade gegeven als u of de familie er om verzoekt. Wij willen graag bij alle jubilarissen een serenade geven, maar we weten niet wanneer elk echtpaar jubileert.

Dus zijn uw ouders binnenkort of in de nabije toekomst 40, 45, 50 jaar of zelfs meer getrouwd, en u denkt dat het jubilerende paar het op prijs zou stellen dat de muziekvereniging de heuglijke dag komt op vrolijken, schroom dan niet om op tijd een van de (bestuurs)leden er op attent te maken, zodat u zeker weet dat we op de hoogte zijn, wij de leden op tijd bij elkaar kunnen trommelen en u er zeker van bent dat we langs komen.
Bijzondere situaties/jubilea zijn altijd met het bestuur bespreekbaar, want we willen graag de feestvreugde verhogen.

Tot ziens op uw (ouders) trouwdag.

Chr. Muziekvereniging "Looft den Heer"
Harma Landheer (058-2551746)

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.3, 18 februari 2005)

totop
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.1 van 13 september 2019 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 15 november 2019.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 8 september om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com

Collecterooster 2019

  • 16-09 t/m 22-09 Nierstichting
  • 23-09 t/m 29-09 HandicapNL
  • 30-09 t/m 06-10 Dierenbescherming
  • 07-10 t/m 13-10 Nederlandse Brandwonden Stichting 28-10 t/m 03-11 Diabetes Fonds
  • 04-11 t/m 10-11 Alzheimer Nederland
  • 11-11 t/m 17-11 NSGK
  • 18-11 t/m 24-11 Nationaal MS Fonds