Hynstedagen Tytsjerksteradiel

19, 20 en 21 juli op ‘e Sumarreheide

De Hynstedagen Tytsjerksteradiel zijn een evenement voor jong en oud. Stijl in combinatie met een sterk familiegevoel maken dit driedaagse evenement uniek in haar soort. De bijdrage van de fokvereniging "Ta it Bihald" is hierbij van bijzondere betekenis, want daarin staat het Friese paard in alle facetten centraal.
De Hynstedagen beloven ook voor 2007 weer zeer gevarieerd en zeker boeiend te worden voor zowel de paardenkenners als voor hen die alleen voor het plezier en de ontspanning dit evenement willen bijwonen. Voor dit concours worden in het bijzonder de zaterdag, de laatste dag, meerdere bijzondere en zeer prominente gasten uitgenodigd die met een bepaald ceremonieel worden ontvangen.
Het programma aan de Joute van de Meerweg in Sumarreheide, luidt als volgt:
• donderdag (9:00-22:00 uur) is altijd de traditionele keuring voor Friese Paarden van de Fokvereniging “Ta it Bihâld.”
’s Avonds zijn hier de dressuurwedstrijden voor Friese paarden.
• Het programma van vrijdag (9:00-22:00 uur) is vooral bedoeld voor regionale tuigpaarden KWPN en de hackney’s (pony’s), waarbij ook de kinderen aan bod komen in een concours d’elegance, met pony’s voor de kar.
• zaterdag (8:00-20:00 uur) is van oudsher de dag van het Friese paard, voorheen de Friezendei. ’s Morgens wederom keuring “Ta it Bihâld”. ’s Middags de regionale (voor de concourswagen) en nationale (voor de
sjees inclusief klederdracht) tuigpaarden Fries ras.

Tussen deze rubrieken door, hebben we diverse shownummers, te weten:
* Kampioenskeuring Fokdag;
* de Marrumer paardendames en het even zo beroemde witte paard;
* een ponykeuring met kinderen;
* waarschijnlijk een voetbalwedstrijd voor paarden;
* Bij de regionale tuigpaarden wordt gestreden om het kampioenschap gereden door dames.

U bent van harte welkom.

Het bestuur van de stichting de “Hynstedagen Tytsjerksteradiel”

 

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 10de Jaargang Nr.5, 15 juni 2007)

totop
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.1 van 13 september 2019 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 15 november 2019.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 8 september om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com

Collecterooster 2019

  • 16-09 t/m 22-09 Nierstichting
  • 23-09 t/m 29-09 HandicapNL
  • 30-09 t/m 06-10 Dierenbescherming
  • 07-10 t/m 13-10 Nederlandse Brandwonden Stichting 28-10 t/m 03-11 Diabetes Fonds
  • 04-11 t/m 10-11 Alzheimer Nederland
  • 11-11 t/m 17-11 NSGK
  • 18-11 t/m 24-11 Nationaal MS Fonds