(Centrale As)

Voorstel Gariper commissie aanpassen N913

Op de Dorpsbelangvergadering van maandag 18 februari jl. is een voorstel gepresenteerd, middels een Powerpointpresentatie, hoe de Easterein, Gravinneloane en Westerein in te richten als de nieuwe rondweg om Garyp er zou komen.

Op de ledenvergadering is besloten, dat dit eerste concept met de middenstand en aanwonenden besproken zal worden.

Klik HIER voor alle sheets (versie 2, want er is later een nieuw verbeterd plan gerealiseerd).

 

totop
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.4 van 3 april 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 5 juni 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 29 mei 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com

Collecterooster 2020

  • 05-04 t/m 11-04 Hartstichting
  • 10-05 t/m 16-05 Longfonds
  • 24-05 t/m 30-05 Prins Bernhard Cultuurfonds 31-05 t/m 06-06 Epilepsiefonds
  • 07-06 t/m 13-06 Natuurmonumenten