(Bron: Rabbelskûte, januari 2016)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.

Voortgang realisatie zonneweide aan de Easterein in Garyp
Zoals reeds eerder aangegeven in de Rabbelskûte zijn we nog steeds bezig om met Liander tot overeenstemming te komen over de noodzakelijke aansluitingen voor de zonneweide. Naast de door hen gevraagde (hoge) prijs is ook nog de termijn van aansluiting een discussiepunt. Het ziet er naar uit dat een aansluiting nog wel enkele maanden op zich laat wachten, maar we zijn daar wel van afhankelijk!

Inmiddels is er door de algemene vergadering van onze Enerzjy Koöperaasje Garyp een stichting opgericht waarin we de activiteiten van de zonneweide zullen onderbrengen. De stichting draagt de naam de “Griene Greide”. Er is een sterke band met onze coöperatie. Zodra wij “los” gaan zullen wij u hierover berichten.

spar ekgOverstappen naar Noordelijk Lokaal Duurzaam
In deze maand zien wij veel colporteurs langs de deuren gaan om u te bewegen over te stappen naar een andere energieleverancier. Het ene aanbod lijkt nog mooier en beter dan de andere. Laat u door ons voorlichten wanneer en hoe u het beste kunt oversluiten/overstappen. Het is overigens nu wel het moment om over te stappen, maar dan graag via uw eigen plaatselijke energie coöperatie. Wij kunnen en willen u daarbij helpen. De tarieven van Noordelijk Lokaal Duurzaam zijn geen actietarieven maar staan duurzaam voor een lage prijs voor echte “groene” energie! Bijkomend voordeel is dat ons dorp dan via Enerzjy Koöperaasje Garyp een mooie jaarlijkse bijdrage ontvangt die voor een aanzienlijk deel wordt teruggesluisd naar maatschappelijke initiatieven in ons eigen dorp. De hieronder genoemde spaaractie in samenwerking met onze eigen dorpssupermarkt is een voorbeeld om met zijn allen deze initiatieven te ondersteunen.

Spaaractie SPAR
In samenwerking met de SPAR wil de Enerzjy koöperaasje Garyp de komende weken meer leden en klanten werven doormiddel van een spaaractie.
Hoe deze actie in z'n werk gaat is duidelijk omschreven in het foldermateriaal en spaarkaart die u ontvangt bij de boodschappen.
Kies voor lokale duurzame energie en steun duurzame projecten in je eigen dorp, dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de lokale economie. Zo zorgen we samen voor een duurzame toekomst in ons dorp.

Het bestuur EK Garyp


Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.1 van 13 september 2019 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 15 november 2019.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 8 september om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com

Collecterooster 2019

  • 16-09 t/m 22-09 Nierstichting
  • 23-09 t/m 29-09 HandicapNL
  • 30-09 t/m 06-10 Dierenbescherming
  • 07-10 t/m 13-10 Nederlandse Brandwonden Stichting 28-10 t/m 03-11 Diabetes Fonds
  • 04-11 t/m 10-11 Alzheimer Nederland
  • 11-11 t/m 17-11 NSGK
  • 18-11 t/m 24-11 Nationaal MS Fonds