Skip to main content

Actueel 2007


Nieuws van Dorpsbelang

Structuurnota
De gemeente Tytsjerksteradiel stelt met de inbreng van zoveel mogelijk inwoners een nieuwe structuurnota op. In dit kader zijn/worden verschillende middagen/avonden belegd.
Meer informatie kunt u vinden op www.t-diel.nl/finsteropromte. Als bestuur zullen we de punten, zoals verwoord in onze dorpsvisie, inbrengen.

Bezoek van B&W.
Op 18 december a.s. brengt het College van Burgemeester en Wethouders een bezoek aan Garyp. Op de bestuursvergadering van november zullen we de gesprekspunten vaststellen, maar suggesties zijn natuurlijk welkom.

Clustering van voorzieningen
De ingestelde werkgroep is bereid de verdere mogelijkheden ten aanzien van een clustering van voorzieningen nader te onderzoeken. Met name zal nagegaan worden, of er voldoende animo is om deel te nemen aan een eventuele clustering.

Ledenvergadering
De ledenvergadering is gepland op maandagavond 18 februari as. in It Geahûs.

J. Sijtsema, voorzitter
521143

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 11de jaargang nr. 2, 9 november 2007 )

totop

 

Concert Sipke Veenstra in de Petruskerk

GARYP - Het is vijf jaar geleden dat de Gariper kunstenaar Sipke Veenstra stierf. Om hem te gedenken, werd er zaterdag een concert gehouden in de Petrus-kerk.

SipkeVeenstra

Het 'Jaep Meems Combikoor' treedt op met orkest (Foto: Klaas Rozema)

 

Zo'n tachtig mensen (vrienden, familie en belangstellenden) kwamen af op het gemengde programma voor de veelzijdige kunstenaar Sipke Veenstra (1924-2002). Rennie Veenstra memoreerde zijn leven nog even: in 1924 geboren in Garyp, vanaf zijn 51-ste jaar werkzaam als conciërge op streekmu-ziekschool 'De Waldsang' in Buitenpost, alwaar hij begon met dichten. Ook componeerde hij muziek en schilderde hij. Jammer dat hij niet eerder met zijn kunst is begonnen, klonk het uit het publiek, want dan had hij nog meer kunnen uitgroeien. Er verschenen vier gedichtenbundels van Veenstra.
Het gelegenheidskoor het 'Jaep Meemster Combikoor' met het orkest bracht onder andere psalm 134, het Kyrie en Credo van Frans Schubert en het Ave Verum van W.A. Mozart ten gehore. Ook werd er een speciaal stuk uitgevoerd ter gelegenheid van deze avond, gecomponeerd door Sipke Hoekstra, de kleinzoon van Sipke Veenstra. Onder andere Veenstra's dochter Hinke droeg verschillende gedichten van haar vader voor. Zij werd hierbij begeleid door Annette Dijkstra op cello. Sopraan Gretha Hoekstra zong verschillende andere gedichten, begeleid door Tinelies Beetsma op de piano. Ook het Damwâldster kamerkoor trad op.
Jehannes Veenstra, zoon van de kunstenaar, bracht een ballade over Garyp ten gehore met zang en gitaar. Volgens de organisatie bracht dit zo'n stijlbreuk in het programma teweeg dat het concert de veelzijdigheid van Sipke Veenstra goed benadrukte.
De avond was een initiatief van kleinzoon Sipke Hoekstra uit Utrecht (componist en violist) en musicus/dirigent Jaep Meems uit Twij-zelerheide. Van het concert is een dvd gemaakt, die onder andere bij Meems te bestellen is.

Bron: Actief, woensdag 3 oktober 2007

totopDorpskrant Garyp viert 10-jarig jubileum

Afgelopen zaterdag 22 september heeft de redactie van de dorpskrant “De Rabbelskûte” te Garyp, het 10-jarig jubileum van de dorpskrant in het dorpshuis It Geahûs groots gevierd. Ter gelegenheid van dit jubileum is er een nieuwe voorkant ontworpen.Het eerste exemplaar van de vernieuwde dorpskrant is aangeboden aan wethouder Houkje Rijpstra van Tytsjerksteradiel en de voorzitters van dorpsbelang Garyp en de Ondernemersvereniging Garyp.

2007091035rijpstra_SM.jpg KlaasJansma

Tussendoor zorgde de foto-wedstrijd voor veel vermaak. Foto’s van redactieleden waren aangevuld met foto’s van diezelfde redactieleden toen men nog in de peuterleeftijd zat. De aanwezigen moesten hierbij de juiste combinatie’s zoeken. De winnaar wordt binnenkort bekend gemaakt.

Klaas Jansma was aanwezig om de tevredenheid van de lezers over de opzet van de Rabbelskute te peilen. Men was hierover erg tevreden. Maar op zijn eigen humorvolle manier daagde hij aanwezigen toch uit, om met kritiek en ideeën te komen. De Rabbelskute mocht wat meer open, hier en daar iets scherpere discussie krijgen. De redactie zal hiermee aan de slag. De avond is muzikaal opgeluisterd door het duo Melody.

 

foto2 zaal

Het motto van de dorpskrant is: De redactie, dat zijn we allemaal! Daarom kreeg men naast het jubileumnummer ook een pen aangeboden, om dit te onderstrepen. Hiermee nodigt de redactie iedereen uit om zelf ook de pen ter hand ter nemen en kopij aan te dragen. Aanstaande maandag ligt De Rabbelskute met jubileumpen bij alle Garyper dorpsbewoners op de mat.

Bron: ingezonden door redactie 'De Rabbelskûte'

totop

Nieuws van Dorpsbelang

De Centrale As
Kanoroutes/fietspaden. Op dit moment zijn de plannen voor een rondweg in een ver gevorderd stadium. Dorpsbelang is door het Projectbureau uitgenodigd met plannen te komen ten aanzien van de verdere inrichting van de omgeving.
Dorpsbelang heeft voorgesteld geluidsarm asfalt te gebruiken. Dat is toegezegd. Daarnaast heeft Gerrit Kuperus de mogelijkheden van fietspaden en kanoroutes onderzocht. Dorpsbelang heeft zijn voorstellen, die hij met verschillende betrokkenen heeft besproken, overgenomen. Voorgesteld wordt:
- het fietspad vanaf het pontje naar Burgum te verlengen (over de polderdijk)
- de Skipfeart bevaarbaar te maken voor kano’s en kleine boten.

N 913
Daarnaast heeft een werkgroep zich bezig gehouden met het verkeersluw maken van de N 913. De werkgroep heeft verschillende voorstellen gedaan. De werkgroep zit o.a. te denken aan versmalling van de N 913 en verandering van de voorrangssituaties. De voorstellen zullen nader worden uitgewerkt en dan worden aangeboden aan wethouder Prins.

Bedrijventerreinen
Er is geen ruimte meer op ons bedrijventerrein voor nieuwe bedrijven. Volgens de gemeente zit een uitbreiding van het huidige bedrijventerrein er niet in. Wel zijn er eventueel mogelijkheden voor inbreiding. Dit zal per geval moeten worden bekeken. Als dorpsbelang vinden we het belangrijk, dat we de huidige bedrijven voor ons dorp behouden en er voor kleine lokale bedrijven mogelijkheden blijven zich in Garyp te vestigen. In de verkiezingsprogramma’s van verschillende politieke partijen staat te lezen, dat men dit ook belangrijk vindt. Lukt het u als inwoner van Garyp niet een terrein in Garyp te vinden, dan worden we daarover als bestuur graag geïnformeerd.

Rabbelskûte
De Rabbelskûte bestaat 10 jaar en dit zal op zaterdag 22 september a.s. worden gevierd. Ook komt er een speciale jubileumuitgave. We willen de redactie hartelijk feliciteren met dit jubileum. Het is voor een dorp belangrijk, dat er een dorpskrant is. We hebben gemerkt, dat de Rabbelskûte in een behoefte voorziet en we hopen, dat de Rabbelskûte nog vele jaren ons op de hoogte mag houden van het Gariper wel en wee.

Penningmeester on-line
Misschien heeft u gedacht, dat dorpsbelang de afgelopen maanden zonder penningmeester zat, omdat onze penningmeester Lourens Hengst in Afghanistan zat. Dat was niet het geval, want Lourens Hengst beheerde de kas vanuit ‘de zandbak’, zoals hij het zelf regelmatig formuleerde. Als hij ergens zijn mening over wilde geven, kregen we een mailtje van hem. Dus op afstand was hij er toch bij.

Afscheid Egbert Hadderingh
Egbert Hadderingh is in de junivergadering van dorpsbelang afgetreden als voorzitter. Met veel inzet heeft hij de afgelopen jaren leiding gegeven aan het bestuur en we willen hem daarvoor hartelijk dank zeggen. Zijn deskundigheid en voortvarendheid zullen we missen.

De bestuurssamenstelling is nu als volgt:

Voorzitter: Jan Sijtsema
2e Voorzitter: Wim van Rangelrooij
Secretaris: Heidi van der Woude
Penningmeester: Lourens Hengst
Bestuursleden: Klaas de Jong
Annet Raap en Rennie Wagenaar

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 11de jaargang nr. 1, Jubileumnummer 10-jarig bestaan)


totop

IJsbaanvereniging 'Iisnocht'

Vanaf april 2004 zijn wij hard aan het werk geweest om de ijsbaan op een andere locatie te krijgen. Wij hebben u daar zoveel mogelijk over verteld. We zijn hoopvol begonnen maar helaas is het allemaal op niets uitgelopen.

Het laatste alternatief die wij van de Gemeente Tytsjerksteradiel mochten onderzoeken was de locatie op het feestterrein.
Twee medewerkers van de gemeente Tytsjerksteradiel hebben zich over de aanleg gebogen en daar een prachtige tekening van gemaakt. Wij moesten maar uitrekenen hoeveel dat dan moest kosten.
Resultaat: Gezien de grondaanpassing en aanleg van de ijsbaan kwamen de kosten hiervoor op circa € 85.000.

Omdat dit het laatste alternatief was en ook omdat niemand uit Garyp een stukje land beschikbaar had voor ons, hebben we besloten de oude ijsbaan op te knappen. We zijn daar inmiddels mee begonnen. Het land wordt gefreesd, opnieuw uitgevlakt en omzoomd. Er is nieuwe bedrading aangelegd en er zijn extra verlichtingspalen geplaatst. (al gekregen voor de nieuwe ijsbaan).
Met Romke Timmermans zijn we nog aan het onderhandelen om ook wat windkering te creëren d.m.v. struiken of bomen. Verder staat het opknappen van het ijsbaanhokje op de agenda.

Wij hadden het liever anders gezien maar it is net oas!
Wij houden u natuurlijk op de hoogte wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Vriendelijke groeten van het ijsbaanbestuur.

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 11de jaargang nr. 1, Jubileumnummer 10-jarig bestaan)

totop

 

Hynstedagen Tytsjerksteradiel

19, 20 en 21 juli op ‘e Sumarreheide

De Hynstedagen Tytsjerksteradiel zijn een evenement voor jong en oud. Stijl in combinatie met een sterk familiegevoel maken dit driedaagse evenement uniek in haar soort. De bijdrage van de fokvereniging "Ta it Bihald" is hierbij van bijzondere betekenis, want daarin staat het Friese paard in alle facetten centraal.
De Hynstedagen beloven ook voor 2007 weer zeer gevarieerd en zeker boeiend te worden voor zowel de paardenkenners als voor hen die alleen voor het plezier en de ontspanning dit evenement willen bijwonen. Voor dit concours worden in het bijzonder de zaterdag, de laatste dag, meerdere bijzondere en zeer prominente gasten uitgenodigd die met een bepaald ceremonieel worden ontvangen.
Het programma aan de Joute van de Meerweg in Sumarreheide, luidt als volgt:
• donderdag (9:00-22:00 uur) is altijd de traditionele keuring voor Friese Paarden van de Fokvereniging “Ta it Bihâld.”
’s Avonds zijn hier de dressuurwedstrijden voor Friese paarden.
• Het programma van vrijdag (9:00-22:00 uur) is vooral bedoeld voor regionale tuigpaarden KWPN en de hackney’s (pony’s), waarbij ook de kinderen aan bod komen in een concours d’elegance, met pony’s voor de kar.
• zaterdag (8:00-20:00 uur) is van oudsher de dag van het Friese paard, voorheen de Friezendei. ’s Morgens wederom keuring “Ta it Bihâld”. ’s Middags de regionale (voor de concourswagen) en nationale (voor de
sjees inclusief klederdracht) tuigpaarden Fries ras.

Tussen deze rubrieken door, hebben we diverse shownummers, te weten:
* Kampioenskeuring Fokdag;
* de Marrumer paardendames en het even zo beroemde witte paard;
* een ponykeuring met kinderen;
* waarschijnlijk een voetbalwedstrijd voor paarden;
* Bij de regionale tuigpaarden wordt gestreden om het kampioenschap gereden door dames.

U bent van harte welkom.

Het bestuur van de stichting de “Hynstedagen Tytsjerksteradiel”

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 10de Jaargang Nr.5, 15 juni 2007)


totop

Nieuws van Dorpsbelang

Garyp in Fûgelflecht

In 1984 is zijn op verzoek van Dorpsbelang een aantal videobeelden gemaakt van Garyp en haar inwoners. Onder meer hebben Teade Douma en Jeen Plantinga de opnames gemaakt. Thans heeft Jeen de videobeelden op DVD geplaatst. Deze DVD is bij hem (red. Brandsmaloane 11, 521851) na 10 juli te bestellen voor de prijs van € 15,00 per stuk.
De DVD duurt ongeveer 100 minuten en bevat de volgende fragmenten:
Ald en nij 83/84; de tinkers; fam Kooistra; froulju’s fer. Sigerswâld; begraffenis; 75 jier Dorpsbelang; de doarpsflagge; fam H. Veenje; Sjongkoar; gym. fan de âlderein; Autocross; soos van de âlderein; autogaraazje, de sinneblom; de Gearuters; Koos Landheer; folksdûnsje; W. Hoekstra jachtbouw; V&V sportdei; 60 jier troud; lêste dei húshâldskoalle; Koos Landheer; it swimbad; it Boartersplak; de Wrâldpoarte; de Sied Fuorge; âlderjûn; braderie; it doarpsfeest; ûngetiid by Jan van der Meulen; de fiskklup; hynders nei de USA; de mollefanger; iepening nije oanbou bakkerij van der Zee; gym útfiering; Griet Feenstra; bakkerij Hoekstra; yntocht Sinteklaas; midwinterbal.
De beelden van toen van zowel de mensen, de verandering, haardracht, kleding en gebruiken zijn zeer de moeite waard om te hebben of om naar te kijken.

Bestuur dorpsbelang

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 10de Jaargang Nr.5, 15 juni 2007)

totop

 

Stichting Noordelijk Kampioenschap Palingroken

Palingroken op zaterdag 1 september 2007

Zoals inmiddels gebruikelijk is geworden zal ook dit jaar het tweejaarlijks palingrookfestijn weer plaats vinden in Garyp. Op 1 september zal er met een tiental shantykoren een jubileum rookwedstrijd worden gehouden, terwijl er ook een Frysk Shantyfestival gehouden zal worden.
We hebben dus niet alleen de Noordelijke kampioenschappen Palingroken, maar ook het Frysk Shantyfestival, in samenwerking met de Skipfeartsjongers uit het dorp.
De rokers zullen hun kraam opstellen op de Inialoane en de Greate Buorren. Het roken begint om 11:00 uur.Op het plein bij de Unicumwei bij de ingang van het Tsjerkepaed zal een tent worden geplaatst met een podium waar de shantykoren hun liederen ten gehore zullen brengen.
Er is gekozen voor een grootse opzet van het feest omdat het inmiddels voor de vijfde keer is dat er in Garyp een palingrookwedstrijd gehouden zal gaan worden.
Het Unicumplein zal het hart van het feest worden. In samenwerking met de plaatselijke horeca zal het plein worden ingericht als een groot terras waar tafeltjes en stoelen worden neergezet. We gaan er van uit dat het weer mee zal werken en we verwachten een groots feest. Wij hopen dat alle inwoners van Garyp hierbij aanwezig zullen zijn.

Voor meer informatie zie www.nk-palingroken.nl.

Het bestuur

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 10de Jaargang Nr.5, 15 juni 2007)

totop

 

Nieuws van Dorpsbelang

Himmeldei 2007

Op zaterdag 17 maart hebben veel dorpsgenoten meegewerkt om het zwerfafval op te ruimen. Alles ligt er weer spic en span bij. Wat je zoal tegenkomt in de bermen langs de weg! Langs de Easterein diverse werkhandschoenen, om de honderd meter een Grolsch beugelfles en even zo vele bifi worst zakjes enz. enz. Het is nu zaak om de boel netjes te houden. Gelukkig dat er ook veel jeugd meedoet met het himmeljen. Daarom buurtverenigingen en een ieder die heeft meegewerkt, bedankt, namens dorpsbelang.

Werkzaamheden aan de vijver

De gemeente Tytsjerksteradiel is van plan om in de komende maanden de vijver aan het Feanhústerpaad op te knappen. Het slib zal worden weggehaald. Er zal een nieuwe beschoeiing worden aangebracht. Het water zal tijdelijk worden weggepompt. Aan de vis-club zal medewerking worden gevraagd om de vissen te vangen en te verplaatsen naar ander water. Ook wordt aan de eigenaar van de tamme eenden gevraagd om deze ergens anders onder te brengen. Met het beoogde resultaat zullen de oevers in tact blijven en zal een schone vijver het gevolg zijn.

Het Bestuur van Dorpsbelang

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 10de Jaargang Nr.4, 6 april 2007)


totop

'Ludike Kuiertocht' groot succes

KuiertochtKuiertochtAan de oproep van de nieuwe stichting 'Fryslân moat moai bliuwe' werd zaterdag 17 februari door zo'n 100 inwoners van Garyp gehoor gegeven. Het actiecomité gaat door waar de huis-aan-huis handtekenactie van verleden jaar mee geëindigd is: een duidelijk NEE van meer dan 574 inwoners tegen de nieuw beoogde rondweg van Garyp.

Het plaatselijk shantykoor 'De Skipfeartsjongers' verleende haar medewerking, er werd samen een lied ingestudeerd en enkele sprekers, waaronder een vertegenwoordiger van de 'Stichting It Griene Erfgoed' hebben hun grieven tegen de plannen van 'De Centrale As' nog eens uiteen gezet.

 

Daarna heeft een groep van zo'n 75 deelnemers de geplande wandeling over de Stinswei (plaatselijk beter bekend als de 'ruilverkaveling') gedaan. Een wandeling die normaal zo vaak door Garipers gedaan wordt, omdat het gebied zo schitterend ruim is en het een prachtig natuurgebied en weidelandschap is. Bovendien is het waterwingebied en dat zegt al genoeg over de natuurwaarde en ecologische kwaliteit van dit gebied. Een kleine 75 deelnemers deden mee aan de 'ludike kuiertocht'. De pers was aanwezig en er volgden interviews voor de radio van Omrop Fryslân.

DSC05406_300x225.jpg

Ook de Gariper jeugd deed mee, ze maakten onder toeziend oog van Gerbrich Kobus een schilderij van het mooie landschap.
(Later meer daarover, want die actie is hiermee nog niet klaar natuurlijk)


Al met al een geslaagde actie.
Wordt vervolgd.


totop

 

Jaarwisseling 2006/07

Dit jaar is de jaarwisseling in de gemeente Tytsjerksteradiel rustig verlopen.
In Garyp is er dit jaar wederom minder overlast geweest en zijn er minder meldingen bij de politie binnengekomen. Ook in de aanloop naar Oud en Nieuw, zijn er minder overlastmeldingen (denk aan vuurwerk en carbid-schieten) bij de meldkamer van politie binnengekomen dan voorgaande jaren. Een compliment waard dus!

Toch hebben wij ook moeten vaststellen, dat er vernielingen hebben plaatsgevonden in de oudejaarsnacht, in Garyp. In de eerste week van januari 2007, zijn er, in totaal, negen aangiftes binnengekomen van vernielingen, diefstal en brandstichting. Het totale schadebedrag in Garyp is 4.500 euro.

Hierop volgend is een onderzoek ingesteld. In totaal zijn 19 personen gehoord. Van deze 19 personen zijn er zes personen aangehouden. De overige 13 personen verschenen, na uitnodiging, vrijwillig aan het bureau, voor het afleggen van een verklaring. Uiteindelijk zijn er acht verdachten overgebleven. Hiervan zijn twee minderjarig, deze zijn reeds doorverwezen naar bureau Halt. Zes verdachten zijn meerderjarig, tegen hen is proces-verbaal opgemaakt.

De acht verdachten, zullen tevens aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade.

Voor de jaarwisseling 2007/08 moet het mogelijk zijn, de dalende overlast/schade van de afgelopen jaren voort te zetten. Mogelijk dat wij hiertoe, met elkaar in overleg kunnen treden. Samen moeten wij in staat zijn, de jaarwisseling, voor een ieder feestelijk te laten verlopen!

Mocht u naar aanleiding van dit schrijven nog vragen hebben, dan ben ik bereid deze mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
Sander Wijnsma

Politie Burgum
Buurtagent Trynwalden, Tytsjerk, Suwald, Garyp en Earnewald

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 10de jaargang nr. 3, 9 februari 2007)

totop

2007: Het Gariper jubileum jaar!

Voor Garyp is 2007 een bijzonder jaar.

Niet alleen De Rabbelskûte heeft dit jaar iets te vieren, ook Christelijke Muziekvereniging Looft den Heer heeft iets te vieren.
De Rabbelskûte bestaat in september (ja, écht waar) 10 jaar.
Christelijke Muziekvereniging Looft den Heer, doet daar een schepje bovenop: zij bestaan dit jaar maar liefst 110 jaar.
Een jaar dus om niet zomaar voor bij te laten gaan, maar om even stil te staan bij de jubileumfeiten.
10 jaar De Rabbelskûte, wie had dat gedacht dat dit mogelijk is in Garyp. Alleen onze voorzitter geloofde in zijn plannen om een dorpskrant op te zetten. Toen hij namelijk dit idee lanceerde in een dorpsbelang vergadering, werd hij lachend aangekeken; wat zeg je nou? Dit meen je toch niet?
Nou, hij meende het wel! En zie het resultaat: 10 jaar De Rabbelskûte. Over kopij is er in die 10 jaar niet te klagen geweest. Alles is niet altijd even interessant voor iedereen, maar er staat altijd wel iets interessants in voor iedereen, al is het soms ‘maar’ een wist-u-datje. Regelmatig moeten we een selectie van de te plaatsen kopij maken, daar de dorpskrant anders veel te dik wordt.
We hopen dat u en wij nog jaren van De Rabbelskûte kunnen genieten.

Dankzij de 12 mannen die op 7 oktober 1897 bijeen kwamen in de Gereformeerde kerk om ‘eene vereniging op te rigten, ten doel hebbende met trompetsgeschal de Heer te loven’ bestaat Christelijke Muziekvereniging Looft den Heer dit jaar 110 jaar.
Veel is er in die jaren gebeurd; een komen en gaan van leden, perioden waarin opheffing van de vereniging zeer nabij was, een vaandel dat verdwenen is en terug wordt gevonden in een Groninger kroeg, wisseling van dirigenten, onderscheiden van jubilerende leden, benoemen ereleden (thans 3), omzetting van fanfare naar brassband, viering van diverse jubilea, in het bijzonder het 100-jarig bestaan, splitsing in A- en B-korps, een eigen web-site en nog vele andere gebeurtenissen.
De vereniging is nog steeds een bloeiende vereniging. Nieuwe (of oud-)leden en leerlingen kunnen zich natuurlijk altijd aanmelden, om de kunst der muziek maken te beoefenen.

Onderstaand een greep uit de agenda van de jubilarissen.

Agenda jubileum jaar De Rabbelskûte en Looft den Heer

10 maart - Deelname A-korps aan het Bondsconcours te Drachten;
9 april - Begeleiden kerkdienst 2e Paasdag door B-korps;
20 mei - Jubileumoptreden van het B-korps in Het Lichtpunt te Kollumerzwaag;
27 mei - Jubileum Anjerfondscollecte
6 juni - Jubileum Snoepactie;
14 september - Jubileum nummer van De Rabbelskûte;
22 september - Jubileumfeest De Rabbelskûte;
27 oktober - Jubileumconcert met Gurbe Douwstra in Andreastsjerke;

Wellicht zijn er meerdere verenigingen en/of stichtingen die dit jaar een jubileum hebben te vieren.
Laat het ons weten, wij plaatsen graag een (agenda-)stukje in De Rabbelskûte.

Anne Albada (secr.)

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 10de jaargang nr. 3, 9 februari 2007)

totop

Nieuws van Dorpsbelang

Himmeldei zaterdag 17 maart 2007

Evenals afgelopen jaar wordt de medewerking gevraagd van de buurtverenigingen om op zaterdagmorgen 17 maart een groepje te vormen om zowel de eigen buurt als ook een gedeelte van de wegen rond het dorp te himmeljen. Verzocht wordt om glas en flessen in de glasbak te deponeren. Metalen ook apart houden. Al het andere afval zoveel mogelijk in de duo-bakken aan de Brandsmaloane. De verdeling is gelijk aan vorig jaar.

It Klaverblêd Brandsmaloane en linksaf Ielke Boonstraloane tot aan kruising Bosweg
Easterein Vanaf de Gariperhoeke
Feanhúsen Tennispaadsje en Ielke Boonstraloane
Inialoane Tot aan de Zustervaart
De Tuije Schepersloane + Gravinneloane vanaf de Iendrachtswei tot de Easterein
Klompmakkersstreek Feantersdyk van kruising Earnewarre tot kruising de Bolderen, rechtsaf langs de Bolderen
Greate Buorren East Feantersdyk van kruising de Bolderen linksaf Alle om Slachte, linksaf langs Nonnepaad
Tsjerkebuorren Stinswei bocht achter gasstation tot Easterein + Bosweg vanaf Gariperhoek tot Skepersloane
Ljippenstâl Sigerswâld vanaf de Kooipleats naar Feantersdyk, rechtsaf en vervolgens de Stûkewei
Mounehoek Mounehoek t/m tunneltje en de Broek
Sigerswâld Vanaf de Kooipleats tot aan de Zustervaart
Earnewarre Vanaf kruising Feantersdyk tot aan Ds vd Veenweg
Westerein Vanaf kruising Iendrachtswei tot over viaduct + de Stinswei tot afslag naar pontje
Skipfeart Stinswei vanaf afslag pontje tot aan bocht achter gasstation + Iendrachtswei

Het bestuur verwacht een enthousiaste deelname, zodat ons dorp en onze woonomgeving er in het voorjaar weer spic en span bij komen te liggen. Alvast dank voor de medewerking.

Het bestuur van Dorpsbelang

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 10de jaargang nr. 3, 9 februari 2007)

totop

De bibliobus in 2007

Door een nieuwe dienstregeling en een uitbreiding van de dienstverlening, biedt de bibliobus u nu nog meer voordelen. Van boeken en tijdschriften tot postzegels en strippenkaarten…. u wordt op uw wenken bediend.

Meer tijd
In de nieuwe bibliobus kunt u zelf uw boeken inleveren en uitlenen via een geautomatiseerd systeem. Dit gaat heel snel en eenvoudig. Door het toepassen van zelfbediening is op de meeste plaatsen maar één medewerker nodig en staat de bibliobus veelal langer dan voorheen. Hierdoor heeft onze medewerker meer tijd om uw vragen te beantwoorden en kunt u op uw gemak uw keuze maken. De bibliobus komt voortaan op donderdagochtend van 9:55 tot 11:00 uur bij school. Op vrijdag namiddag staat de bibliobus van 17:15 tot 18:10 uur bij de Wrâldpoarte.

Voor elk wat wils
De materialen die u aantreft in de bibliobus zijn zeer divers en afgestemd op uw specifieke behoeften. Voor jong en oud zijn er prentenboeken, lees- en voorleesboeken, strips, romans, informatieve boeken en tijdschriften. Staat uw titel er desondanks niet bij, dan kunt u deze in de bus reserveren. Ook kunt u via internet (www.sbmf.nl) reserveren, waarna het gereserveerde voor u klaar ligt in de bibliobus. Bent u moeilijk ter been, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zorgen ervoor dat u de gewenste titels bij u thuis krijgt.

Alles in de buurt
Ook voor strippenkaarten en postzegels kunt u in de vernieuwde bus terecht. En wilt u weten welke films er bij u in de buurt draaien, hoe u lid wordt van de muziekschool of wat er verder op uitgaansgebied te beleven valt? U treft alle lokale culturele informatie aan in de bibliobus. Ook brochures van het Rijk en de gemeente zijn verkrijgbaar in de bus.

De makkelijk lezen plek
Nieuw in de bibliobus is de “makkelijk lezen plek”. Hier vindt u de leukste, spannendste en makkelijk te lezen boeken, luisterboeken en andere materialen overzichtelijk bijeengebracht. Als uw kind lezen moeilijk vindt, krijgt het met de “makkelijk lezen” materialen een steuntje in de rug en misschien zelfs plezier in het lezen. Kunt u de juiste titel niet vinden? Geen nood. Onze medewerker wijst u graag de weg. Hij of zij kan u ook wijzen op achtergrondinformatie voor leerkrachten, ouders en opvoeders van kinderen met leesproblemen.

Gratis internetten
Als bibliobusbezoeker kunt u in de bus gratis surfen op het net. Bovendien krijgt u toegang tot een aantal unieke databanken die alleen vanuit de bibliotheek en bus te benaderen zijn.

Lid worden van de bibliobus
Met de bibliotheekpas kunt u natuurlijk in de bibliobus bij u in de buurt terecht. Maar wist u dat u ook kunt lenen in alle andere bibliotheekvestigingen in de provincie. Als u in januari of februari lid wordt van de bibliobus, ontvangt u
€ 7,50 korting op een jaarabonnement. U betaalt dan € 24,50 in plaats van het normale tarief van € 32,00. Voor de jeugd is het lidmaatschap gratis. Het enige dat u hoeft te doen is even langs komen in de bibliobus. Wilt u gebruik maken van de speciale korting, vergeet dan niet onderstaande bon mee te nemen.

Meer informatie over de bibliobus vindt u op onze internetsite www.sbmf.nl.

P.S. Ook als u geen lid bent van de bibliobus maar wel van een van de andere Friese bibliotheken, kunt u gebruik maken van de bus. U bent van harte welkom!
Bibliotheek Burgum, Schoolstraat 27, 9251 EA Burgum, tel. 0511-469668

e-mail: bibliobus@sbmf.nl
----------------------------------------------------- ---------------------------------------------
KORTINGSBON
Ja, ik word lid van de bibliobus te ………………… en profiteer van de € 7,50 korting op een jaarabonnement. Ik betaal geen € 32,00 maar € 24,50 en ontvang de pas waarmee ik in de hele provincie materialen kan lenen.

Naam:
Straat:
Postcode:
Plaats:
Geboortedatum:
Telefoon:
E-mail:
Datum:
Handtekening:
----------------------------------------------------- ---------------------------------------------

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 10de jaargang nr. 3, 9 februari 2007)

totop

(Ingezonden door redactie 'De Rabbelskûte')

Persbericht

Cor Hennis “Gariper fan it jier 2006”

Oud dierenarts van Garyp, Cor Hennis (69), is gekozen tot “Gariper van it jier 2006”. De redactie van de dorpskrant “De Rabbelskûte” heeft gekozen voor Cor Hennis vanwege zijn uitzonderlijke sportieve prestaties. Afgelopen najaar volbracht hij een loodzware sponsorfietstocht van 10.577 km van Bolsward naar Accra, de hoofdstad van het Afrikaanse Ghana. In 2005 fietste hij reeds een sponsortocht van 3000 km van Garyp naar Roemenië.

Cor Hennis

Cor Hennis bij het vertrek van de fietstocht
in 2004 naar Schitu Stavnic

(foto: Reinder Herder)

Op vrijdag 5 januari zal Gjalt Faber namens de redactie van dorpskrant “De Rabbelskûte” de “Gariper fan it jier 2006” bekendmaken en een trofee aanbieden. De huldiging zal worden gehouden om ca. 22.15 in het dorpshuis It Geahûs tijdens de nieuwjaarsreceptie georganiseerd door de activiteitencommissie van It Geahûs. Dorpskrant De Rabbelskûte neemt evenals voorgaande jaren om de twee jaar het initiatief tot de nominatie. Tot “Gariper fan it jier 2006” zijn door de lezers van de Rabbelskûte vijf personen genomineerd. Hennis kreeg de meeste stemmen.

De oud dierenarts is ruim 7 jaar geleden begonnen te fietsen. Daarvoor was hij als dierenarts geliefd bij de Gariper bevolking en met name bij de boeren. Hij stond letterlijk dag en nacht voor iedereen klaar. Pas na zijn werkzame leven is Hennis gaan fietsen. In 2004 deed hij voor het eerst mee aan een grote fietstocht naar Schitu-Stavnic in Roemenië.

Hij maakte toen deel uit van een groep van 17 personen, die allemaal het einddoel bereikten. Met de sponsortocht werd geld binnengehaald door de Stichting Hulpgoederen Roemenië voor een medisch opvangcentrum.
De tocht naar Ghana had als doel geld in te zamelen voor onderwijsprojecten in Ghana en andere Afrikaanse landen. Er is in totaal ca. 158.000 euro aan sponsorgeld binnengehaald. Dat bedrag worden verdubbeld door de Stichting Wilde Ganzen-ICCO, zodat er ruim € 300.000,- beschikbaar is.

In totaal zijn op 21 augustus 20 fietsers begeleid door een kleine medische en technische staf vertrokken uit Bolsward. Na een rit van 10.577 km haalden 14 van hen na bijna 4 maanden op 9 december de eindstreep in Accra.. Onder hen was de 69 jarige Gariper Cor Hennis, die tevens de oudste van de club was. Vijf van de deelnemers hadden eerder ook meegereden naar Roemenië. Behalve Hennis was daarbij dorpsgenoot Sieds Wobbes, die deze keer vanwege zijn werk niet verder meekon dan Gibraltar. Ook de oud Gariper Baukje Spoor wist, evenals oud elfstedenvoorzitter Henk Kroes, in beide gevallen de finish te halen.

De tocht was soms loeizwaar. Na zware regen in Frankrijk moest de Pyreneeën doorkruist worden. Na het bestijgen van drie cols, waarvan de laatste tot 16 procent, begon de afdaling. In een haarspeldbocht ging Hennis onderuit, hetgeen een kapotte fiets en blessures veroorzaakten. Nadat de fiets was hersteld hervatte Hennis de tocht. In Afrika werd er onderweg in tentjes in een zandstorm geslapen. Alle fietsers werden met maag- en darmklachten tijdelijk uitgeschakeld, maar Hennis fietste door.
Deze taaie fietser staat dan ook bekend om zijn ijzeren conditie, maar ook om zijn humor, waarmee hij de groep opfleurt op heftige momenten. Mentaal heeft hij dan ook een positieve invloed op de groep.

Dat iemand op deze leeftijd een dergelijke zware fysieke prestatie kan leveren is een buitengewone sportieve prestatie. Dat hij daarmee de leefomstandigheden van mensen en kinderen in andere landen ook nog eens verbetert is een unieke sportieve combinatie, die zijn weerga niet kent.
Iedereen die Cor Hennis kent als dierenarts, als mens, als fietser en als sportman staat er pal achter dat deze man tot “Gariper fan it jier 2006” is benoemd. Iedere Gariper zegt dan ook : ”It komt him ta, hy hat it fertsjinne!”

Gjalt Faber, voorzitter dorpskrant De Rabbelskûte te Garyp

totop