Skip to main content

Actueel 2015


PERSBERICHT

DE AMIBITEUZE DROOM VAN ENERZJY KOÖPERAASJE GARYP WORDT WERKELIJKHEID

Zonnepark in Garyp kan gerealiseerd worden

Het ministerie van Economische Zaken heeft een subsidie toegekend tot een maximum van ruim € 9,2 miljoen in 15 jaar aan het zonnepark project van Enerzjy Koöperaasje Garyp aan de Easterein in Garyp . Dit is een belangrijke stap richting de realisatie van het zonnepark. De vergunningen voor het park zijn inmiddels volledig rond met name omdat de eigenaar van het terrein de heer Tjalling Holwerda, de gemeente Tytsjerksteradiel en de Provincie Fryslân onvoorwaardelijk hebben meegewerkt om dit grote park op de voormalige grofvuillocatie te realiseren. De Koöperaasje verwacht medio 2015 te kunnen starten met de verdere uitwerking van de plannen en daarna de aanleg van het park te realiseren.

Na realisatie kan het park jaarlijks bijna 6 MWh produceren goed voor bijna 2000 huishoudens! De groene energie zal worden opgewekt door ongeveer 22.500 zonnepanelen van 300 Wattpiek, die op een terrein van 6 Ha geplaatst gaan worden.

De aanvraag voor de subsidie en de verdere begeleiding hierbij is verzorgd door Zonneparken Nederland BV. Ook de vaste adviseur van Enerzjy Koöperaasje Garyp, de heer Charlie Kock van “Kock Volhoudbaar advies” uit Bontebok is van grote waarde in dit unieke project.

De subsidie voor Stimulering van Duurzame Energieproductie is een exploitatiesubsidie en vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie. Er wordt subsidie uitgekeerd voor de opgewekte energie in de vorm van een vergoeding per geproduceerde MWh. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de energieprijs. De subsidie wordt over een periode van 15 jaar vrijgegeven.

Na realisatie kan het dorp Garyp en omgeving mee profiteren van de revenuen van dit park. De koöperaasje ondersteunt sociaal duurzame initiatieven in eigen dorp en omgeving. Ook de omgeving van het zonnepark kan worden betrokken bij deze initiatieven.

Coöperatie “Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.”

Voorzitter: Gjalt Benedictus, Easterein 14 9263 PB Garyp tel. 0511-521720/ 06-83551994 gjbenedictus@msn.c


Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.

Zonneweide aan de Easterein
Het bestuur van EKGaryp is inmiddels druk bezig met de uitwerking van de plannen, niet alleen voor de zonnepanelen-installatie maar ook voor de directe omgeving. Waar mogelijk willen we de dorpsgemeenschap er zo veel mogelijk bij betrekken. Het bestuur komt hier gedurende de uitwerking van de plannen zeker op terug. U hoort nog van ons.

Lidmaatschap Coöperatie "Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A."
Inmiddels hebben zich reeds ruim 50 personen/ gezinnen aangemeld als lid van de EKGaryp. Een mooi begin maar graag willen wij een breder draagvlak in ons dorp voor dit voor ons allen zo belangrijk initiatief. Duurzaamheid in de breedste zin des woords. Onze toekomst en vooral een gezonde toekomst voor onze kinderen…..

Steun ons daarbij en wordt lid van onze coöperatie! Het kost u maar € 7,50 contributie per jaar.
Meld u via onze website: www.ekgaryp.nl of benader een van onze bestuursleden.

Dan kunt u ook meebeslissen over een nadere invulling van onze zonneweide en alle andere zaken waar de coöperatie mee bezig is of gaat. Ook kunt u als lid mee profiteren van onze zonnepanelenactie, scherp geprijsd en van een prima kwaliteit. Onze dorpsgenoot Kobus BV verzorgt alles op een perfecte manier!

Noordelijk Lokaal Duurzaam
Graag willen wij u nogmaals wijzen op onze "eigen" energieleverancier NLD. Een coöperatie in het noorden van ons land waar onze eigen coöperatie medeeigenaar van is. Dus hebben wij als lid van EKGaryp een stem in het reilen en zeilen van onze NLD. NLD hanteert scherpe prijzen in de markt en levert 100% groene energie, zoveel mogelijk opgewekt in eigen omgeving. Daarmee wordt de kringloop zo klein 9 mogelijk gehouden en dat is alleen maar winst voor onze leefomgeving. Steun dit initiatief en stap over van uw huidige leverancier ( vaak alleen maar uit op winstbejag) naar NLD, dit kan in bijna alle gevallen direct, zonder boete of andere kosten. Het bestuur van EKG kan en wil alles voor u regelen. Meldt u nu aan. Dat kan bij een van de bestuursleden of via onze eigen website www.ekgaryp.nl. Wist u dat onze coöperatie per aansluiting van gas én elektra jaarlijks € 70,00 ontvangt en dat wij een groot gedeelte van dit bedrag aan een duurzaam doel in Garyp gaan besteden? Over enkele weken gaan we een eerste bijdrage overhandigen aan het zwembad van Garyp. Ook gaan wij nog een ludieke actie ontwikkelen met onze eigen supermarkt SPAR Bijlsma. U hoort binnenkort meer over deze acties.

EKGaryp


(G)iest ek mei?

Vrijdagavond 4 september 18.30 uur
Uw fotograaf was even in het dorpshuis en maakte bijgaande foto's van dit eerste samen eten.

IM4 1668 IM4 1669 IM4 1674

IM4 1676 IM4 1680 IM4 1681

IM4 1683


Stichting Vrienden van God’s Golden Acre viert 12,5 jarig jubileum met boek

GGoldenAcre overhandiging boekDe Stichting Vrienden van God’s Golden Acre Nederland, waar in de dorpen Garyp en Sumar veel actie voor wordt gevoerd, heeft vrijdag 28 augustus haar 12,5-jarig jubileum gevierd. Dit werd gedaan met de introductie van de Nederlandse vertaling van de biografie van Heather Reynolds, de oprichtster en directrice van God’s Golden Acre (GGA) in Zuid Afrika.

God's Golden Acre biedt hulp aan weeskinderen in Zuid-Afrika in de vorm van opvang, huisvesting, voeding, kleding, scholing, medische zorg, enzovoort. De Stichting Vrienden van God’s Golden Acre Nederland werd 12,5 jaar geleden opgericht om dit werk in Nederland onder de aandacht te brengen en om zo financiële en materiële bijdragen te kunnen leveren aan GGA-Zuid-Afrika.

 


(Bron: website Gemeente Tytsjerksteradiel)

Kansen in Kernen

Bekijk de 3D-animatie van de herinrichtingsplannen Kansen in Kernen Garyp zoals de gemeente Tytsjerksteradiel die op haar site presenteert.
Of download het PDF-bestand met de schetsvisie (zie hieronder).


(Bron: Facebook De Rabbelskûte)

Gariper fan it jier 2014

Gar jierJohan Timmermans (32) is gekozen tot "Gariper van it jier 2014". De lezers van de dorpskrant "De Rabbelskûte" van Garyp hebben deze innovatieve jonge ondernemer gekozen vanwege de transformatie van de leegstaande zuivelfabriek "De Eendracht" naar een zorgcomplex met wooneenheden. Hiermee heeft hij zijn nek uitgestoken, lef getoond en Garyp op de kaart gezet. Het zorgcomplex, waarin inmiddels meerdere bedrijven zijn gevestigd, voorziet in nieuwe werkgelegenheid in het dorp in combinatie met wonen.
Op zaterdag 3 januari omstreeks 22:00 uur maakte voorzitter Gjalt Faber namens de redactie van "De Rabbelskûte" de "Gariper fan it jier 2014" bekend. Johan Timmermans ontving daarbij een trofee met inscriptie en een bos bloemen. De huldiging werd gehouden in het dorpshuis It Geahûs tijdens de nieuwjaarsreceptie georganiseerd door de activiteitencommissie van It Geahûs.

Timmermans heeft zijn bedrijf 'De Timmermantsjoender' gestart op het bedrijventerrein Eendrachtsweg. Toen de oude zuivelfabriek te koop stond waagde hij de sprong om deze aan te kopen. Hij verkocht zijn eerdere bedrijfspand en vestigde zijn bedrijf in een deel van de fabriek. Zelf ging hij met zijn vrouw Elly in de oude directeurswoning wonen. Toen de provincie de aangrenzende Gravinneloane (deel N931) als gevolg van de nieuwe rondweg Centrale As de N931 wilde afwaarderen naar een woonstraat zag Timmermans zijn kans; het werd mogelijk wooneenheden te bouwen in de fabriek in combinatie met een zorgcomplex. Hieronder vallen o.a. de huisarts, apotheek, fysiotherapeut, pedicure, diëtiste, peuterschool en kinderopvang.

Door ondernemers als de heer Timmermans krijgen Garipers het gevoel dat ze als dorp weer mee doen. Minister Blok, die onlangs op werkbezoek was in Garyp, stelde dat Garyp met ondernemers als Timmermans een goed antwoord heeft gevonden op krimp. Dat een jonge ondernemer dat voor elkaar krijgt zijn de Garipers maar wat trots op.

Johan en Elly: Lokwinske!

(Bron: Facebook De Rabbelskûte)


Eindvisie Kansen in Kernen Garyp

Op 17 december werd in dorpshuis It Geahûs de eindvisie gepresenteerd van Kansen in Kernen in Garyp.
Hieronder een afbeelding van het definitieve ontwerp.

KIK Garyp presentatie 17decklik voor een vergroting

De ‘herinrichting van de Gravinneloane’ omvat een wijziging van de huidige weg om het dorp.
Deze weg wordt niet alleen afgewaardeerd vanwege de aanleg van een nieuwe rondweg (onderdeel van de Centrale As) maar is ook een verandering in beeld. De weg wordt in plaats van asfalt, een weg in gebakken klinkers tussen trottoirbanden.

Aan deze weg worden drie belangrijke onderdelen opvallend heringericht. Het  zijn de oostelijke- en westelijke toegang van het dorp, en het kruispunt bij de voormalige fabriek, ´De Eendracht´ met daarbij het verlengen van de ´Opfeart Garyp´ tot aan het kruispunt. Dit deel van de herinrichting wordt straks de ´parel van het dorp´. Met de nieuwe invulling en renovatie van de fabriek, de waterpartijen tot aan de aan de nieuwe Eendracht en de pleinachtige inrichting van het kruispunt bij de voormalige fabriek, heeft Garyp weer een representatieve plek bij gekregen. Het werk zal deze winter worden aanbesteed, zodat de uitvoering in het vroege voorjaar van start kan gaan. De nieuwe Gravinneloane is dan hopelijk voor het einde van 2015 helemaal klaar.

   Klik op een afbeelding voor de vergroting
Kernen Garijp vogel 07 Hoek bij HervKerk
Hoek bij fabriek Eendracht Hoek bij Hennis