Skip to main content

Actueel 2016

Wethouder Rijpstra ontvangt ruim 600 handtekeningen voor meer busstops Garyp

Petitie Wolter

Wethouder Houkje Rijpstra van Tytsjerksteradiel heeft maandagmiddag 5 december een petitie over de nieuwe busdienstverlening in ontvangst genomen. De petitie “handhaaf busvervoer vanaf Garijp”, vraagt om een bijstelling van de nieuwe busdienstregeling van Arriva. Waar de bus voorheen 5 keer per uur stopte bij de halte Rijksweg Garijp wil Arriva dit vanaf 11 december terugbrengen tot 2 maal per uur. Op dit moment hebben 655 mensen de petitie ondertekent.
 
De petitie werd aangeboden door de 17 -jarige initiatiefnemer Wolter van der Maten. Hij gaat doordeweeks elke dag naar de middelbare school in Leeuwarden. Wethouder Rijpstra heeft de zorg die in de petitie wordt geuit, overgebracht aan gedeputeerde Johannes Kramer van de provincie, die de vervoersconcessie aan Arriva heeft verleend. Volgens haar mag “het niet zo zijn dat er mensen bij de halte blijven staan bij een volle bus. Arriva heeft de zorg dat deze mensen op tijd worden vervoerd”, aldus de wethouder.


Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.

(december 2016)

logo EKGaryp Sinnepark de “Griene Greide”
Krêkt net...
De realisatie van het grootste coöperatieve zonnepark van Nederland gaat voorspoedig. Mede dankzij een mooie herfst kunnen de aannemers, ondanks een drassige ”werkvloer”, hun werkzaamheden goed uitvoeren. Ze liggen allemaal op schema. Op het moment dat u dit leest zijn alle 27.000 panelen geplaatst! Toch lukt het ons “dankzij” Liander net niet om op 1 januari van het nieuwe jaar de eerste stroom te gaan leveren. Vast staat dat dit WEL lukt per 1 februari 2017. Dan ligt een heel nieuw jaar voor ons om te produceren. So far so good. Zelfs de landelijke pers duikt erop. RTL-live zal begin volgende maand een rapportage hierover gaan maken. We zijn er als bestuur en dorpsgemeenschap best wel een beetje trots op dat het ons gelukt is. Jullie ook bedankt voor jullie support.

Algemene Ledenvergadering EKGaryp
Op maandag 14 november j.l. waren er ongeveer 30 leden én belangstellenden op onze ALV in It Griene Nêst, Boswei 1 Sumar. Deze locatie werd gekozen om na afloop van de vergadering een bezoek te brengen aan het zonnepark. Hier werd, ondanks het slechte weer, graag gebruik van gemaakt. De deelnemers konden zo de voortgang van de bouw zelf zien en ervaren.

Programma voor het jaar 2017
Het bestuur van EKGaryp heeft voor het nieuwe jaar 2017 drie speerpunten benoemd en wel de volgende:
1. Project energiebesparing in en rond uw woning
2. Leden- en klantenwerving voor onze koöperaasje in eigen dorp
3. Afronden bouw zonnepark en opzet crowd-funding voor eigen leden/dorpsgenoten

Nieuw jaar 2017
Het bestuur van Enerzjy Koöperaasje Garyp en Stichting de “Griene Greide” wenst u allen een gezond en zonnig 2017 toe.

Het bestuur EK Garyp

Wandeling rond Garyp

Omdat het zulk prachtig zacht weer met zonneschijn was op deze 22e november even een wandeling gemaakt. Op de Skepersloane is inmiddels begonnen met de bouw van de boerderij voor de fam. Durk/Hendrik de Vries van de Westerein.
Terug in Garyp langs de Ielke Boonstraloane en Brandsmaloane terug naar huis. Nog even een kiekje van het mooie wâldhûske van (wijlen) Willem de Haan.
Het appartementencomplex even verderop stond mooi in de herfstkleuren met het opvallende zonlicht.
Als laatste foto is het bouwrijp gemaakte uitbreidingsplan aan de Inialoane te zien.

030 IMG 3416 031 IMG 3417 032 IMG 3418

033 IMG 3420 034 IMG 3421 035 IMG 3422

(Bron: LC 15 november 2016)

Zonnepanelen Garyp liggen op oosten en westen

Zonnepanelen luchtfoto LCfoto LC: Sytze van DellenBijna de helft van de 27.000 panelen van het zonnepark van Garyp is al geplaatst.
Als alles volgens plan verloopt, kan het per 1 januari stroom leveren voor 1700 huishoudens. Bijzonder is dat de panelen niet geplaatst zijn op het zuiden, maar op het oosten en het westen.
Daardoor is het algemeen rendement iets lager, maar begint het park elke dag wel eerder met stroom leveren en gaat het langer door. En dat maakt dat het in de toekomst, bij een overaanbod van stroom tijdens een zonovergoten middagpiek, minder snel zal worden afgeschakeld van het net.

 

EKG Garyp Zonnepanelen - 11 november 2016

Hier een fotoimpressie van de vorderingen bij het zonnepanelenpark  van de EKG Garyp op het voormalig vuilstort van Holwerda aan de Easterein.
De eerste zonnepanelen liggen er inmiddels. Begin december zouden de werkzaamheden klaar moeten zijn. Er is helaas een beetje vertraging bij het aansluiten van de hoofdkabel bij Liander. Iets met asbest bij het transformatorgebouw.

017 IM4 5035 018 IM4 5014 021 IM4 5024

022 IM4 5017 023 IM4 5018 027 IM4 5023


(Persbericht - Gemeente Tytsjerksteradiel)

Nieuwe dorpskern Garyp klaar

Donderdag 14 juli was het feest in Garyp. Inwoners, schoolkinderen en bestuurders vierden de afronding van het project Kansen in Kernen Garyp. Gedeputeerde Johannes Kramer en wethouder Houkje Rijpstra ‘gaven’ de weg terug aan het dorp, nadat de dorpskern de afgelopen anderhalf jaar een metamorfose onderging.
 
Feestelijke activiteiten
De feestelijkheden werden samen met de school gevierd. De laatste schooldag vond plaats op het nieuwe ‘dorpsplein’. De kinderen konden zich de hele middag vermaken met verschillende spelletjes, een luchtkussen en een goochelaar.
 
Lespakket VVN
Aan het eind van de sport- en spelmiddag bood Margot Blaauw van VVN (veilig verkeer Nederland) een lespakket aan de school aan. Dit lespakket gaat over ‘Shared space area’s’, waarbij iedere verkeersdeelnemer ter plekke wordt aangesproken op het eigen verantwoordelijkheidsgevoel en inzicht, omdat wegmarkeringen en verkeersborden zoveel mogelijk ontbreken.
 
Officiële afsluiting
Rond 16.00 werd KIK Garyp officieel afgesloten door gedeputeerde Johannes Kramer van de provincie Fryslân, wethouder Houkje Rijpstra van de gemeente Tytsjerksteradiel en voorzitter van Plaatselijk Belang Garyp Hendrik Raap. Zij werden daarbij geassisteerd door goochelaar Ritsko van Vliet. Hij “toverde” Tjeerd van 5 tevoorschijn. Tjeerd liet ruim een jaar geleden in een filmpje over Kansen in Kernen zien welke verkeersonveilige plakken aangepakt worden. Nu fietste Tjeerd met de bestuurders een rondje over het nieuwe, veilige dorpsplein.
 
Officiele openingLespakket VVNKIK Garyp
Kansen in Kernen (KIK) is een project van de provincie en de gemeente Tytsjerksteradiel in samenwerking met de inwoners van Garyp. Dankzij de aanleg van De Centrale As (rondweg Garyp) rijdt het doorgaand verkeer niet meer door de kern van Garyp. En dat bood kansen, zoals het verbeteren van de verkeersveiligheid en het vergroten van de leefbaarheid.
 
Herinrichting
Begin 2015 startte de gemeente Tytsjerksteradiel met herinrichten. De Gravinneloane is veranderd in een dorpslaan, uitgevoerd in rode klinkers. De aangrenzende begraafplaats heeft een ruimere entree gekregen. Meest in het oog springend is de verlengde Gariper Opfeart en de nieuwe waterpartij langs de Gravinneloane. Beide komen samen op een plein dat is ingericht volgens het principe van shared space / dielde romte. Een trefpunt met bankjes, een veldje en een vissteiger. In 2014 transformeerde de voormalige zuivelfabriek ‘De Eendracht’ al tot een multidisciplinair zorgcentrum met zorgappartementen en ruimte voor bedrijvigheid.

Foto’s: Binne-Louw Katsma
 
Foto ‘Lespakket VVN’: Uiterst links Houkje Rijpstra, wethouder Tytsjerksteradiel, uiterst rechts Margot Blaauw, VVN
Foto ‘Officiële opening’: Vooraan Tjeerd (5 jaar), daarachter v.l.n.r. wethouder Houkje Rijpstra, gedeputeerde Johannes Kramer en voorzitter van Plaatselijk Belang Garyp Hendrik Raap


Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.

(Bron: Rabbelskûte, mei 2016)

logo EKGaryp Zonneweide aan de Easterein 1 Garyp
Er is inmiddels begonnen met de eerste voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van het zonnepark.Holwerda is begonnen met de definitieve afwerking van “it stoart”, en dit zal rond 1 juli zijn voltooid. Als alles volgens planning verloopt zullen tussen 1 juli en 1 augustus de eerste werkzaamheden van de bouw van het park beginnen. Als de eerste “spade” de grond in gaat dan zullen wij dit uiteraard direct aan u allen gaan melden!

Enerzjy Koöperaasje Garyp
Naast de activiteiten van de realisatie van het zonnepark is het bestuur ook nog druk bezig om de SPAR-actie van enkele maanden geleden uit te werken. We mochten 20 nieuwe leden verwelkomen en velen daarvan hebben ook reeds de stap gezet om als klant over te stappen naar onze eigen energieleverancier Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD). Hiermee steunt u duurzame projecten in ons eigen dorp. Wij willen de “overstappers” hiervoor hartelijk dankzeggen.
Wij roepen degenen, die deze stap nog niet hebben gemaakt op om u aan te melden bij leden van het bestuur om alsnog lid te worden van onze coöperatie
en om over te stappen naar onze eigen leverancier NLD energie. Het levert onze coöperatie jaarlijks € 75,00 per aansluiting. Ook willen wij u nog attenderen op de actie van onze dorpsgenoot Kobus voor de levering van eerste klas zonnepanelen-systemen tegen een zeer scherpe marktprijs. U kunt zich hiervoor ook opgeven bij de leden van het bestuur van EKGaryp.

Het bestuur EK Garyp


(mei 2016)

WapenGaryp 50Nieuws van Dorpsbelang

Kansen in kernen - herinrichting Gravinneloane
Het is nu zover dat de Westereinkant van het dorp is gestremd. Zes weken lang moeten we met de auto omrijden richting Wâldwei. Als deze Rabbelskûte bij u in de bus valt zijn de eerste 2 weken daarvan al weer voorbij. En op 24 juni moet alles weer bereikbaar zijn. Daarna moet de aannemer hier en daar nog wat afwerken en wat opruimen, en kan de weg officieel worden geopend.
Zoals het nu staat zal die opening plaats vinden op donderdag 14 juli, de laatste\schooldag voor de leerlingen van de basisschool. Het is de bedoeling dat zij betrokken zullen worden bij de openingsfestiviteiten. Aan de kant van de Easterein speelt nog het snelheidsprobleem. De gemeente heeft toegezegd dat hier op korte termijn een fikse drempel zal worden gemaakt. De dorpsplattegronden, die nu bij De Jefte en voor het huis van Gjalt en Gryt Benedictus staan, zullen worden verplaatst naar de boomeilanden in de Westerein en Easterein. De plattegronden zelf zijn niet meer actueel en zullen in de komende tijd worden vervangen.

Centrale As
Op dit moment komt er al heel veel verkeer over de nieuwe rondweg. En dat zal nog meer worden, doordat het gedeelte van de N356 tussen Sumar en Nijega in de komende maand eerst in één richting en later nog een week lang in beide richtingen zal worden afgesloten. Helaas valt dit voor een groot deel samen met de stremming van de Westerein. We zullen dan dus ook voor de richting Drachten via binnenwegen naar De Wâldwei moeten rijden. Burgum en Sumar blijven bereikbaar via de bestaande route. Het fietsverkeer heeft geen last van de stremmingen. Het gaat om de volgende perioden:
30 mei t/m 24 juni geen verkeer mogelijk van Sumar naar Nijega;
24 juni t/m 1 juli helemaal geen verkeer mogelijk tussen Sumar en Nijega.

De opening van deze weg zal in september/oktober plaats vinden. Rond deze opening vinden uiteenlopende festiviteiten plaats. Van een culturele reis, een iepenloftspul en een handelsroute tot aan een sportevenement. Allemaal bedacht vanuit de mienskip. Op zaterdag 24 september vindt er een groot sportevenement plaats op de Centrale As, waarbij onze nieuwe rondweg tijdelijk zal worden afgesloten (zie www.sportopdeas.nl). De culturele reis, onder de naam van de Passant, heeft ook een stopplaats in Garyp. Samen met een plaatselijke cineast zijn we bezig een film te maken van Garyp toen en nu (www.depassant.frl).

Voetpad Brandsmaloane
Dit pad eindigt nu bij het tennispaadsje. Of dat zo blijft is nog niet bekend. In ieder geval zal, als het uitbreidingsplan bouwrijp wordt gemaakt, de Brandsmaloane ter plaatse worden aangepast. Daarbij zal daar in enigerlei vorm ook een voetpad worden gemaakt.

Woningbouw
We kunnen Johan Timmermans feliciteren met al weer een geslaagd project, de ombouw van de Douma’s pleats tot appartementencomplex. Samen met Geert Benedictus heeft hij gezorgd voor een flinke uitbreiding van ons woningbestand. We zullen het voorlopig ook van de ondernemers moeten hebben, want in het uitbreidingsplan zijn nog geen activiteiten te bespeuren. En ook WoonFriesland gaat hier voorlopig nog niet bouwen. De nieuwe Woningwet vereist allereerst een uitgebreid onderzoek naar de woningbehoefte, waarbij maar liefst 20 jaar vooruit moet worden gekeken. Dit onderzoek zal plaatsvinden in de 2e helft van dit jaar.

Bezoek Burgemeester en Wethouders
Afgelopen dinsdag 24 mei is het college hier op bezoek geweest. Op het moment dat ik dit schrijf moet het bezoek nog plaats vinden. We zullen het college ontvangen in het nieuwe kantoor van het Bureau Benedictus. Geert zal dan iets vertellen over het bedrijf en een rondleiding verzorgen. Vervolgens gaat het bestuur met het college om de tafel. Een belangrijk gespreksonderwerp is dan ook weer de woningbouw. Maar ook willen we van het college  weten wat It Geahûs nu allemaal wel of niet mag doen om het hoofd boven water te houden.

Baaiesreed
Deze is nagenoeg klaar, alleen is men de aansluiting op de Ielke Boonstraloane vergeten te maken. Er moet nog gras worden gezaaid, zodat het pad nog even niet gebruikt kan worden. Voor alle duidelijkheid, het blijft een onverhard, dus landelijk pad.

Terrein bij It Geahûs
De peuterspeelzaal is hier vertrokken en het terrein kan dus voor wat anders worden gebruikt. Wie heeft er een goed idee? Reageer op Facebook of op dorpsbelanggaryp@gmail.com.

Hendrik Raap

(mei 2016)


(Bron: Rabbelskûte, maart 2016)GemTdiel

Woningbouw in Garyp

Zoals we allemaal merken, trekt de woningmarkt de laatste tijd weer behoorlijk aan.
Ging er de afgelopen jaren amper een bouwterrein in Tytsjerksteradiel over de toonbank, de laatste maanden zijn er al diverse kavels verkocht en worden er weer talrijke opties verleend.

woningbouw 2e fase lrgUitbreidingsplan Sânhichte/Skeanpaed
Ook voor het uitbreidingsplan Sânhichte/Skeanpaed wordt interesse getoond. Niet echt opmerkelijk want dit is natuurlijk ook een prachtige bouwlocatie. Dat het een aantal jaren min of meer uit beeld is geraakt, heeft naast de geldcrisis ook te maken met het feit dat de locatie niet bouwrijp is.
De plek ligt er, wat dat betreft, niet direct uitnodigend bij.

Bouwrijp
De vraag die ons dus nu met enige regelmaat wordt gesteld is “wanneer makket de gemeente it plan bouwryp?”. Welnu, de gemeente wil het plan ontwikkelen zodra er sprake is van concrete belangstelling. Nu de belangstelling toeneemt en er naar alle verwachting binnenkort ook opties worden verleend, geldt dat wanneer er kavels worden verkocht de grond ook meteen bouwrijp zal worden gemaakt.

Snelle levering bouwkavel
Aspirant bouwers hoeven zich echter weinig zorgen te maken over een snelle levering. Het bouwrijp maken zal in enkele maanden zijn beslag vinden. De tijd die ook nodig is om nieuwbouwplannen te ontwikkelen en daarvoor een bouwvergunning te krijgen. In de eerste fase zijn 7 kavels beschikbaar voor de bouw van een vrijstaande woning. De kavels hebben een oppervlakte van 470 m2 tot 760 m2.

Drie starters- en vier gezinswoningen
Zoals bekend zal Bouwbedrijf De Haan in de eerste planfase ook een zevental kavels (14, 15 en 16) ontwikkelen. Dit bedrijf bouwt zeven energiezuinige en royale woningen.

Meer informatie
Via de website van de gemeente (www.t-diel.nl/inwoners-t-diel/bouwkavelsgaryp_ 44934/) kunt u meer informatie (ook de kavelprijzen) vinden over het uitbreidingsplan van Garyp. Mochten er daarna nog vragen zijn, kunt u altijd contact opnemen met Willem Bil, verkoopmedewerker van de gemeente: telefoon 06-20620841, email wbil@t-diel.nl of met Bouwbedrijf G. de Haan & Zn, telefoon 0511-521287, www.bouwbedrijf-dehaan.nl.

Gemeente Tytsjerksteradiel Afdeling Bouwen en Wenje


(Bron: Rabbelskûte, maart 2016)

logo EKGarypVoortgang realisatie zonneweide aan de Easterein in Garyp

Zonneweide aan de Easterein 1 Garyp
Het bestuur van stichting de “Griene Greide” komt stapje voor stapje verder met de planvorming van de zonneweide.
De banken hebben inmiddels de volledige financiering van de totale investering van ruim 9 miljoen Euro goedgekeurd, een waar unicum in
Nederland. Zij hebben net zoals wij er volledig vertrouwen in dat dit initiatief zal slagen. Het is nu nog een kwestie van een goede planning en de eerste spade kan de grond in en wij gaan er nu vanuit dat wij in het najaar kunnen gaan produceren. Wij houden u op de hoogte.

Versterking bestuur stichting de “Griene Greide”
Het bestuur is inmiddels versterkt en uitgebreid met de heer Sietze Algra, Koutenburg 3, Garyp. Wij heten hem van harte welkom en wensen hem veel succes met deze nieuwe uitdaging.

Actie leden-klantenwerving SPAR/EKGaryp
Enkele weken geleden hebben wij gezamenlijk met Siep en Jellie van de SPAR de aangekondigde leden/klant actie gehouden. Het is bijzonder goed geweest dat er ook op deze persoonlijke wijze aandacht wordt gegeven aan klanten/ledenbinding aan onze coöperatie. Want beste mensen: WIJ HEBBEN U NODIG!!! Niet alleen voor het zo noodzakelijke draagvlak (lidmaatschap
EKGaryp) maar ook financieel. U kunt ons financieel steunen zonder dat dat u iets kost: geen geld en geen inspanning! Wij van het bestuur regelen alles voor u. U zet alleen uw  handtekening en steunt daarmee dit maatschappelijk initiatief in uw eigen leefomgeving. Geef u op bij leden van het bestuur om lid te worden van onze coöperatie en om over te stappen naar onze eigen leverancier NLD energie. NLD is beslist NIET duurder, maar het levert onze coöperatie jaarlijks wel € 75,00 per aansluiting. Al deze bijdragen kunnen wij weer, met uw toestemming, investeren in sociaal duurzame initiatieven in ons eigen dorp. De actie heeft onze coöperatie wel 20 nieuwe leden en enkele nieuwe klanten opgeleverd, waarvoor onze hartelijke dank. Ook van deze kant onze welgemeende dank aan het adres van Siep en Jellie die met deze SPAR actie ons geweldig heeft ondersteund!
Wat dichtbij is halen wij NIET van ver......... bedankt!!


Het bestuur EK Garyp

 


(Bron: Rabbelskûte, januari 2016)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.

Voortgang realisatie zonneweide aan de Easterein in Garyp
Zoals reeds eerder aangegeven in de Rabbelskûte zijn we nog steeds bezig om met Liander tot overeenstemming te komen over de noodzakelijke aansluitingen voor de zonneweide. Naast de door hen gevraagde (hoge) prijs is ook nog de termijn van aansluiting een discussiepunt. Het ziet er naar uit dat een aansluiting nog wel enkele maanden op zich laat wachten, maar we zijn daar wel van afhankelijk!

Inmiddels is er door de algemene vergadering van onze Enerzjy Koöperaasje Garyp een stichting opgericht waarin we de activiteiten van de zonneweide zullen onderbrengen. De stichting draagt de naam de “Griene Greide”. Er is een sterke band met onze coöperatie. Zodra wij “los” gaan zullen wij u hierover berichten.

spar ekgOverstappen naar Noordelijk Lokaal Duurzaam
In deze maand zien wij veel colporteurs langs de deuren gaan om u te bewegen over te stappen naar een andere energieleverancier. Het ene aanbod lijkt nog mooier en beter dan de andere. Laat u door ons voorlichten wanneer en hoe u het beste kunt oversluiten/overstappen. Het is overigens nu wel het moment om over te stappen, maar dan graag via uw eigen plaatselijke energie coöperatie. Wij kunnen en willen u daarbij helpen. De tarieven van Noordelijk Lokaal Duurzaam zijn geen actietarieven maar staan duurzaam voor een lage prijs voor echte “groene” energie! Bijkomend voordeel is dat ons dorp dan via Enerzjy Koöperaasje Garyp een mooie jaarlijkse bijdrage ontvangt die voor een aanzienlijk deel wordt teruggesluisd naar maatschappelijke initiatieven in ons eigen dorp. De hieronder genoemde spaaractie in samenwerking met onze eigen dorpssupermarkt is een voorbeeld om met zijn allen deze initiatieven te ondersteunen.

Spaaractie SPAR
In samenwerking met de SPAR wil de Enerzjy koöperaasje Garyp de komende weken meer leden en klanten werven doormiddel van een spaaractie.
Hoe deze actie in z'n werk gaat is duidelijk omschreven in het foldermateriaal en spaarkaart die u ontvangt bij de boodschappen.
Kies voor lokale duurzame energie en steun duurzame projecten in je eigen dorp, dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de lokale economie. Zo zorgen we samen voor een duurzame toekomst in ons dorp.

Het bestuur EK Garyp