Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.wandelnetwerk paaltje

In december 2020 lieten we al weten dat we op eenandere wijze (voorlichtings-)bijeenkomsten en de Algemene Ledenvergadering gaan organiseren.Inmiddels is het digitaal systeem aangeschaft en operationeel en kunnen we op een professionele wijzedigitale bijeenkomsten via livestream organiseren. De komende maanden gaat het om Webinars en andereuitzendingen vanuit It Enerzjyhûs voor de pilot Aardgasvrij Garyp, maar ook andere activiteiten. Deeerste uitzending/vergadering is voor de Algemene Leden Vergadering EKG.

Algemene Ledenvergadering
Eindelijk zullen we dan onze ALV 2019 gaan houden. Omdat de coronamaatregelen nog steeds gelden, wordt deze vergadering via de livestream/zoom georganiseerd.
Noteert u alvast de datum: Maandag 15 maart 2021. “Inloop” vanaf 19:00 uur, start om 19:30 uur. Ruim van tevoren krijgt u de agenda en benodigde gegevens via de mail thuisgestuurd. Hierbij zit ook een korte instructie hoe het in zijn werk gaat.

Duurzaamheidsagenda gemeente Tytsjerksteradiel
De gemeenteraad heeft op 18 februari 2021 na enkele kleine aanpassingen in grote meerderheid ingestemd met de duurzaamheidsagenda. Deze kunt u downloaden via de website van de gemeente. Zowaar een grote opgave, maar wij prijzen ons gelukkig dat wij als dorp al een heel eind op weg zijn naar de daarin opgenomen uitgangspunten en beoogd eindresultaat.

Kerstactie € 1000,00 cheques
Na een geslaagde actie van de “kerstmannen” Henk en Jacob hebben zich inmiddels al vele besturen van verenigingen gemeld. Toch heeft een deel de cheques nog niet verzilverd. Wilt u hier alsnog gebruik van maken, dan moet u zich zo spoedig mogelijk melden bij de penningmeester van onze coöperatie Henk van de Meer via telefoon 521593 of 06-22907935 of e-mail info@ekgaryp.nl.

Postcoderoossubsidie-regeling
Vanaf 1 april heet deze regeling: Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE-regeling). Als bestuur zijn we druk met de voorbereidingen. Binnenkort komt de nodige informatie beschikbaar en op grond hiervan kunt u definitief besluiten om mee te gaan doen. Bij voldoende deelname beginnen we de nodige werkzaamheden op te starten.

Project “Aardgasvrij Garyp”

  • Het EKG-bestuur en de projectleider Aardgastvrij Garyp gaan de komende tijd aan de slag om voor ons dorp op een zo adequaat mogelijke manier te anticiperen op huidige maar vooral toekomstige ontwikkelingen. Binnenkort kunt u hierover de nodige informatie tegemoetzien.
  • U kunt nog steeds gebruik maken van de gratis energiescan voor uw woning. Meldt u hiervoor aan. De uitvoering hiervan zal plaatsvinden als de coronamaatregelen het toelaten.
  • It Enerzjyhûs is tot nader order gesloten, uiteraard zijn we wel telefonisch en via de mail bereikbaar.
  • Vanaf april kunt u de eerste Webinars verwachten met betrekking tot allerlei zaken gerelateerd aan onze proeftuin. Bijvoorbeeld uitleg over verschillenden producten zoals isolatie, installaties, financiering maar ook zullen ervaringen van onze inwoners nu ze van het gas zijn worden gedeeld.
  • De afgelopen weken met echt winterweer - en dus redelijk lage temperaturen - waren een mooie proef of de woningen wel warm gestookt kunnen worden door de in Garyp geplaatste warmtepompen. Op een bij ons bekend drietal warmtepompen na (die door een technische fout nauwelijks of niets deden) was het voor de rest geen enkel probleem. Ook de warmtepompen die door “normale” radiatoren (hoog temperatuur) de woning verwarmen hadden geen moeite om de woningen op temperatuur te krijgen.
  • Zet je verwarmingsthermostaat op 60oC. De meeste cv-ketels staan op de fabrieksinstelling van 80oC, maar werken efficiënter op 60oC. Deze snelle besparing scheelt veel gas, dus CO2. En dit zonder verlies van comfort en geen risico op een koude douche. Mocht het zelf niet lukken, dan kunnen installateurs u helpen.
  • Binnenkort verschijnt er weer een nieuwsbrief met de meest actuele zaken vanuit de Pilot Aardgasvrij Garyp.

(Bron: Rabbelskûte, maart 2021)

© 1997 - www.garyp.nl
website door IT-wurk