Skip to main content

(Bron: website De Centrale As)

Rondweg Garyp open voor verkeer

Vrijdagmiddag 16 januari 2015 is om 14.20 uur de rondweg Garyp opengesteld voor verkeer. Vanaf de rotonde bij Burgum en vanaf de rotonde die aansluiting geeft op de Wâldwei kunnen auto's de rondweg oprijden. De rondweg is een enkelbaans autoweg van ruim 3 kilometer. De maximumsnelheid is 100 km/u.

Tijdens de opening werkten leerlingen van CBS De Wrâldpoarte uit Garyp mee. Zij hadden de doeken versierd die gebruikt werden tijdens deze opening. Op woensdag 14 januari begon het feestgebeuren al. Toen kregen bewoners van Garyp en omstreken de kans om nog één keer te lopen of te fietsen over de rondweg Garyp.

Gedeputeerde Sietske Poepjes onthulde vrijdagmiddag de naam van het viaduct: de 'Gariperhoeke'. Samen met de betrokken wethouders van de gemeenten die meewerken aan De Centrale As knipte ze het lint door waarmee de rondweg geopend werd. Gedeputeerde Johannes Kramer en wethouder Doeke Fokkema onthulden het informatiepaneel dat aan de Stinswei staat. Dit paneel geeft informatie over het weidevogelgebied, een project uit de gebiedsontwikkeling. Tot slot onthulden Johannes Kramer en wethouder Houkje Rijpstra het bouwbord van Kansen in Kernen en werd de 'oude N913' overgedragen aan de gemeente. De opening van de rondweg betekent namelijk ook de start van de uitvoering van Kansen in Kernen in Garyp. Eind oktober 2012 begon aannemer Haarsma aan de aanleg van deze rondweg. Na ruim twee jaar is het werk deze maand afgerond. Een mijlpaal voor het project De Centrale As.

Hieronder een fotoreportage van de opening van de nieuwe rondweg bij Garyp, onderdeel van de Centrale As, op vrijdag 16 januari.
De foto's zijn aangeleverd door Rients Turkstra, waarvoor dank.

[widgetkit id=63]

Boom Master Lubwei gekapt

Op vrijdag 19 december is de waarschijnlijk grootste boom van Garyp en omstreken, die aan de Master Lubwei ter hoogte van het 'skoallepaadsje' stond, gekapt.
Bijgaand een aantal foto's van de laatste fase van de kap.

Update zondag 21 december: video van Offe Hulder (bewerkt door Reinder Herder en op YouTube geplaatst)

[widgetkit id=61]

Gariper Kerkklok in Denemarken

Beste mensen,

In 2009 bezochten wij, Klaas Jansma, Cees Blom, Doutsje en Marie-Christine de familie Haugard in Denemarken. Henning Haugard heeft ons de oude klok van Garyp uit 1492 laten zien in het dorpje  Bedsted. Tijdens ons bezoek ontstond een bijzondere relatie met de oude klok en de dorpsbewoners van Bedsted.

Bijgaande film van ongeveer 14 minuten geeft een verslag van deze bijzondere reis; een zoektocht naar het heden van de oude klok van Garyp. De film is afgelopen week gemonteerd en op you-tube gezet. Hierbij gaat de
bijbehorende link naar You-tube.

Met vriendelijke groet,
Cees Blom en Marie-Christine Sprengers

(Dit materiaal is voor publicatie op deze site aangeboden)