Rondweg Garyp - video uit auto

Fotoserie Marie-Christine Sprengers

Marie-Christine Sprengers heeft een hele fotoserie op YouTube gezet waarin alle werkzaamheden voor de rondweg, vanaf de eerste paaltjes en graafwerkzaamheden tot en met de opening van 16 januari.

Video van Offe Hulder

Offe Hulder heeft het hele traject van zandopspuiting in 2013 tot en met de open op 16 januari 2015 op foto en video vastgelegd en vervolgens samengevoegd in een film.

Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.3 van 31 januari 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 3 april 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 27 maart 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com

Collecterooster 2020

  • 01-03 t/m 07-03 Jantje Beton
  • 08-03 t/m 14-03 Amnesty International
  • 15-03 t/m 21-03 ReumaNederland
  • 22-03 t/m 28-03 ZOA
  • 29-03 t/m 04-04 Fonds Gehandicaptensport
  • 05-04 t/m 11-04 Hartstichting