GemTdielOmrin Afval-app voor Tytsjerksteradiel

De Omrin Afval-app voor de gemeente Tytsjerksteradiel is officieel in gebruik genomen. Wethouder Houkje Rijpstra en algemeen directeur van Omrin, John Vernooij, gaven het startsein.

Wat kunt u met de Afval-app?
Voor het wat, waar, wanneer en hoe rond afvalinzameling, kunnen inwoners van de gemeente Tytsjerksteradiel de mobiele app raadplegen. De Omrin Afval-app geeft snel en overzichtelijk antwoord op vragen over wanneer welke bak aan de straat gezet moet worden. Ook de scheidingswijzer en informatie over actuele zaken zoals de inzameling van kerstbomen in januari staan in de app. De Afval-app bevat een geïntegreerde Google maps kaart waarop verschillende afvalcontainers zijn aangegeven. Google maakt in de kaart voor Apple apparatuur gebruik van Nederlandstalige plaatsnamen. De gemeente Tytsjerksteradiel werkt er aan ook voor Apple apparatuur Frysktalige plaatsnamen te laten in te voeren.

Downloaden
De nieuwe Omrin Afval-app is een aanvulling op de huidige papieren versie van de afvalkalender die ook in 2015 weer wordt verstrekt. Het grote voordeel van de app is dat gegevens eenvoudig aan te passen zijn. Hierdoor blijft de informatie actueel. De app is eenvoudig te downloaden via de website van Omrin.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met mevrouw J. Breembroek van de afdeling Milieu, Bouw en Beheer via telefoonnummer 14 0511 of per e-mail via jbreembroek@t-diel.nl.

Wie verdient er volgens u een lintje?GemTdiel

Doe uw voordracht voor de lintjesregen 2014!
Kent u iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal deze vraag met 'ja' beantwoorden. Want overal in Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in. Vaak zonder eigen belang, in alle bescheidenheid. Deze mensen komen in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding. Maar dan moeten ze daarvoor wel eerst worden voorgesteld. U kunt daar voor zorgen.

Wie komt in aanmerking voor een onderscheiding?
Iemand kan nooit in aanmerking komen voor een lintje op grond van zijn of haar maatschappelijke status, positie of op grond van het bedrijf of instelling waar men aan verbonden is. Het gaat er om wat hij of zij persoonlijk heeft gedaan. We denken daarbij aan een persoon die zich een aantal jaren voor de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd, dan wel opvallende prestaties heeft geleverd of werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben.

Aan welke eisen moet iemand voldoen?
De nadruk ligt op de bijzonderheid van de verdiensten. Bij de beoordeling van een voordracht wordt gekeken naar de mate van vrijwilligheid, de tijdsduur, de maatschappelijke betekenis en uitstraling van de activiteiten, de mate van vrijetijdsbesteding en eventuele onkostenvergoedingen.

Dien uw aanvraag op tijd in
De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het belangrijk om op tijd in actie te komen. Is het de bedoeling dat de onderscheiding volgend jaar tijdens de zogenoemde 'lintjesregen' voor Koningsdag wordt uitgereikt? Dien dan vóór 1 juli 2013 een aanvraag in. Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid? Dan moet u tenminste vijf maanden van tevoren een aanvraag indienen.

Informatie
Wilt u iemand voor een Koninklijke Onderscheiding voordragen? Neem contact op met mw. Y.A. de Graaf, Koninklijke Onderscheidingen gemeente Tytsjerksteradiel, tel. (0511) 46 08 89, e-mail ydegraaf@t-diel.nl.

Gemeente Tytsjerksteradiel Info

 

Calamiteitennummer wegen en rioleringen Tytsjerksteradiel 0511-460990 Voor het melden van calamiteiten na werktijd: 0511-460888
HuisvuilHet huisvuil wordt in deze gemeente middels een duobaksysteem ingezameld; de duobak is verdeeld in twee compartimenten, één voor het GFT-afval en één voor het andere afval.

Route: op vrijdag wordt er in Garyp ingezameld

Klein Chemisch AfvalPer woning is er een KCA-box in bruikleen beschikbaar gesteld. Deze kan 6x per jaar bij een chemokar die door de straten rijdt aangeboden worden om te legen. Middels een geluidsinstallatie op de chemokar wordt men daartoe uitgenodigd.Route: in de tweede week van de maanden januari, maart, mei, juli, september en november
Mediabezorgdienst Bibliotheken TytsjerksteradielInwoners van Tytsjerksteradiel die niet meer in staat zijn zelf naar de bibliotheek te komen, kunnen gebruik maken van de Mediabezorgdienst. De Mediabezorgdienst is er voor ouderen, langdurig zieken en mensen met een handicap die niet zelf naar de bibliotheek kunnen komen. Op afspraak komt er iemand bij u thuis om te bespreken welke boeken u graag leest. Vervolgens zoeken wij een vrijwilliger, die de boeken en andere media voor u haalt en terugbrengt naar de bibliotheek. Deze service kost niets extra: alleen een persoonlijk bibliotheekabonnement. De kosten van een bibliotheekabonnement zijn € 28,70 per jaar. Als u gebruik wilt maken van de mediabezorgdienst kunt u contact opnemen met: Hiltsje Boonstra, bibliotheek Burgum 0511 469668 
Kapotte straatverlichtingZiut088-9450250
totop
© 1997 - www.garyp.nl
website door IT-wurk