Links

  • Op deze bladzijde worden de voor zover bekend zijnde of de aangemelde www- en e-mailadressen van Gariper sites geplaatst.

eigen naam

www-adres

e-mail-adres

Garyp in foto's en ansichten (site van Wytze Kobus) members.chello.nl/~w.kobus/garyp/  
Tade Smedes
(foto's en filmkes, in soad fan Garyp)
http://www.tadesmedes.nl/  
Willem Jonker
(oud-Gariper)
De Winkelhaak Weblog Jolmer Winkel
Jan de Boer eigen vakantiereizen webalbums  
Chr. Muziekvereniging Looft den Heer facebook ldhg01@gmail.com
Chr.Basisschool "De Wrâldpoarte" www.dewraldpoarte.nl info@dewraldpoarte.nl
Korfbalver V.en V. www.venv.nl webmaster@venv.nl
Voetbalver.V.enV.'68 www.venv68.nl info@venv68.nl
Gymnastiekvereninging V.en V. www.venvgaryp.nl  
Volleybalvereniging Garyp www.volleybal-garyp.nl  
Tennisver. It Akkerlân www.itakkerlan.nl  
Buurtvereniging "Klompmakkersstreek" heeft een site met foto's gemaakt van de Singel, de Tuije en Greate Buorren-west Buurtvereniging 'Klompmakkersstreek'  
Gariper Hardrock band CHAIN run.to/chain  
Stichting Hulpgoederen Roemenië "Garyp-Earnewâld" www.roemeniestichting.nl/ swobbes@hetnet.nl
Hervormde Evangelisatie Garyp www.hervormdgaryp.walkaas.nl/  
PKN Garyp www.pkngaryp.nl/ info@pkngaryp.nl
Amnesty Garyp www.garyp.amnesty.nl/  
Toneelvereniging 'Lytse Krêft' www.lytsekreftgaryp.nl info@lytsekreftgaryp.nl
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.3 van 31 januari 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 3 april 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 27 maart 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com

Collecterooster 2020

  • 01-03 t/m 07-03 Jantje Beton
  • 08-03 t/m 14-03 Amnesty International
  • 15-03 t/m 21-03 ReumaNederland
  • 22-03 t/m 28-03 ZOA
  • 29-03 t/m 04-04 Fonds Gehandicaptensport
  • 05-04 t/m 11-04 Hartstichting