Logo-Dorpsbelang

Bestuurssamenstelling

  • Fokke Lemstra, waarnemend voorzitter bij vacature
  • MC Sprengers, waarnemend secretaris bij vacature
  • Jacob Miedema, Penningmeester
  • Sjoerdsje de Boer
  • Adry van der Zee
  • Klaas Bosma
  • Sija van der maten

Contactgegevens

E-mail dorpsbelanggaryp@gmail.com

Secretariaat
Vereniging voor Dorpsbelangen Garyp
p/a Mevr. M.C. Sprengers
Westerein 4
9263 PD Garyp

Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 22e jaargang nr.1 van 14 december 2018 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 15 februari 2019.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 8 februari 2019 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com

Collecterooster 2019

28-01 t/m 03-02 Hersenstichting
04-03 t/m 10-03 Jantje Beton