Logo-Dorpsbelang

Bestuurssamenstelling

  • ... vacant ... (voorzitter)
  • Marie Christien Sprengers (secretaris)
  • Jacob Miedema (penningmeester)
  • Margreet Wijmenga
  • Rients Turkstra
  • Jellie Bijlsma
  • Fokke Lemstra

Contactgegevens

E-mail dorpsbelanggaryp@gmail.com

Secretariaat
Vereniging voor Dorpsbelangen Garyp
p/a Mevr. M.C. Sprengers
Westerein 4
9263 PD Garyp

Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 21e jaargang nr.2 van 17 november 2017 is uit.

De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 januari 2018.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 januari 2018 om 19.00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mail adres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com


Degenen die daar prijs op stellen kunnen via bovenstaand e-mailadres een digitale versie van de Rabbelskûte aanvragen.

Collecterooster 2017

12-11 t/m 18-11 Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
19-11 t/m 25-11 Nationaal MS Fonds
26-11 t/m 02-12 Leger des Heils