Logo-Dorpsbelang

Bestuurssamenstelling

  • Fokke Lemstra, waarnemend voorzitter bij vacature
  • MC Sprengers, waarnemend secretaris bij vacature
  • Jacob Miedema, Penningmeester
  • Sjoerdsje de Boer
  • Adry van der Zee
  • Klaas Bosma
  • Sija van der maten

Contactgegevens

E-mail dorpsbelanggaryp@gmail.com

Secretariaat
Vereniging voor Dorpsbelangen Garyp
p/a Mevr. M.C. Sprengers
Westerein 4
9263 PD Garyp

Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 21e jaargang nr.5 van 1 juni 2018 is uit.

De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 27 juli 2018.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 20 juli 2018 om 19.00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mail adres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com


Degenen die daar prijs op stellen kunnen via bovenstaand e-mailadres een digitale versie van de Rabbelskûte aanvragen.

Collecterooster 2018

27-05 t/m 02-06 Prins Bernhard Cultuurfonds
03-06 t/m 09-06 Epilepsiefonds
10-06 t/m 16-06 Natuurmonumenten
17-06 t/m 23-06 Maag Lever Darm Stichting
24-06 t/m 30-06 Nederlandse Rode Kruis