Skip to main content

Nieuws van Dorpsbelang - september 2015

Huurwoningen
Tot nu toe heeft zich maar een beperkt aantal woningzoekenden gemeld.  En daarmee ontbreekt het ons aan voldoende informatie om op dit vlak nog initiatieven te nemen en zal dit item voorlopig worden geparkeerd.

Kansen in kernen - herinrichting Gravinneloane
Dit heeft heel wat voeten in de aarde, alleen al gelet op het aantal auto's, waaronder ook grote trailers, dat vast liep in Garyp. Vanaf de kant van de Wâldwei zijn op ons verzoek de borden aangepast, zodanig dat voor iedereen duidelijk moet zijn dat de voorkeursroute naar Burgum en Dokkum niet door Garyp loopt, maar via de nieuwe rondweg. Tegen de tijd dat de Gravinneloane klaar is hopen we dat alles wat naar Burgum en Dokkum moet zijn lesje zal hebben geleerd, en dat ook alle navigatieapparaten de nieuwe route kennen.
Dat Garyp vanaf de Easterein al snel niet meer bereikbaar was, heeft velen (ook ons bestuur) verrast. Op dit vlak had de communicatie tussen gemeente c.q. aannemer Haarsma en de aanwonenden wel wat beter gekund. We hopen dat het straks aan de andere kant van het dorp (Westerein-Lytse Buorren) iets beter zal verlopen.
Wel denk ik dat we aannemer Haarsma en uitvoerder Jan Vogel een compliment moeten geven voor de wijze waarop ze hebben gezorgd dat de boerderij van mw. Riemersma steeds bereikbaar was.
Intussen vordert het werk al flink en is al goed te zien hoe het er straks uit gaat zien. Alleen bij de Eendrachtsweg is het nog een grote woestenij. Daar moest heel veel worden verlegd aan kabels/leidingen/buizen enz. En de echt grote ingreep - de verlenging van de Skipfeart - moet daar nog plaats vinden. Dat kan pas als de nieuwe brug daar klaar is (gepland in week 42).
Bij de Skipfeart krijgen we ook nog iets meer dan oorspronkelijk gepland, namelijk een vissteigertje.

Gebiedsontwikkeling - kuierpaden
Door de Gebiedsontwikkelingscommissie was ons toegezegd, dat we nog nadere informatie zouden krijgen over de ontwikkelingen ten aanzien van de kuierpaden. Dat hebben we nog niet en in de vakantietijd is het er ook bij gebleven om hier verder achteraan te gaan.
Wel hebben we inmiddels in Actief kunnen lezen dat alle procedures aangaande de aanleg van de verlengde Baaiesreed (tussen Koutenburg en de Ielke Boonstraloane) rond zijn. Dit is overigens een gemeentelijk plan en staat los van de Gebiedsontwikkeling.

Maaibeleid
De gemeente wil een proef doen met begrazing door schapen. We hebben ons hier voor niet aangemeld omdat we menen daarvoor geen echt geschikte locaties te hebben.

Kroningslinde
Deze boom was vooruitlopend op de veranderingen nabij de Eendrachtsweg al door de gemeente verplaatst. Blijkbaar is daarbij niet goed naar de tekeningen gekeken, want de boom is al weer verplaatst. En nu in een minder geschikt seizoen, maar door veel water te geven hoopt men de boom in leven te houden.

Centrale As
De provincie wil graag een cultureel evenement organiseren bij de openstelling van de Centrale As in 2015. Dit zal moeten plaats vinden op 5 locaties langs deze weg. Ook wij zijn uitgenodigd om daarover mee te denken en plannen te ontwikkelen. Afgelopen maandag 7 september is hierover overleg geweest. Inhoudelijk kan ik hier nog niks over zeggen omdat op het moment dat ik dit schrijf het overleg nog moet plaats vinden.

Facebook
Zoals bij veel dorpsgenoten al bekend zal zijn zit Dorpsbelang tegenwoordig ook op Facebook. Niet omdat het in de mode is en iedereen het doet, maar als extra optie voor contact met de inwoners van ons dorp en dan met name de jongeren onder ons. Het is de laatste tijd door de vakanties wat stil geweest op onze pagina, maar in de komende weken worden we weer actief. En we hopen ook dat u actief wordt en via Facebook of "gewoon" via dorpsbelanggaryp@gmail.com aan ons laat weten waar we naar uw idee aandacht aan moeten besteden.
Onze eerstvolgende vergadering is 14 september a.s.

Hendrik Raap