Skip to main content

(november 2017)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Bestuursleden Vereniging van Dorpsbelangen Garyp 

Fietsen door het dorp
De vorige vergadering hebben wij als bestuursleden een rondje door het dorp gefietst. Wij hebben tijdens deze ronde onder andere de Ds. Minnemawei aangedaan. De bevindigen hier zijn onder andere dat er nog steeds veel water op het grasveld blijft staan, en dat het talud bij de vijverpartij waar de eerste meter wilde bloemen zullen gaan bloeien, nu teveel jonge bomen in aangroei heeft. Wij zullen deze punten opnemen met de gemeente.

Bij de vijver Feanhústerpaad/Sânhichte is de constatering dat er teveel riet en algen in de vijver groeien. Ook is het hoge gras langs het fietspad niet een fraai
aangezicht. Ook deze punten zullen wij met de gemeente opnemen.Verder kunnen wij u meegeven dat het dorp er netjes voor staat. Mocht u toch denken dat er ergens veel rotzooi blijft liggen, of u heeft een andere melding geef dit dan door aan één van de bestuursleden of doe dit per mail (dorpsbelanggaryp@gmail.com).

Panhuyspoel
Het aangegeven overleg met Dorpsbelang, Provincie, Gemeente en Sigerswâld zal nog plaats moeten vinden. Wij hebben als Dorpsbelang hier nog geen nadere informatie over.

Ledverlichting
In het dorp zijn op een aantal locaties de huidige straatverlichting vervangen door nieuwe led lampen. De lampen geven meer licht dan de oude lampen en zullen energie zuiniger zijn. Toch hebben wij nu meerdere geluiden uit het dorp ontvangen dat sommige bewoners door het felle licht in hun woonkamer de eigen verlichting niet meer aan hoeven. Mocht u inderdaad hinder van de verlichting hebben dan horen wij dit graag, waarop wij contact kunnen opnemen met de gemeente om zo te kijken of er een passende oplossing is.

Kuierpaden
Voor de nog aan te leggen kuierpaden kunnen wij u nog weinig nieuws doorgeven. Het zal wel een lastige taak blijven om deze te realiseren. Mochten wij nadere informatie hebben dan zullen wij jullie hierover informeren.

Facebook
De facebook pagina van Dorpsbelang is op onverklaarbare wijze gekloond. Wij zijn hier druk mee bezig en willen onze facebook vrienden vragen om de komende tijd goed in de gaten te houden of jullie de juiste pagina nog volgen. Mocht dit niet het geval zijn dan graag weer lid worden van de juiste facebook pagina van Dorpsbelang Garyp, zodat je weer op de hoogte blijft van het nieuws uit het dorp.

 

Fokke Lemstra

(november 2017)