Skip to main content

(december 2018)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Overleg B&W
Het twee jaarlijks overleg met B&W is weer achter de rug. Wij hebben als Dorpsbelang na het overleg kort geëvalueerd en concluderen dat het overleg ten opzichte van de vorige overleggen als zeer positief werd ervaren. De tijd zal leren of de gemaakte afspraken ook worden nageleefd.

Easterein / Westerein
De Easterein en de Westerein zijn aangepakt en afgewaardeerd naar een 60km zone. De bromfietsen zullen deze wegen ook moeten gaan gebruiken (Al is de bebording hier nog niet op aangepast), dus aan de gebruiker die deze Rabbelskûte leest de melding houd hier rekening mee. Tevens is de snelheid bij
veel gebruikers te hoog.
Dit laatste is in het overleg met B&W ter tafel gekomen en de inrichting van de weg is voldoende, dus is handhaven op de te hoge snelheden de volgende stap.

Dorpsvisie
Wij hebben aangegeven de Dorpsvisie eind 2018 voor een groot deel voorbereid te hebben om deze daarna met de input van de dorpsbewoner te kunnen oppakken.

Kuierpaden
Omtrent de kuierpaden is nog nieuws dat er nog enkele trace's in de molen zitten voor 2019. Het kuierpad van de Ielke Boanstraloane naar de "Griene Greide" is in voorbereiding voor uitvoering in 2019.

Kerstdagen en eindejaar
Wij willen alle dorpsbewoners alvast fijne feestdagen en voorspoedig nieuwjaar toewensen.

 

Het bestuur