Skip to main content

(december 2020)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Corona
Wij blijven nog steeds beperkt in ons doen en laten. De dorpen hebben het zwaar. Het dorpsleven en de sport staan
op hold. Wij moeten nog even doorzetten en blijf om elkaar denken voor nu en ook straks na de maatregelen. Wij slaan ons er doorheen.

Parkeren It Geahûs
Het parkeerterrein bij It Geahûs en de sportvelden is gereed. De gemeente gaat nu nog de beplanting aanbrengen. Als alles gereed is dan is dit een fraai resultaat.

Woningen
Door afspraken met de Provincie Fryslân en de Gemeente Tytsjerksteradiel mogen in Garyp naar alle waarschijnlijkheid vier vrijstaande huizen gebouwd worden in fase twee van de dorpsuitbreiding Garyp-Sânhichte.

Schoonmaak (zwerfafval)
Afgelopen weekend heeft de Korfbal onder toeziend oog van de (vice-) voorzitters van Dorpsbelang en de Korfbalvereniging de straten van Garyp weer vrij gemaakt van zwerfafval. Het zwembad en de school zijn de overige deelnemers voor het schoonhouden van de Gariper straten.

Ledenvergadering
De ledenvergadering van vorig jaar en mogelijk ook die van dit jaar zijn/komen te vervallen. Wij als bestuur van Dorpsbelang willen de bestuurswisselingen toch graag vastleggen en zullen dit mogelijk met een bestuursvergadering vastleggen. Hoe en wat laten wij nog weten via de website van Garyp.

Nieuwjaar
Het is alweer december en het jaar is al weer vol. Door de corona is het dit jaar voor eenieder anders. De kerst en de jaarwisseling zullen mogelijk anders zijn dan de voorgaande jaren.
Vuurwerk zal dit jaar met de jaarwisseling in beperkte mate zijn, maar toch willen wij u vragen om de achter gebleven rommel op te ruimen om zo de straat schoon te houden.

 

Fokke Lemstra