Skip to main content

Logo Dorpsbelang

 

maart 2021

Nieuws van Dorpsbelang

Corona
Corona, blijft ons bezig houden. De versoepelingen moeten
laten blijken dat er mogelijkheden zijn zonder dat de besmettingen oplopen. De avondklok in Garyp is voor zover wij het kunnen beoordelen zonder enige problemen opgevolgd. Tot halverwege maart zoals het nu staat blijft deze van kracht. Wij slaan ons er doorheen.

Bankje aquaduct
Het is dan eindelijk zover!! Bij het aquaduct staat ook aan de zijde van Garyp een bankje. Wij denken dat al menigeen er gebruik van heeft gemaakt.

Woningen
In Garyp is de vraag naar woningen voor jongeren nog steeds hoog. Wij als Dorpsbelang hebben nog geen voet aan de grond bij zowel de Gemeente als de woningbouwvereniging voor wat betreft deze belangrijke inwoners van het dorp Garyp. Garyp moet ook voor jongeren interessant blijven en wij hebben de Gemeente hier ook weer op gewezen.

Glascontainers
Voor wat betreft de stand van zaken rondom de extra bovengrondse glascontainer kunnen wij nog geen nadere info geven. De buurtverenigingen 't Klaverblêd en Feanhúzen hebben bezwaar gemaakt en mogelijk is dit voldoende geweest.

Nieuw meldingssysteem
Gemeente Fixi Straatverlichting kapot? Een gat in het wegdek? Of is er ergens een boom omgewaaid? Vanaf 4 februari kunnen inwoners van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen er melding van maken via het nieuwe meldingssysteem Fixi.
Via Fixi.nl of de Fixi app kunnen inwoners overal en altijd meldingen doorgeven aan de gemeente. De gebruiker geeft de locatie aan, neemt eventueel een foto, vult zijn of haar gegevens in en verstuurt de melding. Inwoners worden vervolgens op de hoogte gehouden van de voortgang van hun melding. Gebruik het!

Wandelpaden
Het wandelpad bij De Broek is volop in gebruik. De aanleg van het wandelpad bij het zonnepark zal binnenkort mogelijk ook opgestart worden. Ook hier is dan een leuke kuier te maken.

Het bestuur