Skip to main content

Logo Dorpsbelang

september 2021

Bushalte Wâldwei
Het fietsenhok bij de bushalte aan de Wâldwei (N31) is door vandalisme flink beschadigd. Er is melding gedaan bij de Gemeente. Herstel zal hopelijk snel plaatsvinden. Tevens hebben wij gevraagd om er te maaien (zie maaibeleid).

Maaibeleid
Op diverse plaatsen in Garyp is er zoals in de vorige Rabbelskûte gemeld verzuimd te maaien door Gemeente. Enkele weken later herhaalde de situatie zich wederom. Wij zullen de Gemeente nogmaals vragen om beter toe te zien op het maaibeleid. Er zijn al diverse stroken waar niet gemaaid wordt, maar de overige grasstroken kunnen naar onze mening beter onderhouden worden.

Ledenvergadering
Wij als bestuur zullen ons buigen over hoe wij een verantwoorde ledenvergadering kunnen houden.

Leden bestuur!!
Niet alleen Dorpsbelang zoekt bestuursleden!
Voor het bestuur van Dorpsbelang zijn wij nog steeds opzoek naar bestuursleden. Ook twintigers of dertigers kunnen zich aanmelden! Meld u aan bij een van de huidige bestuursleden of via de mail dorpsbelanggaryp@gmail.com. Houd Dorpsbelang Garyp in de lucht voor nu en voor de toekomstige generatie!

AED
In de AED welke geplaatst is aan de Inialoane zijn de te vervangen onderdelen omgewisseld. De AED is weer zover als wij kunnen nagaan operationeel.

Uitkomsten Dorpentoer
Garyp heeft aangegeven prettig in zijn of haar dorp te wonen. De betrokkenheid van de inwoners bij het dorp geven de Garipers een 7,9. Op de vraag of men zich thuis voelt in het dorp is het cijfer een 9,4. Voor de overige cijfers op de vragen kunt u zich wenden tot de website uitkomsten-digitale-vragenlijst-doarpetoer.pdf

Fokke Lemstra