Skip to main content

Logo Dorpsbelang

 

maart 2021

Nieuws van Dorpsbelang

Corona
Corona, blijft ons bezig houden. De versoepelingen moeten
laten blijken dat er mogelijkheden zijn zonder dat de besmettingen oplopen. De avondklok in Garyp is voor zover wij het kunnen beoordelen zonder enige problemen opgevolgd. Tot halverwege maart zoals het nu staat blijft deze van kracht. Wij slaan ons er doorheen.

Bankje aquaduct
Het is dan eindelijk zover!! Bij het aquaduct staat ook aan de zijde van Garyp een bankje. Wij denken dat al menigeen er gebruik van heeft gemaakt.

Woningen
In Garyp is de vraag naar woningen voor jongeren nog steeds hoog. Wij als Dorpsbelang hebben nog geen voet aan de grond bij zowel de Gemeente als de woningbouwvereniging voor wat betreft deze belangrijke inwoners van het dorp Garyp. Garyp moet ook voor jongeren interessant blijven en wij hebben de Gemeente hier ook weer op gewezen.

Glascontainers
Voor wat betreft de stand van zaken rondom de extra bovengrondse glascontainer kunnen wij nog geen nadere info geven. De buurtverenigingen 't Klaverblêd en Feanhúzen hebben bezwaar gemaakt en mogelijk is dit voldoende geweest.

Nieuw meldingssysteem
Gemeente Fixi Straatverlichting kapot? Een gat in het wegdek? Of is er ergens een boom omgewaaid? Vanaf 4 februari kunnen inwoners van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen er melding van maken via het nieuwe meldingssysteem Fixi.
Via Fixi.nl of de Fixi app kunnen inwoners overal en altijd meldingen doorgeven aan de gemeente. De gebruiker geeft de locatie aan, neemt eventueel een foto, vult zijn of haar gegevens in en verstuurt de melding. Inwoners worden vervolgens op de hoogte gehouden van de voortgang van hun melding. Gebruik het!

Wandelpaden
Het wandelpad bij De Broek is volop in gebruik. De aanleg van het wandelpad bij het zonnepark zal binnenkort mogelijk ook opgestart worden. Ook hier is dan een leuke kuier te maken.

Het bestuur


 

(december 2020)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Corona
Wij blijven nog steeds beperkt in ons doen en laten. De dorpen hebben het zwaar. Het dorpsleven en de sport staan
op hold. Wij moeten nog even doorzetten en blijf om elkaar denken voor nu en ook straks na de maatregelen. Wij slaan ons er doorheen.

Parkeren It Geahûs
Het parkeerterrein bij It Geahûs en de sportvelden is gereed. De gemeente gaat nu nog de beplanting aanbrengen. Als alles gereed is dan is dit een fraai resultaat.

Woningen
Door afspraken met de Provincie Fryslân en de Gemeente Tytsjerksteradiel mogen in Garyp naar alle waarschijnlijkheid vier vrijstaande huizen gebouwd worden in fase twee van de dorpsuitbreiding Garyp-Sânhichte.

Schoonmaak (zwerfafval)
Afgelopen weekend heeft de Korfbal onder toeziend oog van de (vice-) voorzitters van Dorpsbelang en de Korfbalvereniging de straten van Garyp weer vrij gemaakt van zwerfafval. Het zwembad en de school zijn de overige deelnemers voor het schoonhouden van de Gariper straten.

Ledenvergadering
De ledenvergadering van vorig jaar en mogelijk ook die van dit jaar zijn/komen te vervallen. Wij als bestuur van Dorpsbelang willen de bestuurswisselingen toch graag vastleggen en zullen dit mogelijk met een bestuursvergadering vastleggen. Hoe en wat laten wij nog weten via de website van Garyp.

Nieuwjaar
Het is alweer december en het jaar is al weer vol. Door de corona is het dit jaar voor eenieder anders. De kerst en de jaarwisseling zullen mogelijk anders zijn dan de voorgaande jaren.
Vuurwerk zal dit jaar met de jaarwisseling in beperkte mate zijn, maar toch willen wij u vragen om de achter gebleven rommel op te ruimen om zo de straat schoon te houden.

 

Fokke Lemstra

(oktober 2020)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Kuierpaden
Het kuierpad van de Ielke Boanstraloane (evenwijdig aan de Bosweg) is zoals de planning nu is aan het einde van het jaar gereed. De wandeling loopt van het "bos" door het land via een langszijde van het zonnepark (Griene Greide) naar de Easterein. Wederom een voor de wandelaar een mooie route.

Corona
Ook Dorpsbelang Garyp praat hier net als geheel Nederland even over. Als Dorpsbelang willen wij een ieder vragen goed op elkaar te letten en de voorlichtingen van het RIVM goed te hanteren.
Wij slaan ons er doorheen!

Parkeren It Geahûs
Het parkeerterrein bij It Geahûs en de sportvelden is nog amper gereed, maar al volop in gebruik. De mensen weten het parkeerterrein goed te vinden. Een prachtig eindresultaat.

30 km/uur
Vanuit het dorp is vanuit meerdere hoeken het bericht gekomen dat er binnen de dorpsgrenzen niet overal de 30 km/uur door de automobilisten wordt gehanteerd. Op meerdere wegen in het dorp hebben omwonenden aangegeven dat er door de hoge snelheid gevaarlijke situaties ontstaan.
Zou u als automobilist even weer kunnen resetten en de snelheid van 30 km/uur weer kunnen hanteren? Bedankt namens de inwoners van Garyp.

Kern met PIT
Kern met Pit daagt mensen uit die een droom hebben voor hun eigen buurt, dit binnen een jaar te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een buurtmoestuin tot het organiseren van een dorpstoneelstuk. Als het je directe omgeving maar verbetert of een impuls geeft. Benieuwd naar eerdere voorbeelden en meer informatie? Kijk dan op www.kernmetpit.nl Binnen een jaar klaar? Dat is 1.000 euro voor de pot!
Doe mee!
Heb jij een goed idee voor je buurt? Inschrijven kan nog tot en met 31 oktober a.s.

Glascontainer
Eind 2020 zal door de Gemeente een extra glascontainer binnen Garyp geplaatst worden. Wij als Dorpsbelang hebben aangegeven dat wij verwachten dat dit geen meerwaarde is en mogelijk overlast zal geven. Wij hebben gevraagd of dit beschikbare budget elders in het dorp ingezet kan worden aan bijvoorbeeld een bankje bij het aquaduct. Helaas is dit geen optie. De gekozen positie voor de bovengrondse container is de hoek Ielke Boonstraloane/Feanhústerpaad.

Ledenvergadering
Voor de ledenvergadering hebben wij nog geen nieuwe datum. Mogelijk komt er voor de ledenvergadering van 2020 een andere opzet. Hierover zullen wij jullie nader informeren.

 

Fokke Lemstra

(augustus 2020)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Vakantie
De vakantie nadert (is) het einde. De scholen gaan weer beginnen. De drukte op de straten in Garyp zal weer wat toenemen door schoolgaande kinderen.
Let u daarom weer even goed op. Ze gaan weer naar school.

Corona
Nederland wordt na een rustige periode wederom steeds meer geteisterd door het Corona virus. Als Dorpsbelang willen wij een ieder vragen goed op elkaar te letten en de voorlichtingen van het RIVM goed te hanteren.
Wij slaan ons er door heen.

Verrassing 2
Na de verrassing in het vorige nieuws van Dorpsbelang is er nu weer een verrassing. Na jaren van discussiëren plannen bedenken is het dan eindelijk zover. Het terrein van voormalige peuterspeelzaal wordt parkeerterrein. De korfbal is drukdoende met het aanpassen van de entree en na de realisatie van het parkeerterrein is de toegang tot de sportvelden zeer zeker verfraaid. Voor de gehele toegang een opknap beurt krijgt (waaronder ook de bestrating naar het zwembad) zullen wij nog even geduld moeten hebben tot er weer financiële middelen zijn binnen de gemeente.
Volhouden geeft eindelijk resultaat.

Ledenvergadering
Er is nog geen nieuwe datum voor de ledenvergadering welke gepland stond voor 21 april.

Bestuursleden
Dorpsbelang is nog steeds op zoek naar bestuursleden. Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met een van de bestuursleden en of stuur een mail aan dorpsbelanggaryp@gmail.com

Fokke Lemstra

(juni 2020)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

april 2020

Corona
Geheel Nederland wordt geteisterd door het Corona virus. Als Dorpsbelang willen wij eenieder vragen goed op elkaar te letten en de voorlichtingen van het RIVM goed te hanteren. Wij slaan ons er doorheen.

Verrassing
De Westerein en Easterein zijn voorzien van belijning. Wij als Dorpsbelang hebben hier op verzoek van dorpsbewoners destijds actie op ondernomen echter toen zonder resultaat.
Met de belijning is de weg bij nacht en slecht weer goed zichtbaar.

Zwerfafval
Voor 2020 is de zwerfafvalvergoeding door de gemeente toegekend. Verenigingen en vrijwilligers bedankt voor het opruimen. Voor de komende jaren hopen wij met jullie inzet de schone straten in Garyp te behouden.

Enquête
De Gemeente Tytsjerksteradiel wil onze inwoners voorbereiden op de wijziging in de inzamelfrequentie per 1 januari 2021. Ze halen vanaf 2021 het restafval 1 keer in de 3 weken op en de container met bioafval wordt in de periode van vanaf 1 maart tot 1 november wekelijks geleegd. Daarnaast geeft de corona- crisis aanleiding om bij inwoners te polsen wat zij vinden van afval scheiden. Nu mensen meer thuis zijn hebben zij meer afval. Hoe gaan zij daarmee om?

Bewustwording
Het doel van deze vragenlijst is om mensen bewust te maken afvalscheiding en om mensen tips mee te geven om hun sortibak de baas te blijven. Tegelijkertijd halen we informatie op wat onze inwoners vinden van afval, zodat we hierop in kunnen spelen in onze dienstverlening en communicatie.
It Enerzjyhûs
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om de vragenlijst digitaal (www.t-diel.nl/afvalscheiden) in te vullen, dan kunt u telefonisch bij de gemeente een schriftelijke versie aanvragen.

Ledenvergadering
Er is nog geen nieuwe datum voor de ledenvergadering welke gepland stond voor 21 april.

 

Fokke Lemstra