Binnenrust

Binnenrust

 

Voorheen stins Galkehiem, later boerderij Binnenrust. Inmiddels is in dit pand een paardenkliniek gevestigd.
Op deze plek zou dus een echte stins gestaan hebben. Veel is er niet van bekend.
Feit is wel, dat het bezit al erg oud is en binnenin hele dikke muren kent. Vaak is het afgebrand, maar gelukkig telkens weer opgebouwd.

totop
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.1 van 13 september 2019 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 15 november 2019.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 8 september om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com

Collecterooster 2019

  • 18-11 t/m 24-11 Nationaal MS Fonds