GemTdielOmrin Afval-app voor Tytsjerksteradiel

De Omrin Afval-app voor de gemeente Tytsjerksteradiel is officieel in gebruik genomen. Wethouder Houkje Rijpstra en algemeen directeur van Omrin, John Vernooij, gaven het startsein.

Wat kunt u met de Afval-app?
Voor het wat, waar, wanneer en hoe rond afvalinzameling, kunnen inwoners van de gemeente Tytsjerksteradiel de mobiele app raadplegen. De Omrin Afval-app geeft snel en overzichtelijk antwoord op vragen over wanneer welke bak aan de straat gezet moet worden. Ook de scheidingswijzer en informatie over actuele zaken zoals de inzameling van kerstbomen in januari staan in de app. De Afval-app bevat een geïntegreerde Google maps kaart waarop verschillende afvalcontainers zijn aangegeven. Google maakt in de kaart voor Apple apparatuur gebruik van Nederlandstalige plaatsnamen. De gemeente Tytsjerksteradiel werkt er aan ook voor Apple apparatuur Frysktalige plaatsnamen te laten in te voeren.

Downloaden
De nieuwe Omrin Afval-app is een aanvulling op de huidige papieren versie van de afvalkalender die ook in 2015 weer wordt verstrekt. Het grote voordeel van de app is dat gegevens eenvoudig aan te passen zijn. Hierdoor blijft de informatie actueel. De app is eenvoudig te downloaden via de website van Omrin.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met mevrouw J. Breembroek van de afdeling Milieu, Bouw en Beheer via telefoonnummer 14 0511 of per e-mail via jbreembroek@t-diel.nl.

Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.1 van 13 september 2019 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 15 november 2019.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 8 september om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com

Collecterooster 2019

  • 16-09 t/m 22-09 Nierstichting
  • 23-09 t/m 29-09 HandicapNL
  • 30-09 t/m 06-10 Dierenbescherming
  • 07-10 t/m 13-10 Nederlandse Brandwonden Stichting 28-10 t/m 03-11 Diabetes Fonds
  • 04-11 t/m 10-11 Alzheimer Nederland
  • 11-11 t/m 17-11 NSGK
  • 18-11 t/m 24-11 Nationaal MS Fonds