OVG logo small
De Ondernemersvereniging van Garyp heeft als doel het behartigen van de belangen van ondernemers die gevestigd- of zakelijk actief zijn in Garyp.

Meer informatie:
- Algemeen
-
Leden (bedrijven) van Ondernemend Garyp

- Het bestuur
- Contact
-
Formulier opgave advertentie OVG-folder 
 

AGENDA 2020

Oktober  
10 t/m 18 okt Herfstvakantie regio Noord - 10 oktober t/m 18 oktober 2020
29 okt C.P.B. Garyp
Rayonvergadering in Drachten.
Cabaret Noordenbos komt met het programma ”Verbinding”
November  
18 nov C.P.B. Garyp
Schrijfster Jannie van der Molen vertelt over haar heldinnen, Anne Frank en Ettie Hillesum
December  
16 dec C.P.B. Garyp
Broodmaaltijd met kerstviering
19 dec Kerstvakantie: 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
   
 
 

Logo-Dorpsbelang

Op deze plek verschijnt nieuws en informatie van Dorpsbelangen Garyp

oktober 2020

Kuierpaden
Het kuierpad van de Ielke Boanstraloane (evenwijdig aan de Bosweg) is zoals de planning nu is aan het einde van het jaar gereed. De wandeling loopt van het "bos" door het land via een langszijde van het zonnepark (Griene Greide) naar de Easterein. Wederom een voor de wandelaar een mooie route.

Corona
Ook Dorpsbelang Garyp praat hier net als geheel Nederland even over. Als Dorpsbelang willen wij een ieder vragen goed op elkaar te letten en de voorlichtingen van het RIVM goed te hanteren.
Wij slaan ons er doorheen!

Parkeren It Geahûs
Het parkeerterrein bij It Geahûs en de sportvelden is nog amper gereed, maar al volop in gebruik. De mensen weten het parkeerterrein goed te vinden. Een prachtig eindresultaat.

30 km/uur
Vanuit het dorp is vanuit meerdere hoeken het bericht gekomen dat er binnen de dorpsgrenzen niet overal de 30 km/uur door de automobilisten wordt gehanteerd. Op meerdere wegen in het dorp hebben omwonenden aangegeven dat er door de hoge snelheid gevaarlijke situaties ontstaan.
Zou u als automobilist even weer kunnen resetten en de snelheid van 30 km/uur weer kunnen hanteren? Bedankt namens de inwoners van Garyp.

Kern met PIT
Kern met Pit daagt mensen uit die een droom hebben voor hun eigen buurt, dit binnen een jaar te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een buurtmoestuin tot het organiseren van een dorpstoneelstuk. Als het je directe omgeving maar verbetert of een impuls geeft. Benieuwd naar eerdere voorbeelden en meer informatie? Kijk dan op www.kernmetpit.nl Binnen een jaar klaar? Dat is 1.000 euro voor de pot!
Doe mee!
Heb jij een goed idee voor je buurt? Inschrijven kan nog tot en met 31 oktober a.s.

Glascontainer
Eind 2020 zal door de Gemeente een extra glascontainer binnen Garyp geplaatst worden. Wij als Dorpsbelang hebben aangegeven dat wij verwachten dat dit geen meerwaarde is en mogelijk overlast zal geven. Wij hebben gevraagd of dit beschikbare budget elders in het dorp ingezet kan worden aan bijvoorbeeld een bankje bij het aquaduct. Helaas is dit geen optie. De gekozen positie voor de bovengrondse container is de hoek Ielke Boonstraloane/Feanhústerpaad.

Ledenvergadering
Voor de ledenvergadering hebben wij nog geen nieuwe datum. Mogelijk komt er voor de ledenvergadering van 2020 een andere opzet. Hierover zullen wij jullie nader informeren.

     Lees meer =>>

Zwembad

Wij doen mee met Rabo ClubSupport! Kunnen wij op jouw stem rekenen?
Steun zwembad ‘It Baeijersplak’ (Ver.recreatieve voorz. Garyp) tijdens de Rabobank ClubSupport van Rabobank Drachten Friesland Oost.
Dit kan van 5 t/m 24 oktober!
Kom in actie en laat jouw stem horen via www.rabobank.nl/dfo.
Heeft je familie of hebben vrienden, kennissen of collega's ook een brief van Rabobank Drachten Friesland Oost gekregen? Vraag ze dan ook hun stem uit te brengen op zwembad "it Baeijersplak ' in Garyp. Elke stem is geld waard.

Groet,
Zwembadbestuur It Baeijersplak

Rabobank Clubkas Campagne

Dorpsfeest Foto's 2002-2018

Tsja.... foto's van een dorpsfeest 2020 in Garyp zit er helaas niet in.
Maar op deze pagina kun je heel veel foto's bekijken van de dorpsfeesten vanaf 2002.

Hieronder een overzicht van de diverse albums op Google Foto's. Via de links kun je ze bekijken.
Veel plezier.

 

Klik HIER om een agenda-item in te sturen

 

AGENDA 2021

Januari
 
7 jan C.P.B. Garyp
Koffieochtend met Jan Jonkman.
De vervanger van Piet Paulusma, komt vertellen over het weer.
20 jan C.P.B. Garyp
Jos van der Kooij vertelt over de brandweer
en geeft voorlichting over brandpreventie. 
Februari  
24 febr C.P.B. Garyp
Jaarvergadering
Huite Zonderland, de vader van turner Epke, vertelt over zijn beroemde zoon. “De weg van een Olympisch kampioen”
Maart  
17 maart C.P.B. Garyp
Auke Steensma vertelt over Titus Brandsma met tekeningen en schilderijen van Servais. 
April  
14 april C.P.B. Garyp
Wouter De Vries informeert ons over zijn werk als Politiewoordvoerder
Mei  
19 mei C.P.B. Garyp
Bootreisje
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 24e jaargang nr.1 van 23 oktober 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 18 december 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 11 december 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster 2020

25-10 t/m 31-10 Diabetes Fonds
01-11 t/m 07-11 Alzheimer Nederland **
08-11 t/m 14-11 Het Gehandicapte Kind
15-11 t/m 21-11 Nationaal MS Fonds
22-11 t/m 28-11 Leger des Heils Fondsenwerving

**Vanwege de corona, gaan wij het dit jaar anders doen en komen wij niet met een collectebus bij u langs, maar ontvangt u in de collecteweek een kaartje 'Stop dementie, doet u mee?' in de brievenbus. Hier staat op hoe u kunt doneren.