OVG logo small
De Ondernemersvereniging van Garyp heeft als doel het behartigen van de belangen van ondernemers die gevestigd- of zakelijk actief zijn in Garyp.

Meer informatie:
- Algemeen
-
Leden (bedrijven) van Ondernemend Garyp

- Het bestuur
- Contact
-
Formulier opgave advertentie OVG-folder 
 
 

Logo-Dorpsbelang

Op deze plek verschijnt nieuws en informatie van Dorpsbelangen Garyp

december 2020

Corona
Wij blijven nog steeds beperkt in ons doen en laten. De dorpen hebben het zwaar. Het dorpsleven en de sport staan
op hold. Wij moeten nog even doorzetten en blijf om elkaar denken voor nu en ook straks na de maatregelen. Wij slaan ons er doorheen.

Parkeren It Geahûs
Het parkeerterrein bij It Geahûs en de sportvelden is gereed. De gemeente gaat nu nog de beplanting aanbrengen. Als alles gereed is dan is dit een fraai resultaat.

Woningen
Door afspraken met de Provincie Fryslân en de Gemeente Tytsjerksteradiel mogen in Garyp naar alle waarschijnlijkheid vier vrijstaande huizen gebouwd worden in fase twee van de dorpsuitbreiding Garyp-Sânhichte.

Schoonmaak (zwerfafval)
Afgelopen weekend heeft de Korfbal onder toeziend oog van de (vice-) voorzitters van Dorpsbelang en de Korfbalvereniging de straten van Garyp weer vrij gemaakt van zwerfafval. Het zwembad en de school zijn de overige deelnemers voor het schoonhouden van de Gariper straten.

Ledenvergadering
De ledenvergadering van vorig jaar en mogelijk ook die van dit jaar zijn/komen te vervallen. Wij als bestuur van Dorpsbelang willen de bestuurswisselingen toch graag vastleggen en zullen dit mogelijk met een bestuursvergadering vastleggen. Hoe en wat laten wij nog weten via de website van Garyp.

Lees meer =>>

Wandelnetwerk Fryslân

wandelnetwerk paaltjePlotsklaps stonden ze er, de bruine paaltjes van het Wandelnetwerk Fryslân. In Garyp staan de paaltjes met de nummers 31, 37 en 14.
Op zoek naar hoe en wat, kwam ik terecht bij Recreatieschap Marrekrite. Deze beheert en onderhoudt sinds 2012 de bewegwijzering van het wandel- en fietsknooppuntnetwerk in de provincie Fryslân.
In 2019 is het wandelnetwerk provincie-dekkend gemaakt en verder verbeterd. Het onderhoud aan de wandel- en fietspaden zelf is een taak van de provincie of de gemeenten. Inmiddels bedraagt het wandelnetwerk 4.120 km en zijn er 2.200 knooppunten in Fryslân. En vanaf vorig jaar staan die paaltjes er dus ook in en rond Garyp.
Maar hoe weet je nou waar je naar toe loopt en vooral hoe lang zo'n wandeling duurt. Niet iedereen loopt gemakkelijk 20 of 30 kilometer. Bij mij moet het bij een rondje van 7 á 8 km wel ophouden en het gemiddelde van 4 á 5 km per uur haal ik echt niet.In tegenstelling tot het fietsknooppuntennetwerk, is er helaas niet bij ieder knooppunt een informatiepaneel met de knooppunten erop, waarop je ook de tussenliggende afstanden kunt zien. Dus moest ik me oriënteren op de website van Marrekrite: www.marrekrite.frl. Daarop kun je in de linkerbovenhoek de kaart aanklikken en vervolgens onderaan kiezen voor varen, fietsen of wandelen. Toen ik koos voor wandelen, zag ik dus alle wandelknooppunten, maar tot mijn teleurstelling géén vermelding van de tussenliggende afstanden. Wat nu? Gelukkig staat er op de website ook informatie over papieren wandelkaarten. Marrekrite heeft een set kaarten van het Wandelnetwerk Fryslân uitgebracht. De set bestaat uit drie deelkaarten: Zuidwest/Meren, Noord/Wadden en Zuidoost/Wouden; Garyp staat op deelkaart 3 met de naam Stappenplan. En op de kaart staan ook de (schaarse) informatiepanelen vermeld (o.a. in Oudega en Earnewâld). De kaarten zijn voor € 3,00 te koop bij de VVV's. Ik heb toen meteen contact opgenomen met de VVV in Earnewâld. En ondanks dat deze in de winter gesloten is, kon ik de set van drie kaarten (voor € 7,50) op afspraak ophalen.
Liever digitaal je route uitstippelen? Dat kan via: https://wandelnet.planner.routemaker.nl/planner

Trudi

(Bron: Rabbelskûte, december 2020)

(december 2020)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.Logo EKG 2019

Het bestuur heeft op vrijdag 11 december haar laatste vergadering in het coronajaar 2020 gehouden. Er werd uiteraard achterom, maar vooral vooruitgekeken. Enerzjy Koöperaasje Garyp is al vanaf 2014 voor de Mienskip van Garyp bezig en heeft de nodige stappen gezet in de energietransitie. Vele zaken zijn in gang gezet maar er is ook nog veel te doen. Daarom is er een actieplan voor de komende tijd gemaakt. In het voorjaar zullen deze plannen zo spoedig mogelijk met u worden gedeeld. Ook hoort u dan over de Algemene Ledenvergadering die dit jaar twee keer in verband met covid 19 is uitgesteld.
In de vorige Rabbelskûte is al aangegeven dat er op een andere wijze (voorlichtings-) bijéénkomsten en de Algemene Ledenvergadering zullen worden georganiseerd. Er is inmiddels besloten om een digitaal systeem aan te schaffen waarbij de coöperatie vanaf begin 2021 op een professionele wijze via livestream kan vergaderen. Daarnaast willen we ook Webinars en uitzendingen vanuit It Enerzjyhûs organiseren. Dat gebeurt voor de pilot Aardgasvrij Garyp, maar ook voor andere activiteiten. In de loop van januari 2021 wordt u volledig op de hoogte gebracht hoe een en ander in zijn werk gaat. Iedereen moet mee kunnen gaan doen. Uiteraard zullen er volgend jaar - voor zover toegestaan - ook weer fysieke bijeenkomsten plaats gaan vinden.

Gariperstroom
Afgelopen maand is er door de klant- en ledenwervingscommissie van EKGaryp een huis aan huis actiefolder verspreid. Hierop kon u vrijblijvend een offerte aanvragen voor groene Gariperstroom en groen gas via de eigen leveringscoöperatie “Energie VanOns”. Het aantal aanvragen bleef achter bij de verwachtingen. Graag nodigen wij u alsnog uit het formulier (vrijblijvend) in te leveren. Wij rekenen het u graag voor op basis van uw eigen opgave en u zult verrast zijn over de uitkomst. U krijgt donkergroen geproduceerde stroom uit eigen dorp en Energie VanOns kreeg als landelijk cijfer een dikke 10 (tien!) en staat daarmee al maanden op nummer 1 (één) in de duurzaamheid ranking in Nederland. En Energie VanOns is één van de goedkoopste “groene” leveranciers. Meldt u zo spoedig mogelijk aan bij onze coöperatie. Dit kan een van de “goede voornemens” voor het nieuwe jaar zijn.........

Mienskipfûns Garyp e.o. 
Na enkele jaren blijkt dat de dorpsgemeenschap ons inziens (te) weinig gebruik maakt van de mogelijkheden die het Mienskipsfûns voor Garyp biedt. Het beoordelend comité krijgt wel aanvragen, maar deze aanvragen voldoen vaak niet aan de gestelde criteria. Het bestuur heeft daarom besloten om in overleg met het comité de criteria nog een keer tegen het licht te houden en mogelijk aan te passen en/of te verruimen. Het uiteindelijke doel is om met zijn allen de leefbaarheid van ons dorp te verbeteren. In januari 2021 kunt u op de website www.ekgaryp.nl nadere (vernieuwde/aangepaste) informatie vinden.

Postcoderoossubsidie-regeling (subsidieregeling op zonnepanelen niet op eigen dak)
De minister heeft inmiddels besloten dat de regeling pas per 1 april 2021 ingaat en de definitieve voorwaarden voor deze regeling in het voorjaar vast te stellen. Dus een flinke vertraging, maar we laten ons daardoor niet uit het veld slaan en gaan door met onze voorbereidingen. Zodra we meer weten zullen wij u direct gaan informeren. Zoals eerder genoemd kunt u uw belangstelling nu al kenbaar maken aan ons. Meld u zo spoedig mogelijk aan zodat wij straks weten hoeveel huishoudens eventueel gebruik willen gaan maken van deze regeling.

Project “Aardgasvrij Garyp”
Het bestuur van onze coöperatie en de uitvoerende werkgroep pilot Aardgasvrij Garyp zijn op dit moment de resultaten van de eerste 11⁄2 jaar van de pilot aan het evalueren. Er komen toch wel resultaten uit die een mogelijke bijsturing van de uitgangspunten van de pilot noodzakelijk maken. We gaan daar de komende tijd mee aan de slag om voor ons dorp op een zo goed mogelijke manier te anticiperen op huidige maar vooral toekomstige ontwikkelingen. Mochten er veranderingen in de uitgangspunten en/of de hoogte van de subsidiebedragen worden vastgesteld, dan wordt u daarvan tijdig op de hoogte gebracht. O ja, ......... u kunt ook nog steeds gebruik maken van de gratis energiescan voor uw woning. Meldt u hiervoor aan.

Nieuwjaarswens
Het bestuur van Enerzjy Koöperaasje Garyp wil u hartelijk dankzeggen voor uw support in het afgelopen jaar. Ondanks het virus zijn er mooie stappen gezet op weg naar een (sociaal) duurzaam dorp Garyp. Wij wensen u ondanks de huidige moeilijke omstandigheden goede kerstdagen en een gezegend jaar 2021 toe. Bovenal, blijf gezond en pas goed op elkaar.

Het bestuur

Klik HIER om een agenda-item in te sturen

 

AGENDA 2021

Februari  
24 febr C.P.B. Garyp
Jaarvergadering
Huite Zonderland, de vader van turner Epke, vertelt over zijn beroemde zoon. “De weg van een Olympisch kampioen”
Maart  
17 maart C.P.B. Garyp
Auke Steensma vertelt over Titus Brandsma met tekeningen en schilderijen van Servais. 
April  
14 april C.P.B. Garyp
Wouter De Vries informeert ons over zijn werk als Politiewoordvoerder
Mei  
19 mei C.P.B. Garyp
Bootreisje
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 24e jaargang nr.2 van 18 december 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 5 maart 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 26 februari 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster 2021

31-01 t/m 06-02 Hersenstichting
07-03 t/m 13-03 Jantje Beton
14-03 t/m 20-03 Amnesty International
21-03 t/m 27-03 Reuma Nederland