• 1 febr

  1 febr. -  'Not the Rolling Stones' tribute band van de Rolling Stones
  uit Engeland in It Geahûs

 • 7 febr

  (G) iest ek mei? Samen eten. Op vrijdag 7 februari is iedereen vanaf 16 uur welkom in It Geahûs!

 • 7 febr

  Bingo in It Geahûs. Aanvang 20.00 uur.


Ondernemend Garyp

OVG logo small
De Ondernemersvereniging van Garyp heeft als doel het behartigen van de belangen van ondernemers die gevestigd- of zakelijk actief zijn in Garyp.

Meer informatie:
- Algemeen
-
Leden (bedrijven) van Ondernemend Garyp

- Het bestuur
- Contact
-
Formulier opgave advertentie OVG-folder


Kijk snel op aldgaryp.nl, daar zijn nu een aantal oude dorpsfilms geplaatst. De films uit 1956 en 1964.
En de films van de tochten van de Ouden van Dagen uit 1949, 1951, 1952 en 1954.

Video oude dorpsfilms

 

 
 

Dorpsbelang Garyp

Logo-Dorpsbelang

Op deze plek verschijnt nieuws en informatie van Dorpsbelangen Garyp

september 2019

AED
Via Vermillion is er een buurt AED beschikbaar gesteld. Wij
hebben deze in overleg met de betrokkenen op de meest
efficiënte plaatst in het dorp opgehangen. De familie De Jong aan de Inialoane 61 heeft na overleg aangegeven dat de AED bij hen aan de woning opgehangen mag worden. Vriendelijk bedankt hiervoor.

Aardgasvrij Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
12 november is er een informatieavond over de duurzaamheidsagenda in restaurant De Pleats in Burgum geweest.

Bewegwijzering
In het dorp zijn de afgelopen maand nieuwe bewegwijzeringsbordjes opgehangen door de gemeente

Lantaarnpalen
Wij als Dorpsbelang ontvangen regelmatig mails met de melding van een kapotte en of knipperende
lantaarnpaal. Wij geven deze meldingen graag door, maar u kunt dit ook rechtstreek bij de Gemeente Tytsjerksteradiel doen via telefoonnummer 14-0511 of via de WhatssApp 06-21154897.

Overleg B&W en Dorpsbelangen
30 oktober is er een overleg geweest met alle Dorpsbelangen en B&W van de gemeente. Het was een goed overleg waar veel informatie is gedeeld. Tevens zijn de knelpunten vanuit de Dorpsbelangen besproken. Nadere info volgt.

Lees meer... >>

Fokke Lemstra


(november 2019)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.

EnergiemarktLogo EKG 2019
Op zaterdag 2 november jl. is er in samenwerking met de gemeente de Gariper energiemarkt georganiseerd. Deze markt stond in het teken van de proeftuin Aardgasvrij Garyp en uiteraard in het verkrijgen van informatie over alles waar Enerzjy Koöperaasje Garyp voor staat en mee bezig is. In It Geahûs waren bijna alle deelnemers van het bedrijvenconsortium, verbonden aan de pilot Aardgasvrije wijken, aanwezig om hun kennis te delen met de bezoekers. Ook was It Enerzjyhûs geopend. Bijna twee honderd mensen hebben de energiemarkt bezocht en waren enthousiast over wat er voor het voetlicht werd gebracht.

In diverse workshops gaven televisieweerman Reinier van den Berg en onze dorpsgenoot Klaas Jansma prachtige uiteenzettingen over klimaat en verduurzaming, eenieder op zijn eigen specifieke manier. We werden met zijn allen met de neus op de feiten gedrukt. De boodschap was helder en duidelijk, maar..............het is nog steeds niet te laat! Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Dat is ook wat de Enerzjy Koöperaasje nastreeft. Wij nodigen u allen uit mee te doen. Vraag informatie over al deze onderwerpen. Hiervoor kunt u terecht in It Enerzjyhûs aan de Greate Buorren 13b. U kunt binnenlopen of een afspraak maken op elke woensdagmiddag en elke vrijdag de gehele dag. Het speciale telefoonnummer is 06-22201490

Subsidieregeling pilot
Om in aanmerking te komen voor de hoogste subsidieregeling (2019) van maximaal € 10.000,00 kunt u nog gedurende november en december van dit jaar via It Enerzjyhûs deze subsidie aanvragen. U kunt dit doen door de reeds door u ontvangen offertes in te leveren. Dus voor alle duidelijkheid: u hoeft dit jaar nog niet de werkzaamheden te hebben uitgevoerd. Naast deze regeling zijn er natuurlijk ook nog de reguliere subsidiemogelijkheden die het Rijk biedt. Laat u tijdig informeren en mis de (subsidie-) boot niet.

Voortgang pilot
Projectleider Jacob Miedema en ondersteuner Henk van der Meer zijn druk bezig om de uitvoering van de pilot in goede banen te leiden. Heel veel werk, maar de resultaten zijn er dan ook naar. Op dit moment zijn er al 271 scans uitgevoerd en 76 woningverbeterplannen zijn er al in goed overleg met woningbezitters gemaakt.

Aan het eind van dit eerste jaar zal de teller van woningen die via de pilot van het aardgas af zijn, staan op 30 stuks. Zowaar een mooi resultaat. De deelnemers zijn ook zeer content met de inzet van beide heren en ook over de bedrijven die de werkzaamheden van de verduurzaming voor hun rekening hebben genomen.

Graag roepen wij u op om mee te doen. Vraag in ieder geval een gratis scan aan. Steek de thermometer in uw woning. Dan weet u in ieder geval hoe de toestand is van de “patiënt”. Het is dan aan u wat u hiermee wilt doen. Laat u vrijblijvend voorlichten. Dat kost niets, mogelijk een klein beetje tijd en/of moeite.

Mei enerzjyke groetnis,

It bestjoer fan de EKG

Klik HIER om een agenda-item in te sturen

 

AGENDA 2020

Februari  
1 februari ItGeahus sm'Not the Rolling Stones' tribute band van de Rolling Stones
uit Engeland
do 3 februari 50+ SooS middag. Dhr. Akkerman komt ons zelf geschreven verhalen vertellen met humor en ernst.
Gasten welkom. We beginnen om half drie in het Geahus.
4 februari De Oranjevereniging houdt weer haar jaarlijkse buurten- en ledenvergadering. Iedereen is welkom vanaf 20.00 uur in it Geahûs. Een van de agendapunten is het dorpsfeest van 2020. De rest van de agenda vindt u op onze website www.oranjegaryp.nl
vrij 7 februari giestekmei(G) iest ek mei? Samen eten. Op vrijdag 7 februari is iedereen vanaf 16 uur welkom in It Geahûs! Opgeven bij: Eelke Hoekstra, tel 521975, e.hoekstra@hetnet.nl en Minie vd Voorde, tel. 521693, w.voorde@chello.nl en It Geahûs, tel. 521249. Opgeven vóór woensdag 5 februari.
vrij 7 februari ItGeahus smBingo. Aanvang 20.00 uur.
Hoofdprijs: Bol.com bon t.w.v. € 75,00. Voor € 10,00 incl. kop koffie / thee heeft u 10 ronden bingoplezier en maakt u kans op deze mooie hoofdprijs!
wo 12 februari Christelijke Plattelandsvrouwen Bond Garyp (C.P.B. Garyp)
Woensdagavond.
Jaarvergadering.
Tussen “Kunst en Kitsch”
Dhr. Haak en Kramer taxeren de door u meegenomen voorwerpen.
13 t/m 16 februari 24-uurs Uitzendmarathon IniabarFM. Van 13 t/m 16 februari aanstaande organiseert de IniabarFM weer een uitzendmarathon t.b.v. de stichting Help Mij Leven in de Iniabar Garyp. Het gehele weekend diverse activiteiten en live muziek. Meer info: www.facebook.com/IniabarFM
Kom gezellig langs in de studio of luister het gehele weekend mee op de 106.8 MHz.
15 februari Voorjaarsvakantie (Noord): 15 feb 2020 t/m 23 feb 2020
15 februari ItGeahus smHilarische theater voorstelling: Hymphamp.
Stukjes uit het dagelijks leven met een komische twist en muzikale ondersteuning van lachwekkende scènes. Gespeeld door: Jelmar Hoekstra & Fokke Plantinga.
Voor € 10,00 incl. kop koffie / thee heeft u gegarandeerd een avond lachen. Aanvang: 20.00 uur. Zaal open om 19.15 uur.

Meer Info over het Hymphamp theater
za 22 februari ItGeahus smKlaverjassen & Schutjassen in It Geahûs. Aanvang 13.30 uur.
Er wordt gespeeld om vleesprijzen.
Maart  
7 maart Gods golden Acre: autowassen op het Unicumplein van 09:00-12:00 uur
wo 11 maart Christelijke Plattelandsvrouwen Bond Garyp (C.P.B. Garyp)
Woensdagavond.
Auke Steensma vertelt over Titus Brandsma met tekeningen en schilderijen van Servais.
vrij 13 maart ItGeahus smBingo. Aanvang 20.00 uur.
za 21 maart ItGeahus smKlaverjassen & Schutjassen in It Geahûs. Aanvang 13.30 uur.
Er wordt gespeeld om vleesprijzen.
28 maart ItGeahus smThe Bounty Hunters met Johannes Rypma
   
April  
wo 15 april Christelijke Plattelandsvrouwen Bond Garyp (C.P.B. Garyp)
Woensdagavond.
Wouter De Vries informeert ons over zijn werk als politiewoordvoerder.
 vrij 24 april ItGeahus sm Bingo. Aanvang 20.00 uur.
25 april Meivakantie: 25 apr 2020 t/m 3 mei 2020  (sommige scholen hebben 2 weken vrij)
27 april ItGeahus smKoningsdag zeepkistenrace
Mei  
11-15 mei wandelaarsAvondwandelvierdaagse Garyp

Organisatie: Gymnastiekver.Vlug en Vaardig
do 14 mei Christelijke Plattelandsvrouwen Bond Garyp (C.P.B. Garyp)
Uitstapje
   
Juni  
   
   
Juli  
4 juli Zomervakantie (Noord): 4 jul 2020 t/m 16 aug 2020
16 t/m 18 juli Hynstedagen Tytsjerksteradiel
18 juli Bouwvak (Noord): 18 jul 2020 t/m 8 aug 2020
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.2 van 15 november 2019 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 31 jan.2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 24 januari 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com

Collecterooster 2019

 • 18-11 t/m 24-11 Nationaal MS Fonds