Politiek zet druk op extra stops bussen bij Garyp
qbus


Feestelijke opening zwembad
Zwembad opening


Gebroeders Hoekstra Plantsoen
famhoekstra


Kijk ook eens op de site van Ald Garyp.
Westerein 23 37ea8d7c17944d959909eceb0ee23dda


Garyp in actie voor een duo-fiets
duofiets


Bushalte Garyp onderdeel politieke discussie

De bushalte Garyp aan de Wâldwei wordt sinds de nieuwe dienstregeling van Arriva in december 2016 slechts marginaal bediend. Dat betekent in de praktijk dat deze in de spits niet meer vijf keer, maar slechts twee keer per uur stopt.
Het is inmiddels iedere Gariper bekend dat scholier Wolter van der Maten een petitie opzette om de bus vaker te laten stoppen. Na ampel beraad heeft Arriva besloten dat er een zogenaamde versterkingsbus zou komen in de spits. Deze stopt eigenlijk alleen in Garyp als er nog zitplekken vrij zijn in die bus; anders rijdt deze bus gewoon door. Het lijkt er op dat de buspassagiers uit Garyp e.o. aan de willekeur van een commercieel bedrijf in de OV-sector zijn onderworpen.
Behalve de inwoners van Garyp zit inmiddels de politiek ook niet stil. De
busbediening in Garyp slaat nergens op en is verre van professioneel. Het
college van B&W Tytsjerksteradiel wil dat Arriva de dienstregeling Garyp en
omstreken nogmaals gaat bekijken en heeft daarover een brief gestuurd aan de provincie Fryslân, als opdrachtgever van Arriva. Deze brief wordt op 9 mei in de Provinciale Staten behandeld. De PvdA-fractie in de Staten zal dan ook vragen stellen aan GS, over deze Gariper kwestie. De Gedeputeerde Staten van Fryslân, o.a. belast met de dagelijkse uitvoering van het openbaar vervoer, 'moat no mei it wetter foar de dokter komme'. Het moet tenslotte ook niet 'maller' worden!

Gjalt Faber

(bron: dorpskrant De Rabbelskûte, mei 2017)


bg vert800px tabel

Logo-Dorpsbelang

Op deze plek verschijnt nieuws en informatie van Dorpsbelangen Garyp

Nieuws van Dorpsbelang
(juli 2017)

Bestuursleden Vereniging van Dorpsbelangen Garyp 

Voor de vereniging van Dorpsbelangen Garyp zijn wij als bestuur op zoek naar een aantal dorpsbewoners die zich betrokken voelen bij het dorp en haar inwoners en vanaf 2018 het bestuur willen komen versterken. Voor informatie en of aanmeldingen kunnen jullie ons via het email adres dorpsbelanggaryp@gmail.com bereiken. 

Gebiedsontwikkeling – Kuierpaden 

Het kuierpad achter Koutenburg is nu enkele maanden in gebruik en er komen afwisselde meldingen van diverse dorpsbewoners bij ons binnen. De meldingen variëren van honden-en paardenpoep tot het slecht beloopbaar zijn van het pad door veel hoog gras en overhangende bramen. Wij hebben de gemeente gevraagd om andere gebruikers dan voetgangers het gebruik te ontmoedigen door bijvoorbeeld paaltjes. Tevens hebben wij gevraagd om het pad in het groenonderhoud op te nemen. Over de paden die eventueel nog gerealiseerd kunnen worden, hebben wij nog geen aanvullende informatie. 

Panhuyspoel 

Er zal eind juli of na het zomerreces een overleg plaats vinden met Dorpsbelang, Provincie, Gemeente en Sigerswâld om de standpunten en de wensen van elkaar te kunnen bespreken en toelichten. 

Busverbinding Wâldwei 

Rondom de busverbinding van Drachten naar Leeuwarden en visa versa is nog veel te doen. De bussen stoppen nog niet vaak genoeg voor de passagiers bij Garyp. De reistijd van de bussen is namelijk van groot belang. Volgens de aanbestedingsstukken van de provincie mag de reistijd tussen genoemde twee plaatsen niet te lang zijn. Stoppen bij Garyp vertraagt te veel, maar het aantal stopplaatsen in Leeuwarden is inmiddels verminderd. Nu is het de vraag of de halte bij Garyp hiervoor ingewisseld kan worden. Overleg met Arriva en de provincie volgt. 

Zomerreces 

Het bestuur zal in de maand juli en augustus niet vergaderen. In september pakken wij het vergaderschema weer op en zullen starten met een fietstochtje door Garyp. Mochten jullie als bewoners punten hebben die wij zouden moeten bekijken dan horen wij dit graag: dorpsbelanggaryp@gmail.com. 

Namens het bestuur van Dorpsbelangen Garyp wens ik u een fijne vakantie!


Lees verder >>


Agenda 2017

Opgaveformulier voor de Agenda

 


 


Jubileumfeest van Slagerij Pals Wagenaar en Spar Bijlsma 

Op 24 juni jongstleden vond er in Garyp, een voor Garyp maar ook voor Nederland, unieke gebeurtenis plaats.
Twee echtparen die in Garyp een totaal verschillende winkel drijven en in dit jaar een jubileum vieren, hadden de handen ineengeslagen. 
Het betreft het echtpaar Pals en Jelly Wagenaar, die op de Inialoane hun slagerij hebben en het echtpaar Siep en Jellie Bijlsma die ‘de Spar’ op de Greate Buorren hebben. 

In 1982 kregen Pals en Jelly verkering en in 1986 zijn ze getrouwd. Pals en Jelly hebben hun slagerij sinds 3 augustus 1987. Pals is een ras Gariper. Zijn vader had het bouwbedrijf Wagenaar. Jelly, eveneens een ras Gariper, haar vader was melkboer en dreef ook de Iniabar, de plek waar Jelly is geboren. Vanaf het moment dat de slagerij werd geopend werken zij samen in de slagerij. 

Het andere echtpaar is Siep en Jellie Bijlsma. Zij hebben de Spar Bijlsma op de Greate Buorren. Siep komt uit Kollummerpomp en was eerst boerenarbeider. In die tijd kreeg hij verkering met Jellie uit Stroobos. Samen begonnen ze in november 1986 een 4=6 kruidenierswinkel in Nes. Ze zijn op 3 februari 1987 getrouwd. Op 18 mei 1992 begonnen ze samen de winkel aan de Greate Buorren.

Jubileumfeest Slagerijwageraanr SparBijlsma 01 

Beide echtparen liepen al een tijdje rond met het idee dat er iets gedaan moest worden om hun jubileum te vieren. Jelly en Jellie hadden al eens op een eerder moment geopperd dat het hun leuk leek om dat met een ontbijt voor de dorpelingen te doen. Toen Siep en Jellie een keer Pals en Jelly spraken over hun jubileum kwam het idee voor dat ontbijt weer naar voren. In dat gesprek en de daaropvolgende gesprekken, werd besloten om de jubilea samen te vieren. Het eerste plan was om een ontbijt voor alle dorpelingen te organiseren op het plein. Later volgde de aanvulling, dat er voor de kinderen ook wat gedaan moest worden. Daarna kwam het gezellig samenzijn met een drankje, BBQ en live muziek voor alle dorpelingen erbij. 

Het hele feest werd voorafgegaan door 3 maanden van besprekingen en planning. Van alle kanten was er medewerking. Het personeel en oud-personeel van beide winkels stelden zich beschikbaar voor de feestdag. Kort voor het feest was er een laatste vergadering met alle medewerkers en werd het draaiboek voor de 24e juni voor de laatste keer doorgenomen. De regie werd in handen gegeven aan hun zonen Wierd Sjoerd Wagenaar en Pieter Bijlsma. Van deze beslissing hebben de echtparen geen spijt. Het feest verliep op rolletjes. 

Alleen het weer kon nog roet in het eten gooien. De vrijdag voor het feest werd natuurlijk vaak naar het weerbericht voor zaterdag gekeken. Het zag er niet goed uit. Het zou de hele dag gaan regenen. Wat een pech. Vrijdagavond om 20:00 uur werd besloten om niet op het plein te ontbijten. Lien Koornstra wist dat de schuur bij de boerderij van Riemersma, moge hij in vrede rusten, leeg stond. Na enig overleg werd de schuur onder leiding en hulp van Aldert Koornstra schoongemaakt en ingericht voor een ontbijt van de dorpelingen. Zaterdagochtend kwamen 250 dorpelingen ontbijten. Een opkomst die de echtparen zeer tevreden stelde. Het weer verbeterde gelukkig. Zodoende konden de festiviteiten voor de jeugd en later het gezellig samenzijn van alle dorpelingen, jong en oud, op het plein plaats vinden. Er was een ongedwongen sfeer die muzikaal werd ondersteund door de Gariper zanger Hille V. Dat hij succes had was te horen aan het meezingen en het herhaaldelijk applaus. De muziek was van een dusdanig volume dat iedereen toch lekker met elkaar kon kletsen zonder te hoeven schreeuwen. De echtparen werden vele malen gefeliciteerd. Rond 20:30 uur was het laatste bier op en werd het feest afgelopen verklaard. Daarna werd er opgeruimd en enkele uren later was er niet meer te zien dat er feest was gevierd. 
De echtparen Wagenaar en Bijlsma kunnen terugkijken op een geslaagd feest dat zij aanboden vanwege hun jubilea, maar ook om de dorpelingen te bedanken die al deze jaren hun winkel bezochten. Rond 22:00 uur dronken de echtparen en hun helpers een biertje of wijntje. Zij keken terug op een prachtige dag.

Jubileumfeest Slagerijwageraanr SparBijlsma 02

De foto’s zijn van Tade Smedes. Voor meer foto’s, zie tadesmedes.nl 

Leen Pronk

(Bron: Rabbelskûte - 14 juli 2017)


Uitvliegende mieren

Afgelopen donderdag 6 juli was het tijd voor onze mierenkolonie voor op het pleintje om uit te vliegen, tenminste de gevleugelde exemplaren. Op zich best wel een mooi gebeuren. Als je een halfuur later terugkomt zijn ze allemaal weg, het is dus even treffen om zo'n gebeuren gade te slaan. Een gedeelte van de kolonie blijft achter om onze tegels verder te ondergraven.

 In de video heb ik een gedeelte in slow motion weergegeven waarbij te zien is hoe ze een voor een wegvliegen en dat gaat niet altijd vlekkeloos.

(Bron: Leeuwarder Courant, 29 juni 2017)

Politiek zet druk op extra stops bussen bij halte Garyp

ATZE JAN DE VRIES

GARYP - Op de lijn Drachten-Leeuwarden moeten in de ochtendspits meer bussen stoppen bij de halte Garyp langs de Wâldwei. De fracties van CDA en PvdA in provinciale staten maken zich daar sterk voor. Volgens gedeputeerde Johannes Kramer zijn al extra bussen ingezet, maar de statenleden Wendy Zuidema (CDA) en Wanda Ottens (PvdA) betwijfelen of dat voldoende is.
Met de wisseling van vervoerder per december 2015 – Arriva nam het openbaar vervoer toen over van Qbuzz – is het aantal stops bij de halte Garyp afgenomen. Niet meer zes bussen per uur richting Leeuwarden, maar nog maar twee, zegt scholier Wolter van der Maten uit Garyp.
Hij wil het liefst de oude frequentie terug. CDA en PvdA denken aan twee extra bussen in de ochtenduren. Dat kunnen snelbussen zijn, die de halte nu overslaan.
De lijnbussen die er wel stoppen zitten ’s ochtends overvol, zeggen de fracties en Van der Maten. Het gevolg is dat sommige passagiers moeten staan en dat soms mensen niet meekunnen, stellen zij. ’s Ochtends rijdt er sinds enige tijd een extra bus, reageert gedeputeerde Kramer. ’s Avonds rond half zeven is er, vanuit Leeuwarden, ook een extra stop. De fracties willen binnen enkele weken weten wat daarvan de effecten zijn.
De dienstregeling is recent gewijzigd, waardoor het aantal stops bij een andere halte langs de Wâldwei – Drachtsterweg – is verminderd. Volgens Zuidema en Ottens schept dat ruimte voor extra stops in Garyp. Kramer zegt dat de provincie voor extra bussen extra moet betalen.

(Bron: Omrop Fryslân)

Swimbad Garyp wer iepen nei jierren fan opknapbeurten

OmropFryslan zwembad video

Mei help fan leafst 400 donateurs, in bydrage fan de gemeente en troch in fallissemint fan in oar swimbad kin It Baijersplak yn Garyp wer 20 jier foarút. It swimbad is freed feestlik wer iepen gien, nei jierren fan opknapbeurten. It Baijersplak hat ûnder oare in nije súveringsynstallaasje krigen. Dy koenen se opkeapje fan de gemeente Súdhorn doe't it swimbad dêr fallyt gie.

It Baijersplak waard yn 1976 boud en foldie net mear oan de hjoeddeistige easken. Mei jild fan de provinsje, de gemeente Tytsjerksteradiel en ferskate bedriuwen kin it swimbad no wer fierder. 

img 20170623 115030 img 20170623 114902

Ek de mienskip yn Garyp kaam yn aksje: mar leafst 150 frijwilligers en 400 donateurs stypje de attraksje oan de râne fan it doarp. It fernijde Baijersplak moat sa'n 3000 oant 5000 besikers yn it jier lûke. 


1976 - het zwembad in aanbouw, helemaal linksboven
Het zwembad uit de beginjaren
Het zwembad anno 2016
Zwembad Juni 2017
De speelweide in 1976
Opening in 1976
Opening in 1976


(Bron: Rabbelskûte, mei 2017)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.

EKGarypOfficiële opening zonnepark op 12 mei 2017
Tijdens het uitkomen van deze editie van de Rabbelskûte is het groot feest aan de Easterein in Garyp. Na een lange periode van voorbereiding en bouw vindt vandaag,
vrijdag 12 mei, de officiële opening plaats van het zonnepark de “Griene Greide” door de commissaris van de Koning in Fryslân de heer Arno Brok. Hij heeft de naam
van het zonnepark onthuld onder grote publieke belangstelling.
Er zijn veel genodigden afgekomen op deze voor ons belangrijke ceremonie.
Een heel mooie afsluiting van een hectische maar waardevolle periode. Het is een heel mooi zonnepark geworden die inmiddels vanaf 1 februari al ruim 1 miljoen kWh’s heeft geproduceerd.

Open dag vrijdagmiddag op 12 mei 2017 aan de Easterein 1
Het bestuur van de Enerzjy Koöperaasje Garyp wil de inwoners van Garyp en Sumar de gelegenheid geven het zonnepark aan de Easterein 1 te bezichtigen.
U kunt dan de immense omvang zelf met eigen ogen zien. U bent welkom vanaf 17:00 tot 20:00 uur. Het bestuur wil u graag alles laten zien en rondleiden.

Gariper stroom
Nu wij daadwerkelijk de eerste stroom hebben geproduceerd willen wij in samenwerking met Coöperatie Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) de Gariper stroom gaan verkopen aan de leden van onze koöperaasje. Voor u een unieke kans om gegarandeerd stroom geproduceerd op de “Griene Greide” in uw huis te krijgen. Deze garantie (*GvO) wordt afgegeven door CertiQ, een instituut welke door de overheid is ingesteld om zogenaamde Garanties van Oorsprong af te geven over de in Garyp geproduceerde groene stroom!
Binnenkort gaan wij alle dorpsgenoten benaderen om in eigen dorp geproduceerde stroom af te gaan nemen. Ook de bedrijven in ons dorp worden door ons benaderd. Voor hen een kans om zich het meest (donker) groene MKB-dorp van Nederland te gaan noemen.

Algemene ledenvergadering 20 maart 2017
Op 20 maart j.l. hebben ruim 20 leden van onze koöperaasje de Algemene vergadering bijgewoond. Tijdens de vergadering is er een hele mooi film vertoond over het ontstaan van het zonnepark aan de Easterein. Deze film is gemaakt in opdracht van het EKG-bestuur door onze dorpsgenoot Alexander
Kooistra.
Ook zijn door de leden de uitgangspunten van het Fûns (sosjale) duorsumens Garyp vastgesteld. In het najaar hoort u daar meer over. Wij zullen dan ook aangeven hoe (sociale) duorsume projecten door u kunnen worden aangemeld om voor een bijdrage uit dit fonds in aanmerking te komen.

Gariper(s) fan it jier
Het was voor alle bestuursleden een complete verrassing toen op de nieuwjaarsreceptie in It Geahûs het gehele bestuur van de Enerzjy Koöperaasje Garyp in het zonnetje werd gezet toen zij de prestigieuze prijs van Gariper fan it jier mochten ontvangen. Wij willen de lezers van de Rabbelskûte hier heel hartelijk voor dankzeggen.

Het bestuur EK Garyp

Garijp krijgt een “Gebroeders Hoekstra Plantsoen”

Afgelopen weken is er in de pers en op de radio een discussie gevoerd over de al dan niet vernoemen van het Ajax stadion naar Johan Cruijf. In dit kader merkte oud-voorzitter Riemer van de Velde van SC Heerenveen op dat er te weinig aandacht wordt besteed aan bijzondere mensen in onze samenleving. Hierop inhakend besloot het bestuur van buurtvereniging Westerein uit Garijp, dat het tijd werd enkele bijzondere buurtbewoners maar eens in het zonnetje te zetten, namelijk de gebroeders Hoekstra. Dit kon dan mooi gecombineerd worden met het opnieuw ingerichte kruispunt Westerein-Lytse Buorren-Gravinneloane, waarvoor de buurtvereniging al langer een naam zocht.
Buurtbewoners zagen de gebroeders jarenlang regelmatig met een koe aan een touw, of met het paard voor de wagen, de kunstmeststrooier er achter en het veulen ernaast over de -toen nog drukke- Westerein gaan. Ze werden steevast gevolgd door een hele reeks auto’s, die niet durfden in te halen. Jouke woonde op de boerderij verderop en Jappie en Berend aan het begin van de Westerein. In het huishouden hadden Jappie en Berend de zaken goed verdeeld. Berend: ‘’Jappie is meer van het ôfwaskjen en stofsûgjen, ik mear fan it bakken en braden. Wy hâlde beide wol echt fan blommen!’’
De gebroeders stonden in de buurt bekend om hun opmerkelijke uitspraken, hun sociale opstelling en uit het bijzondere feit, dat ze nog altijd zonder trekker werkten. Ze boerden traditioneel en hadden het niet voorzien op de moderne overheid. Jouke: “Wist du werom ze fan die dikke peallen foar het gerechtgebou in Ljouwert ha? Der hinge ze de leste boeren oan op!” De broers hadden veel land in de buurt van de Suameerder Rendac liggen. Jouke: “Us kei bin san sûn as fisken, mar as der ris ien weirekket binne se moai wêr’t se wêse moatte no?” Jouke en Tjitske waren geen mensen voor vakantie. Ze woonden immers midden in de natuur. “We binne ien kear nei Sporthuis Centrum west: “gûlend hinne en sjongende wer werom!”.
Op zaterdagavond van de 6e mei werd als feestelijk hoogtepunt van een gezellige buurt barbecue het nieuwe naambord bij het plantsoen onthuld: Het ‘’Gebroeders Hoekstra plantsoen’’.
Huidige bewoners: “We zullen de beelden en verhalen van vroeger missen op de nu veel stillere Westerein.”

westerein buurtverv.l.n.r.: Jouke’s echtgenote Tjitske, Berend en Jappie Hoekstra onthullen de nieuwe naamfamhoekstraBuurtvereniging Westerein


GARYP IN ACTIE VOOR EEN DUO-FIETS

duofiets

Op 27 maart 2017 werd de elektrische duofiets in gebruik genomen, tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang Garyp. Samen met een van de vrijwilligers heeft Foppe Dupon de duofiets feestelijk geïntroduceerd.
De mensen die graag mee willen fietsen, kunnen zich rechtstreeks melden bij
Lieuwe en Boukje Elzinga, of ‘s morgens bij Siep en Jellie. Het is ook mogelijk
dit te doen via Sibrecht Dijkstra, assistente van dokter Veldhuizen, of bij
Fysiotherapie Smith. Ook mensen die eens met heit of mem willen fietsen
kunnen zich melden.
Wanneer de fiets in het weekend op zondag gewenst is, kan dat geregeld
worden.
Mensen die als duopassagier mee fietsen, gaan op eigen risico mee, de
vrijwilliger kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor eventuele ongemakken.
Petra Algra is de coördinator van de vrijwilligers.


 

Klik HIER om een agenda-item in te sturen

 

 AGENDA 2017

Juli  
22 juli vakantie2Zomervakantie Noord
22 jul 2017 t/m 3 sep 2017
Week 30 t/m 35   (regio Midden start 8 juli en regio Zuid start 15 juli)
Bouwvak Noord - 7 t/m 25 aug 2017 - Week 32 t/m 34
Augustus  
   
September  
9 september Open Monumenten Dag
16 september Rock & Roll Feest in It Geahûs
16 september Palingroken Unicumplein. Aanvang 11:00 uur
23 september Activiteitencommissie It Geahûs: Burendag
Oktober  
6 oktober Activiteitencommissie It Geahûs: Bingo
21 oktober vakantie2 Herfstvakantie Noord
21 okt 2017 t/m 29 okt 2017
Week 43   (regio Midden en Zuid een week eerder)
26 t/m 28 oktober Gods golden Acre: Waxinelichtjes en wenskaarten actie t.b.v. project “Skoolbus” GGA Zuid-Afrika
November  
3 november Activiteitencommissie It Geahûs: Bingo
December  
15 december Activiteitencommissie It Geahûs: Bingo
16 december Toanielferiening Lytse Krêft en Chr. Muziekvereniging Looft den Heer: uitvoering van Kryslyt in de Andreastsjerke om 20:00 uur
23 december vakantie2 Kerstvakantie
23 dec 2017 t/m 7 jan 2018
Week 52 t/m 1
   
 

 AGENDA 2018

Januari  
   
   
Februari  
3 februari Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel: 44e Solistenconcours en ‘s avonds 12e federatiefestival in It Geahûs
   
Maart  
18 maart  Chr. Gem. Zangver .Zingt Gode Lof: Slotconcert
   
   
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 20e jaargang nr.5 van 14 juli 2017 is uit.

De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 15 september 2017.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 8 september 2017 om 19.00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mail adres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com


Degenen die daar prijs op stellen kunnen via bovenstaand e-mailadres een digitale versie van de Rabbelskûte aanvragen.

Collecterooster 2017

03-09 t/m 09-09 KWF Kankerbestrijding
10-09 t/m 16-09 Prinses Beatrix Spierfonds