Garyp het eerste aardgasvrije dorp van Nederland?

aardgasvrij


Kijk ook eens op de site van Ald Garyp
Westerein 23 37ea8d7c17944d959909eceb0ee23dda
 

Logo-Dorpsbelang

Op deze plek verschijnt nieuws en informatie van Dorpsbelangen Garyp

Nieuws van Dorpsbelang
(juni 2018)

Overleg Dorpsbelangen
1 april hebben wij met alle Dorpsbelangen van Tytsjerksteradiel in It Geahûs vergaderd. Deze vergadering is een vooroverleg voor de plenaire vergadering met B&W.
De Dorpsbelangen overleggen elk jaar met elkaar om zo gezamenlijk de punten te bespreken welke ingebracht worden bij het plenair overleg.

AED
Wij hebben in het overleg met alle Dorpsbelangen gesproken over de AED. Alle dorpen hebben een AED, en het voorstel voor een gezamenlijk onderhoud is besproken. Wij als Dorpsbelang Garyp zullen hier navraag naar doen.

Gaswinning
In de Actief stond deze week al een artikel over de gaswinning en de bodemdaling. Wij hebben hier vanuit het dorp ook vragen over gekregen, en zullen hier verder navraag naar doen.

Maaien
Maaien is in Garyp op vele plaatsen na een aantal jaren hooggras weer op niveau. Het maaibeleid is op vele plekken in Garyp weer hersteld naar het oorspronkelijke plan. Voor Garyp is dat op vele plekken een verbetering.

Energieneutraal
Rond 2030 wil de Gemeente Tytsjerksteradiel energie neutraal zijn, hierover zijn in het Plenair overleg vragen gesteld en wij zullen u hier in een volgend nieuws van Dorpsbelang hopelijk meer over kunnen vertellen.

Gemeente Tytsjerksteradiel
Voor klachten en of meldingen zoals bijvoorbeeld een verzakte stoeptegel of een los hangende tak, kunt u de gemeente ook benaderen via de Whatssapp op nummer 06-21154897. U kunt de klachten uiteraard ook naar Dorpsbelang Garyp mailen, maar een directe aanpak richting de Gemeente zal zeker helpen in de oplossing van uw melding.


Zomer 2018

Vandaag een wandeling over Ielke Boonstraloane, Skepersloane en Inialoane. Wat opviel was dat het vee in de schaduw ging liggen, de weilanden, waar al gemaaid was, er bruin verdord uitzag en dat het landschap de kleuren krijgt van dat in Zuid-Europa. Het rook er zelfs naar. Wat ook opviel, het was stil op de weg op een paar fietsers na.
Terug bij de Brandsmaloane zag ik dat het uitbreidingsplan aardig vol begint te raken.

IM7 3476
IM7 3479
IM7 3487
IM7 3492
IM7 3493
IM7 3499
IM7 3495
IM7 3491
IM7 3500


 


Garyp wil eerste aardgasvrije dorp van Nederland worden

Garyp staat in de startblokken om het eerste aardgasvrije dorp van Nederland te worden. De gemeente en de EKG zetten alle zeilen bij om binnen vijf jaar 80 tot 90 % van alle woningen in Garyp van het aardgas af te koppelen. Gemeente Tytsjerksteradiel heeft hiervoor in nauwe samenwerking met Enerzjykooperaasje Garyp (EKG) en vereniging van Dorpsbelangen Garyp een plan bij het rijk ingediend voor het programma proeftuinen voor aardgasvrije bestaande wijken.

De gemeente Tytsjerksteradiel streeft ernaar in 2040 energieneutraal te zijn. In het nieuwe coalitieakkoord “Duorsum oparbeidzje” zet het college fors in op deze energietransitie. Vanuit die ambitie zien de gemeente en Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG) kansen om een proeftuin te worden voor het aardgasvrij maken van een dorp. Wethouder duurzaamheid Andries Bouwman: “Garyp kan met de uitvoering van dit plan een voorbeeld zijn voor andere dorpen in onze gemeente, Fryslân en ver daarbuiten.”

Van aardgas naar elektriciteit

Uit onderzoek blijkt dat het technisch mogelijk is om het dorp Garyp aardgasvrij te maken. Het all electric maken van de woningen en gebouwen lijkt de meest haalbare optie. Met de opgewekte stroom afkomstig van het zonnepark in het dorp, kunnen zij voldoende groene stroom leveren aan alle woningen. Naast het opwekken van energie wordt in Garyp ingezet op het besparen van energie, het isoleren van woningen en het begeleiden van bewoners in de energietransitie. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de baten ten gunste komen van de mienskip.

Duurzaam Garyp

Garyp is met haar 1900 inwoners, 600 woningen en een gedreven gemeenschap al geruime tijd bezig met het ontplooien van duurzame initiatieven. Dorpsbewoners hebben een energiecoöperatie (de EKG) opgericht en op de voormalige vuilstortlocatie is een zonnepark met 27.000 zonnepanelen gerealiseerd. Fokke Lemstra van dorpsbelangen Garyp en Jacob Miedema van EKG zijn blij met deze gezamenlijke aanpak voor het aardgasvrij maken van het dorp: “Na de opening van ons zonnepark vorig jaar, mogen we nu met de overheden aan een plan werken wat bijdraagt aan onze ambitie, Garyp energieneutraal maken”. Hoewel dit voor het rijk geen voorwaarde is, kan Garyp het eerste dorp worden dat er zelf voor heeft gezorgd dat ze volledig energieneutraal te worden.  

Voor vragen kunt u terecht bij Gjalt Benedictus en/of Jacob Miedema

(Bron: www.ekgaryp.nl)


 

Heel Garyp van het gas? Dat duurt nog wel even


Garyp wordt het eerste aardgasvrije dorp in Nederland. Althans, dat wil de gemeente Tytsjerksteradiel. Maar hoe concreet zijn de plannen eigenlijk?

MELLE VELTMAN EN WIEBEREN ELVERDINK

,,Garyp staat in de startblokken om het eerste aardgasvrije dorp van Nederland te worden.’’  Dat schreef de gemeente Tytsjerksteradiel gisteren in een persbericht. Maar alle Garypsters van het gas? Dat kan nog wel even duren.
Navraag bij de gemeente leert dat het vooral gaat om het uitspreken van een ambitie. Of het zover komt, ligt aan de inwoners.Het rijk heeft in totaal 90 miljoen euro beschikbaar gesteld voor zo’n twintig wijken die van het gas af willen. Gemeenten die in aanmerking wilden komen, konden zich inschrijven tot 1 juli.
Tytsjerksteradiel heeft Garyp naar voren geschoven. Een rijksbijdrage van 5 miljoen euro, dat is de hoop. Maar of het plan wordt goedgekeurd, is afwachten.
Mocht het zover komen, dan gaat hooguit 90 procent van alle woningen van het gas af, zo verwacht de gemeente. Het is dus niet zo dat Tytsjerksteradiel de gastoevoer dichtdraait.
Waar al dat geld heengaat? Als het plan groen licht krijgt, komt er voor elke Garypster een gratis energiescan. Verder krijgen zij begeleiding bij het gasvrij maken van hun woningen.
Het is dus de vraag in hoeverre Garyp wel echt gasvrij wordt, laat staan ‘het eerste aardgasvrije dorp van Nederland’.
Bovendien is Tytsjerksteradiel zeker niet de enige gemeente die een dergelijke aanvraag heeft gedaan. Zo hengelt ook Ooststellingwerf naar een bijdrage. De gemeente heeft hiervoor het Haerenkwartier in Oosterwolde op de korrel. Corporatie Actium had al plannen om de wijk te vernieuwen: 127 huurhuizen wacht renovatie, 44 andere gaan plat om plaats te maken voor nieuwbouw. Vorige maand kwam daar de ambitie bij om het Haerenkwartier gasloos te maken bij.
Dat lukt alleen als het rijk het Ooststellingwerver verzoek om subsidie – de gemeente vraagt bijna 1,5 miljoen euro – daadwerkelijk honoreert. Zo niet, dan is dat ,,niet zo zeker’’, stellen burgemeester en wethouders.
Wijkbewoners zijn alvast enthousiast. Ook omdat ze vrezen dat hun buurt na de geplande aanstaande metamorfose opnieuw over de kop zou moeten als die over een paar jaar alsnog gasloos moet worden gemaakt. ,,Doe het in één keer goed’’, luidt het credo in Oosterwolde.

Bron: Leeuwarder Courant, 4 juli 2018


 

Bijen en wespen

Gelukkig zijn er nog wel wespen en bijen. Onze tuin wordt tenminste goed bezocht.

IM7 3391

Wespen die onze teakhouten stoelen kaalschrapen. Ze gebruiken de houtpulp om er hun papiermaché-achtige nesten mee te bouwen.

IM7 3422

Bij die compleet onder het stuifmeel zit

IM7 3424

Twee zweefvliegen die in het avondzonnetje zitten te genieten.

IM7 3426

Bij in onze stokroos

 


 

Klik HIER om een agenda-item in te sturen

 

 AGENDA 2018

Juli  
za 21 juli Zomervakantie Noord (21 jul - 2 sep)
Augustus  
za 6 aug Bouwvak Noord (6 aug - 24 aug)
zo 24 aug EINDE Bouwvak Noord (6 aug - 24 aug)
September  
zo 2 sept. EINDE Zomervakantie Noord (21 jul - 2 sep)
13-16 sept. Dorpsfeest in Garyp (www.oranjegaryp.nl)
Oktober  
vrij 5 okt giestekmei(G) iest ek mei? Samen eten.
Op vrijdag 5 oktober is iedereen weer vanaf 16 uur welkom in It Geahûs! Opgeven bij: Eelke Hoekstra, tel 521975, e.hoekstra@hetnet.nl en Minie vd Voorde, tel. 521693, w.voorde@chello.nl en It Geahûs, tel. 521249.
za 20-28 okt. Herfstvakantie (20 okt - 28 okt)
vrij 12 oktober ItGeahus sm
Bingo
-  Activiteitencommissie It Geahûs

(De volgende bingo's zijn: elke 2e vrijdag van de maand t/m vrijdag 12 april 2019)

26 okt. ItGeahus sm
Kinderbingo  - 
Activiteitencommissie It Geahûs
November  
10 november ItGeahus smDuo Bauke en Campbell. Dit duo speelt hilarische sketches en zelf geschreven Friese en stadsfriese liedjes. Ze weten u te boeien van het begin tot het eind. Na hun optreden is er weer een buffet. Aanvang 15:00 uur.

Activiteitencommissie It Geahûs
17 november ItGeahus smMuziek van toen. Voor iedereen die van gezelligheid en van muziek houdt. Muziek uit de jaren 60, 70, 80 etc.

Activiteitencommissie It Geahûs
   
December  
   
 

AGENDA 2019

Januari  
26 januari 45e Solistenconcours van de Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel in It Geahûs. 
26 januari 13e Federatiefestival van de Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel in It Geahûs.
Februari  
2 februari ItGeahus smU2 tribute band. Organisatie Buorman & Buorman

Activiteitencommissie It Geahûs
   
   
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 21e jaargang nr.5 van 1 juni 2018 is uit.

De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 27 juli 2018.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 20 juli 2018 om 19.00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mail adres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com


Degenen die daar prijs op stellen kunnen via bovenstaand e-mailadres een digitale versie van de Rabbelskûte aanvragen.

Collecterooster 2018

27-05 t/m 02-06 Prins Bernhard Cultuurfonds
03-06 t/m 09-06 Epilepsiefonds
10-06 t/m 16-06 Natuurmonumenten
17-06 t/m 23-06 Maag Lever Darm Stichting
24-06 t/m 30-06 Nederlandse Rode Kruis