• autowassen
    autowassenZa 28 maart - Gods golden Acre: autowassen op het Unicumplein  GAAT NIET DOOR i.v.m. Coronavirus

OVG logo small
De Ondernemersvereniging van Garyp heeft als doel het behartigen van de belangen van ondernemers die gevestigd- of zakelijk actief zijn in Garyp.

Meer informatie:
- Algemeen
-
Leden (bedrijven) van Ondernemend Garyp

- Het bestuur
- Contact
-
Formulier opgave advertentie OVG-folder


 

Logo-Dorpsbelang

Op deze plek verschijnt nieuws en informatie van Dorpsbelangen Garyp

februari 2020

AED
Voor de AED bij It Geahûs is een nieuwe buitenkast besteld en ook al gemonteerd. Voor de vervanging hebben wij bij het Mienskipfonds ook een aanvraag gedaan voor een vergoeding van de of een deel van de aanschafkosten.

Parkeren It Geahûs
Voor het voormalige terrein van de peuterspeelzaal bij It Geahûs is eind vorig jaar een goed gesprek geweest met de belanghebbenden. Er lijkt nu na jaren gesteggel vooruitgang te komen. De korfbal heeft inmiddels de werkzaamheden op eigen terrein opgestart. Nadere info volgt later.

Bestuursperikelen
Met het verlaten van meerdere bestuursleden het afgelopen jaar zijn wij zoals iedereen weet nog steeds opzoek naar versterking.

Lees meer =>>

Foto's natuur

Vandaag even een rondje met de auto gemaakt en uit de auto vandaan deze met telelens genomen foto's gemaakt.

IM7 7441

Hazen in het gebied tussen Stinswei en Fonejachtsbrug

IM7 7447

Genoeg sprongkracht

IM7 7462

Nog een haas die een greppel neemt

IM7 7479

Vier hazen in één shot!!

 

IM7 7500

Fazant bij de 'Alle om slachte'

 

IM7 7510

Knobbelzwaan

 

IM7 7523

Rietbranden in Earnewarre

 

IM7 7534

Ooievaar aan de Bolderen

 

IM7 7544

Witte reiger

 

IM7 7549

Deze pony's kleuren mooi in het landschap

 


 

(februari 2020)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.

Logo EKG 2019Zoals bij alle Garipers inmiddels bekend zal zijn, levert de EKG voordelige, duurzame stroom en gas aan haar leden. Wat wellicht minder bekend is dat de winst die we hiermee genereren binnen het dorp Garyp wordt besteed aan diverse "goede doelen".
We bestaan inmiddels 5 jaar en hebben ongeveer 200 leden en 170 afnemers. Om onze bijdrage aan de Gariper mienskip verder te kunnen uitbreiden is onze doelstelling om op korte termijn te groeien naar 250 afnemers. Hiervoor zijn we een nieuwe ledenwerfactie gestart en brengen we ons product nogmaals onder de aandacht.

Waarom zou je stroom en/of gas bij ons willen afnemen:

Reden 1: De laagste prijs
De stroom produceren we zelf op onze eigen zonneweide Griene Greide, en leveren we tegen het laagste groene stroom tarief van Nederland!
Het gas betrekken we van de goedkoopste aanbieder en deze leveren we voor het zelfde, lage tarief door.

Reden 2: Het meest duurzaam
Onze stroom en gas wordt zeer duurzaam geproduceerd. We worden gehonoreerd met een 10 op duurzaamheid, waarmee we de hoogste positie bekleden op een lijst van alle 44 energie leveranciers in Nederland!

Reden 3: De winst blijft in Garyp
Bijna alle energieleveranciers zijn inmiddels in buitenlandse handen, waardoor de winst op energie naar het buitenland verdwijnt. Bij EKG komt de winst terecht in ons eigen Mienskipsfûns. Uit dit fonds worden jaarlijks diverse “goede” doelen en activiteiten binnen het dorp gefinancierd (in 2018 ruim 4.000 euro voor o.a. zwembad, dorpshuis etc.).
De winst blijft dus binnen Garyp!!

Daarom, reden genoeg om ook klant bij ons te worden.
Overstappen naar EKG is eenvoudig.

Doe het zelf via de website: www.energie.vanons.org/cooperaties/ekgaryp/

Of laat ons het regelen: bel ons of loop binnen bij het Enerzjyhûs en wij regelen een probleemloze overstap voor je.

Contact: Enerzjy Koöperaasje Garyp
Adres: Enerzjyhûs, Greate Buorren 13b
Openingstijden: woensdag 13.00-17.00 uur, vrijdag 09.00-17.00 uur
Telefoon: 06-22201490
e-Mail: info@ekgaryp.nl

Fig.1 Waar gaat de winst op energie naar toe ..

winst energie

Mei enerzjyke groetnis,
It bestjoer fan de EKG

(februari 2020)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.

Algemene LedenvergaderingLogo EKG 2019
Maandag 23 maart a.s. is de jaarlijkse ALV van EKGaryp. Noteert u deze datum alvast in uw agenda. Dit is hét moment dat het bestuur verantwoording aflegt over de vele zaken waar de coöperatie mee bezig is. Ook willen wij de toekomstplannen bespreken. Het belooft een interessante avond te worden. U krijgt nog nader bericht.

Jubileum-cadeau
EKG had in 2019 het 1e lustrum en daarom was er voor alle leden in de maand december een mooi en nuttig jubileum-cadeau op te halen bij it Enerzjyhûs. Velen van u hebben hier gebruik van gemaakt, maar er ligt voor de overige leden nog steeds een ledlampen-pakket. Tijdens de openingstijden bent u van harte welkom. Laat dit waardevolle cadeau niet liggen.

Zonnepark de “Griene Greide”
In 2019 is er op de “Griene Greide” ruim 5,7 miljoen kWh’s geproduceerd. De stroomproductie was lager dan het voorgaande jaar, maar genoeg om de exploitatie rond te zetten. Na uitwerking van de cijfers zal er ook nog wel wat voor onze gemeenschap overblijven. Het park heeft in 2019 een grote technische update ondergaan om de toekomstbestendigheid te vergroten. We zien de toekomst dat ook “zon”nig in!

Project “Aardgasvrij Garyp"
Op 31 december waren er 52 subsidieaanvragen ingediend én gehonoreerd. Deze adressen gaan allemaal van het aardgas af. Een geweldig mooi resultaat van het projectteam Jacob Miedema en Henk van der Meer. Ze zijn in 2020 alweer druk bezig en ook voor de smalle beurs zijn er intussen heel veel mogelijkheden. In april is een bijeenkomst gepland waar ervaringsdeskundigen vertellen over de verschillende isolatiemaatregelen en installatie-toepassingen. Eenieder die nog geen energie-scan heeft laten uitvoeren kan alsnog een gratis energiescan aanvragen. Deze gratis en vrijblijvende scan geeft een goed inzicht hoe het energetisch is gesteld met uw woning en welke maatregelen u eventueel zou kunnen nemen.
Vanuit de pilot aardgasvrij Garyp is het initiatief gestart om bepaalde toepassingen, zoals een elektrische radiator of climatebooster op voorraad te hebben. Deze kunt u als proef gedurende een korte tijd gebruiken om ervaring op te doen. Voor meer informatie kunt u terecht in it Enerzjyhûs.
Het bestuur wenst u een goed én zonnig 2020 toe.

Mei enerzjyke groetnis,
It bestjoer fan de EKG

Klik HIER om een agenda-item in te sturen

 

AGENDA 2020

Maart  
28 maart

autowassen
De autowasactie van 28 maart t.b.v. Gods Golden Acre is helaas afgelast i.v.m. het coronavirus. We hopen in een later stadium deze actie alsnog uit te voeren.

Gods golden Acre: autowassen op het Unicumplein van 09:00-12:00 uur

28 maart ItGeahus smThe Bounty Hunters met Johannes Rypma  Afgelast.
   
April  
wo 15 april Christelijke Plattelandsvrouwen Bond Garyp (C.P.B. Garyp)
Woensdagavond.
Wouter De Vries informeert ons over zijn werk als politiewoordvoerder.
19 april

Concert popkoor Garyp en Chr. Muziekvereniging Looft den Heer in It Geahûs om 16:00 uur   Gaat niet door.

 vrij 24 april ItGeahus sm Bingo. Aanvang 20.00 uur.
25 april Meivakantie: 25 apr 2020 t/m 3 mei 2020  (sommige scholen hebben 2 weken vrij)
27 april ItGeahus smKoningsdag zeepkistenrace
Mei  
11-15 mei wandelaarsAvondwandelvierdaagse Garyp

Organisatie: Gymnastiekver.Vlug en Vaardig
do 14 mei Christelijke Plattelandsvrouwen Bond Garyp (C.P.B. Garyp)
Uitstapje
   
Juni  
   
   
Juli  
4 juli Zomervakantie (Noord): 4 jul 2020 t/m 16 aug 2020
16 t/m 18 juli Hynstedagen Tytsjerksteradiel
18 juli Bouwvak (Noord): 18 jul 2020 t/m 8 aug 2020
   
Augustus  
27 t/m 30 aug NOVG: dorpsfeest
   
   
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.3 van 31 januari 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 3 april 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 27 maart 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com

Collecterooster 2020

  • 01-03 t/m 07-03 Jantje Beton
  • 08-03 t/m 14-03 Amnesty International
  • 15-03 t/m 21-03 ReumaNederland
  • 22-03 t/m 28-03 ZOA
  • 29-03 t/m 04-04 Fonds Gehandicaptensport
  • 05-04 t/m 11-04 Hartstichting