Logo-Dorpsbelang


Op deze plek verschijnt nieuws en informatie van Dorpsbelangen Garyp

januari 2022

Beste Wensen
Wat zal het jaar 2022 brengen. De afgelopen twee jaar zijn van grote invloed geweest op de samenleving. Sporten, samenzijn en nog vele andere zaken werden lastig, beperkt of afgelast. Zo ook de jaarwisseling. Toch hebben wij in Garyp ons keurig gedragen.
Namens het bestuur wens ik eenieder een goed en gezond 2022.

Glascontainer
Aan de Brandsmaloane is een extra glascontainer geplaatst. Wij, Dorpsbelang en de buurtvereniging, hebben hier bezwaar tegen gemaakt en hebben hierbij de laatste publicatie gemist. De Gemeente heeft de adviezen welke door de bezwarencommissie zijn afgewezen gevolgd en besloten de container te plaatsen.
Het komende jaar zullen wij enkele politieke partijen en B&W zeer zeker spreken en hierbij willen wij graag de belangen en de samenwerking van en met een Dorpsbelang met haar bespreken.

Jaar 2022
Het jaar 2022 zal hopelijk voor het bestuur een beter jaar worden. Zo gaan wij ervan uit dat er zich binnen Garyp meerdere dorpsbewoners zijn die een bestuursfunctie op zich wil nemen binnen het bestuur van Dorpsbelang Garyp. U doet het voor het dorp.
Verder zijn er mogelijk enkele bespreekpunten die veranderingen kunnen brengen binnen het dorp. Het zijn geen zaken die binnen een jaar zijn afgehandeld.

Tot slot
Voor nu is er verder voor deze rubriek zo aan het begin van het nieuwe jaar niet veel te melden door ons. Toch willen wij eenieder nogmaals bedanken en vragen om de komen de periode goed op elkaar te passen. Dit is voor de inwoners zoals reeds twee jaar bewezen zeer zeker goed te doen.

Namens bestuur van het Dorpsbelang Garyp
Fokke Lemstra

OVG logo small
De Ondernemersvereniging van Garyp heeft als doel het behartigen van de belangen van ondernemers die gevestigd- of zakelijk actief zijn in Garyp.

Meer informatie:

 • Kinderwoud
 
 • Uitvaartzorg Bijlsma
 
 • De Friese Wouden
 
 • Banner plek vrij
 
 • CBS De Wrâldpoarte
 • Bouwbedrijf Wagenaar
 • Spar Bijlsma
 • Kobus
 • Spoelstra
 
 • Rinskje's Haarsalon
 • It Geahus
 • Dien Zaak
 • Kinderopvang Garyp
 • SchildersbedrijfvdMeulen
 • Kor de Boer
 
 • De Beuk
 • Bakkerij Van der Zee
 • Koopmans Timmerwerken
 • AI Motors
 • bureaubenedictus
 • AldertdeBoer
 • KraanverhuurSjoerdHoekstra
 • It Wurk
 
 • Kobus
 • Bouwbedrijf Wagenaar
 • Spoelstra
 • Spar Bijlsma
 • DeTsjoender
 • Elverdink
 • BioBalance7
 • Loes Bontekoe
 
 • KaashandelVanDerWal
 • De Wolkom
 • BouwbedrijfDeHaan

(Bron: Rabbelskûte, januari 2022)

Verkiezing ‘Gariper fan it jier 2021’

Amnesty International Garyp “Gariper fan it jier 2021”
De afdeling Amnesty International Garyp is door de redactie van de dorpskrant De Rabbelskûte uitgeroepen tot Gariper fan it jier 2021. Lezers van de Rabbelskûte konden mensen of organisaties nomineren voor de prijs. De redactie kreeg een aantal namen binnen. Vooral de motivatie voor Amnesty International sprong eruit! Met hun tomeloze inzet voor gevangenen en verdrukten overal ter wereld maken ze al 15 jaar veel indruk in het dorp.
In 2006 namen Aafke Koopmans en Ankje Land het voortouw voor deze groep, die officieel is opgericht in januari 2007. Sindsdien staan ze op de Internationale kaart van Amnesty International. Amnesty Garyp bestaat nu uit de volgende vijf dames:

 • Aafke Koopmans-Hoekstra, voorzitter, gastdocent,contactpersoon Amnesty Amsterdam
 • Ankje Land-Hoekstra, penningmeester
 • Etje Toonstra, scholenwerkster en notulist
 • Atsje Algra, webmaster, gastdocent
 • Janke Bosma, coördinator Amnesty schrijftassen

 gariper jier 2022v.l.n.r.: Aafke Koopmans, Ankje Land, Etje Toonstra, Atsje Algra (met trofee) en Janke Bosma

De activiteiten van de groep bestaan uit het geven van voorlichting op scholen, via de dorpskrant, de website en informatiestands. Ze verkopen boeken, houden collectes en organiseren fakkeltochten. Een vaste activiteit is Write for Rights, dat zijn maandelijkse schrijfacties thuis, waar veel dorpsgenoten aan mee doen. Ze schrijven brieven aan autoriteiten overal ter wereld, waar mensen zijn gevangengenomen, gemarteld of ter dood veroordeeld. En dat heeft effect! Mede door hun toedoen worden overal ter wereld gevangenen losgelaten, wordt de doodstraf omgezet en krijgen gevangenen een menselijker behandeling. Amnesty Garyp bereikt zo een breed publiek in en om het dorp, ja overal ter wereld wordt hun geluid al 15 jaar gehoord!
De redactie is van mening dat Amnesty Garyp daarom de terechte winnaar is van de trofee met inscriptie ‘Gariper fan it jier 2021’. Op zaterdag 8 januari heeft Gjalt Faber namens de redactie de ‘Gariper fan it jier 2021’ bekend gemaakt’ De trofee met inscriptie is overhandigd aan voorzitter Aafke Koopmans aan huis. Alle leden kregen een bos bloemen uit handen van Trudi Dorreboom en Anja de Vries. Geanne de Haan bracht met vier familieleden een vrolijke serenade ten gehore. Geen van de vijf dames had iets in de gaten, zodat de prijs een complete verrassing was.
De redactie hoopt dat de prijs ook andere Garipers zal inspireren om voorbeelden als ‘zorg voor elkaar’ waar ook ter wereld in praktijk te brengen. Dat is een goede start in deze donkere dagen van het nieuwe jaar 202

Gjalt Faber

 


(Reinder Herder - 13 december 2021)

Nieuw wandelpad Ielke Boonstraloane - Zonnepark

Al meerdere keren zag ik de Wandelnetwerk paaltjes bij de 'boskjes' aan de Ielke Boonstraloane staan. Telkens nam ik me voor het nieuwe wandelpad aldaar eens te verkennen. Deze zachte decemberdag was het zover. Wat een geluk dat ik de juiste (halfhoge) wandelschoenen aan had, want het pad is in dit jaargetijde zo hier en daar behoorlijk nat. Het deed me even denken aan onze wandelingen in Schotland waarbij op de wandelkaarten vaak stond vermeld 'boggy section', wat 'drassig gedeelte' betekent.
Ik wandel het pad vanaf de Ielke Boonstraloane en ga de 'bosk' in. Aan het eind moet je goed kijken waar je heen moet, want daar staat geen enkele aanwijzing en je kunt twee kanten op. Maar het lijkt logischer om rechtsaf te gaan en dat blijkt na een tiental meters te kloppen, want dan zie je een bordje van "Honden aan de lijn'  en een eerste hekwerk. En dan zie je meteen ook het pad richting het zonnepark aan de Easterein. Ook bij het zonnepark aangekomen staat geen enkele aanwijzing, maar je kunt ook niet echt een andere kant op en het pad is al enigszins uitgelopen en dus herkenbaar. Ook op het talud van het zonnepark is het zo hier en daar flink nat en sompig.
Ik vroeg me nog wel af of aan de Easterein wel een aanduiding van dit pad staat. Moet ik nog 's even op letten, zag het zo niet staan.

Zie verder de foto's

Start pad aan de Ielke Boonstraloane
Het Wandelnetwerk paaltje met route 68
Even zoeken, maar rechtsaf dus
Het eerste hekwerk, daarna rechtuit naar het zonnepark
Dubbel hekwerk vanwege kruisend veeverkeer
Naar het zonnepark
Het talud op
Op het talud langs het hek van het zonnepark
Een bankje, maar eerst de heuvel beklimmen
Uitzicht vanaf het bankje
Naar de uitgang, maar eerst nog een 'boggy section'
Het talud af
De visvijver vooraan bij het zonnepark
Het laatste hekwerk
De uitgang aan de Easterein

    Klik HIER om een agenda-item in te sturen
   

AGENDA 2022

Januari    
   
Februari    
5 februari   ItGeahus smIt Geahûs
Buurman en buurman hebben weer een paar steengoede coverbands gevonden. Later meer.....
     
Maart    
19 maart   19 maart 2022 Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel: 47e Solistenconcours It Geahûs
26 maart   Gods Golden Acre: (onder voorbehoud) benefietconcert van 80’s/90’s band Virus in It Geahûs
April    
     
Mei    
     
Juni    
     
Juli    
21-23 juli   Hynstedagen 2022
     
Augustus    
     
September    
8 t/m 11 sept   NOVG: dorpsfeest
Oktober    
7 t/m 9 okt   Chr. Muziekver. Looft den Heer: 125- jarig jubileumweekend
November    
     
December    
     
     
     
     

Fûgelwacht Garyp

Dorpsbewoners kunnen meldingen  doen over (bijzondere) vogelsoorten bij de  Fûgelwacht Garyp e.o. via mail naar fugelwachtgaryp. Zo mogelijk ook foto’s mee sturen.
Ook voor andere zaken m.b.t. (weide)vogels is het bestuur via dit e-mailadres bereikbaar. Voor telefonische informatie verwijzen wij naar voorzitter Rinus de Vries, tel. 0511 – 521655 of secretaris Gjalt Faber, 0511 – 521918.

DANZ 

Ruil en/of weggeef pagina Garyp.
De facebook pagina voor Garipers die iets weg willen geven en of ruilen.
Bijvoorbeeld je hebt nog kinderlaarzen die nog prima een seizoen gebruikt kunnen worden.
In ruil van een pak koffie of … mag je deze laarzen ophalen.


LooftDenHeer logo
Chr. Muziekvereniging “Looft den Heer” Garyp

1897 - 2022 

Op 7 oktober 1897 werd onze muziekvereniging “Looft den Heer” opgericht.
Dat betekent dat er in oktober 2022 een uniek 125 jarig jubileum is te vieren waar we op passende wijze aandacht aan willen geven.
De eerste plannen zijn ondertussen gemaakt en de festiviteiten staan gepland voor het weekend van 8 en 9 oktober 2022.

Zie ook: www.aldgaryp.nl


Âlde foto's fan Garyp

Yn 2015 is de website www.aldgaryp.nl de loft yn gongen. Op de website sille stadich oan mear en mear moaie âlde foto’s en films fan Garyp komme te stean.

Video oude dorpsfilms

Website: www.aldgaryp.nl

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.3 van 21 januari 2022 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 25 maart 2022.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 18 maart 2022 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

 • 30-01 t/m 05-02 Hersenstichting
 • 06-03 t/m 12-03 Jantje Beton
 • 13-03 t/m 19-03 Amnesty International
 • 20-03 t/m 26-03 ReumaNederland
 • 27-03 t/m 02-04 ZOA
 • 03-04 t/m 09-04 Fonds Gehandicaptensport
 • 10-04 t/m 16-04 Hartstichting
 • 17-04 t/m 23-04 Nationaal Fonds Kinderhulp
 • 15-05 t/m 21-05 Longfonds

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl
website door IT-wurk