• giestekmei  

    vrij 5 oktober - 16:00 uur - It Geahûs

    (G) iest ek mei? Samen eten - INFO


Kijk ook eens op de site van Ald Garyp
Westerein 23 37ea8d7c17944d959909eceb0ee23dda
 

Logo-Dorpsbelang

Op deze plek verschijnt nieuws en informatie van Dorpsbelangen Garyp

Nieuws van Dorpsbelang
(juli 2018)

Vakantie Doarpsbelang
Vakantie.. Iedereen is er volgens ons welverdiend aan toe.
U heeft vakantie gehad of krijgt dit nog. Wij willen een ieder een fijne vakantie toe wensen.

Energieneutraal
Zoals u wellicht heeft gelezen is Doarpsbelang, de Energiecoöperatie en de Gemeente Tytsjerksteradiel energieneutraal, hierover zijn diverse gesprekken gaande om te kijken en te beoordelen wat de mogelijkheden zijn.
De onderzoeken naar een energieneutraal en mogelijk gasvrij Garyp is in gang gezet.


Lees meer .....


Meiinoar us doarp better meitsje? Dat jout enerzjy!

Beste buurtgenoot,

Energie besparen is goed voor onze portemonnee, voor het milieu, voor de toekomst van onze planeet en dus voor onze kinderen. Dat willen we allemaal en toch komt het er vaak niet van. Als we er met het hele dorp de schouders onder zetten, dan lukt het wel.
In Garyp willen wij, Gosse Koopmans, Tjerk Buma, Charlie Kock, Eelke Hoekstra en Gjalt Benedictus, daar onze bijdrage aan leveren als buurkracht-buurtteam.

Duorsume buorlju op 22 september
Op 22 september is het nationale burendag. Wij willen die dag graag inzetten om eens te buurten.
In ons dorp hebben we een aantal buren bereid gevonden om hun huis deze dag van 10.00 tot 12.00 uur open te stellen. Zij delen hun verduurzaming graag met je. Heb jij belangstelling kom dan naar "it enerzjyhus" (het voormalig Rabobankkantoor). Om 9.30 uur starten we met de koffie en de bekendmaking van de diverse locaties. Kom op tijd, want per locatie zijn er een beperkt aantal bezoekers mogelijk.

Buurtbijeenkomst op maandag 12 november 19.30 uur in It Geahus
Reserveer deze datum alvast in je agenda. We organiseren een buurtbijeenkomst die volledig in het teken staat van energie besparen en verduurzamen van je woning. Een aantal woningen uit Garyp hebben een energiescan gehad. De resultaten uit deze energiescans gaan we presenteren en we zullen mogelijkheden bespreken wat er te doen staat om goed de toekomst in te kunnen. Oak zal er deze avond een aanbod zijn gericht op isolatie en zonneenergie, speciaal voor aile inwoners van Garyp. Meer informatie volgt eind oktober.

Enthousiast?
Meld je dan aan op buurkracht.nl/garyp. Daar lees je meer over onze acties.
Wij zoeken nog versterking (m/V) voor ons buurtteam voor o.a. bezorging en enthousiasmeren van onze beweging. Heb je verder nog vragen, opmerkingen of ideeën, spreek ons aan of mail ons gerust via info@ekgaryp.nl
We zijn benieuwd waar jij mee aan de slag wilt.
Foar no in moaie nei-simmer en sjogge we jim op 22 septimber yn "it enerzjyhus"? It startpunt fan ús duorsume burendag!

Mei energieke groetnis,
Eelke Hoekstra, Tjerk Buma, Gosse Koopmans, Gjalt Benedictus en Charlie Kock

buurkracht      EKGaryp


 

Klik HIER om een agenda-item in te sturen

 

 AGENDA 2018

September  
13-16 sept. Dorpsfeest in Garyp
Informatie
do 20 sept C.P.B. Garyp - Koffiemorgen. Aanvang: 9.30 uur
za 22 sept Duorsume buorlju.
In "It Enerzjyhus" (het voormalig Rabobankkantoor). Aanvang 9.30 uur.
Organisatie: Buurkracht en EKGaryp
Oktober  
do 4 okt C.P.B. Garyp - Excursie naar het Wasmuseum in Opende (Gr.)
vrij 5 okt giestekmei(G) iest ek mei? Samen eten.
Op vrijdag 5 oktober is iedereen weer vanaf 16 uur welkom in It Geahûs! Opgeven bij: Eelke Hoekstra, tel 521975, e.hoekstra@hetnet.nl en Minie vd Voorde, tel. 521693, w.voorde@chello.nl en It Geahûs, tel. 521249.
di 16 okt C.P.B. Garyp - Rayonvergadering in Oudega. Mevr. Adriana-Westra uit Dokkum komt met versjes en schetsjes van vroeger.
za 20-28 okt Herfstvakantie (20 okt - 28 okt)
vrij 12 okt ItGeahus sm
Bingo
-  Activiteitencommissie It Geahûs

(De volgende bingo's zijn: elke 2e vrijdag van de maand t/m vrijdag 12 april 2019)

26 okt. ItGeahus sm
Kinderbingo  - 
Activiteitencommissie It Geahûs
November  
10 nov ItGeahus smDuo Bauke en Campbell. Dit duo speelt hilarische sketches en zelf geschreven Friese en stadsfriese liedjes. Ze weten u te boeien van het begin tot het eind. Na hun optreden is er weer een buffet. Aanvang 15:00 uur.

Activiteitencommissie It Geahûs
ma 12 november Buurtbijeenkomst om 19.30 uur in It Geahus.
Organisatie: Buurkracht en EKGaryp
wo 14 nov C.P.B. Garyp - Jikke en Sake Postma uit Burgum vertellen over hun vrijwilligerswerk bij de kerkdiensten in de gevangenis
17 nov ItGeahus smMuziek van toen. Voor iedereen die van gezelligheid en van muziek houdt. Muziek uit de jaren 60, 70, 80 etc.

Activiteitencommissie It Geahûs
   
December  
wo 19 dec C.P.B. Garyp - Broodmaaltijd met kerstliturgie
 

AGENDA 2019

Januari  
do 3 jan C.P.B. Garyp - Koffiemorgen met nieuwjaarswensen. Aanvang: 9.30 uur
wo 16 jan C.P.B. Garyp - Wiebe Biesma uit Heerenveen vertelt over zijn reis op de motor door Vietnam
26 januari 45e Solistenconcours van de Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel in It Geahûs. 
26 januari 13e Federatiefestival van de Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel in It Geahûs.
Februari  
2 februari ItGeahus smU2 tribute band. Organisatie Buorman & Buorman

Activiteitencommissie It Geahûs
wo 13 febr C.P.B. Garyp - Feestelijke jaarvergadering
Maart  
wo 20 maart C.P.B. Garyp - Bert Pronk deelt met ons zijn ervaringen in de meldkamer van 112
April  
wo 10 april C.P.B. Garyp - We laten ons deze avond verrassen
Mei  
do 16 mei C.P.B. Garyp - jaarlijkse uitstapje
   
   
   
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 21e jaargang nr.6 van 27 juli 2018 is uit.

De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 28 september 2018.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 21 september 2018 om 19.00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mail adres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com


Degenen die daar prijs op stellen kunnen via bovenstaand e-mailadres een digitale versie van de Rabbelskûte aanvragen.

Collecterooster 2018

02-09 t/m 08-09 KWF Kankerbestrijding
24-09 t/m 29-09 Handicap.nl