Links

  • Op deze bladzijde worden de voor zover bekend zijnde of de aangemelde www- en e-mailadressen van Gariper sites geplaatst.

eigen naam

www-adres

e-mail-adres

Garyp in foto's en ansichten (site van Wytze Kobus) members.chello.nl/~w.kobus/garyp/  
Tade Smedes
(foto's en filmkes, in soad fan Garyp)
http://www.tadesmedes.nl/  
Willem Jonker
(oud-Gariper)
De Winkelhaak Weblog Jolmer Winkel
Jan de Boer eigen vakantiereizen webalbums  
Chr. Muziekvereniging Looft den Heer facebook ldhg01@gmail.com
Chr.Basisschool "De Wrâldpoarte" www.dewraldpoarte.nl info@dewraldpoarte.nl
Korfbalver V.en V. www.venv.nl webmaster@venv.nl
Voetbalver.V.enV.'68 www.venv68.nl info@venv68.nl
Gymnastiekvereninging V.en V. www.venvgaryp.nl  
Volleybalvereniging Garyp www.volleybal-garyp.nl  
Tennisver. It Akkerlân www.itakkerlan.nl  
Buurtvereniging "Klompmakkersstreek" heeft een site met foto's gemaakt van de Singel, de Tuije en Greate Buorren-west Buurtvereniging 'Klompmakkersstreek'  
Gariper Hardrock band CHAIN run.to/chain  
Stichting Hulpgoederen Roemenië "Garyp-Earnewâld" www.roemeniestichting.nl/ swobbes@hetnet.nl
Hervormde Evangelisatie Garyp www.hervormdgaryp.walkaas.nl/  
PKN Garyp www.pkngaryp.nl/ info@pkngaryp.nl
Amnesty Garyp www.garyp.amnesty.nl/  
Toneelvereniging 'Lytse Krêft' www.lytsekreftgaryp.nl info@lytsekreftgaryp.nl
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 24e jaargang nr.1 van 23 oktober 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 18 december 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 11 december 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster 2020

25-10 t/m 31-10 Diabetes Fonds
01-11 t/m 07-11 Alzheimer Nederland **
08-11 t/m 14-11 Het Gehandicapte Kind
15-11 t/m 21-11 Nationaal MS Fonds
22-11 t/m 28-11 Leger des Heils Fondsenwerving

**Vanwege de corona, gaan wij het dit jaar anders doen en komen wij niet met een collectebus bij u langs, maar ontvangt u in de collecteweek een kaartje 'Stop dementie, doet u mee?' in de brievenbus. Hier staat op hoe u kunt doneren.