Klik HIER om een agenda-item in te sturen

 

AGENDA 2021

Januari
 
7 jan C.P.B. Garyp
Koffieochtend met Jan Jonkman.
De vervanger van Piet Paulusma, komt vertellen over het weer.
20 jan C.P.B. Garyp
Jos van der Kooij vertelt over de brandweer
en geeft voorlichting over brandpreventie. 
Februari  
24 febr C.P.B. Garyp
Jaarvergadering
Huite Zonderland, de vader van turner Epke, vertelt over zijn beroemde zoon. “De weg van een Olympisch kampioen”
Maart  
17 maart C.P.B. Garyp
Auke Steensma vertelt over Titus Brandsma met tekeningen en schilderijen van Servais. 
April  
14 april C.P.B. Garyp
Wouter De Vries informeert ons over zijn werk als Politiewoordvoerder
Mei  
19 mei C.P.B. Garyp
Bootreisje
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 24e jaargang nr.1 van 23 oktober 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 18 december 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 11 december 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster 2020

25-10 t/m 31-10 Diabetes Fonds
01-11 t/m 07-11 Alzheimer Nederland **
08-11 t/m 14-11 Het Gehandicapte Kind
15-11 t/m 21-11 Nationaal MS Fonds
22-11 t/m 28-11 Leger des Heils Fondsenwerving

**Vanwege de corona, gaan wij het dit jaar anders doen en komen wij niet met een collectebus bij u langs, maar ontvangt u in de collecteweek een kaartje 'Stop dementie, doet u mee?' in de brievenbus. Hier staat op hoe u kunt doneren.