OVG logo small

Bestuur

 • voorzitter: Anne Elverdink (voorzitter@ondernemendgaryp.nl)
 • secretaresse: Anna Bijlsma (secretaris@ondernemendgaryp.nl)
 • penningmeester: Elly Timmermans (penningmeester@ondernemendgaryp.nl)
 • algemeen lid: Jellie Bijlsma
 • algemeen lid: Kees-Jan Wagenaar

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.3 van 21 januari 2022 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 25 maart 2022.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 18 maart 2022 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

 • 30-01 t/m 05-02 Hersenstichting
 • 06-03 t/m 12-03 Jantje Beton
 • 13-03 t/m 19-03 Amnesty International
 • 20-03 t/m 26-03 ReumaNederland
 • 27-03 t/m 02-04 ZOA
 • 03-04 t/m 09-04 Fonds Gehandicaptensport
 • 10-04 t/m 16-04 Hartstichting
 • 17-04 t/m 23-04 Nationaal Fonds Kinderhulp
 • 15-05 t/m 21-05 Longfonds

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl
website door IT-wurk