Skip to main content

Ondernemend Garyp

De Ondernemersvereniging van Garyp heeft als doel het behartigen van de belangen van ondernemers die gevestigd- of zakelijk actief zijn in Garyp.

De OVG heeft als doelstelling:

  • het verbeteren van de onderlinge contacten van de ondernemers van Garyp
  • het uitbreiden van de mogelijkheden voor het in stand houden van een onderneming
  • en het gezamenlijk naar buiten treden betreffende gemeentelijke en provinciale aangelegenheden.

Tevens werken we aan het leefbaar maken en houden van een hechte woongemeenschap.


Bestuur

  • voorzitter: vacant (voorzitter@ondernemendgaryp.nl)
  • secretaresse: Anna Bijlsma (secretaris@ondernemendgaryp.nl)
  • penningmeester: Hendrika van der Meulen (penningmeester@ondernemendgaryp.nl)
  • algemeen lid: Jellie Bijlsma

Contact