Hoofdmenu

Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.2 van 15 november 2019 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 31 jan.2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 24 januari 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com

Collecterooster 2019

  • 18-11 t/m 24-11 Nationaal MS Fonds