Skip to main content

Nieuws van zwembad "It Baeijersplak"

De inzamelingsactie voor het behoud van het zwembad is bijna afgerond.
Door een fout bij de verwerking van de incasso-opdrachten is bij een aantal mensen de bedragen niet in december, maar in januari geïncasseerd. Onze excuses daarvoor. Verder zijn er nog enkele personen die een bedrag hebben toegezegd maar dat nog niet hebben overgemaakt. Wij zouden het erg op prijsstellen dat diegenen dat alsnog willen overmaken. Alvast bedankt.

Geldinzameling:
Over de opbrengst van de actie zijn we heel tevreden.
Er is totaal € 28.500,- toegezegd. Zoals bekend hebben/zullen de gemeente en Provincie in totaal € 100.000,- bijdragen.
Verder hebben we een bijdrage mogen ontvangen van het Doarpsbelang ad € 4.957,- de Fryske Boekewike € 540,- de oudejaarscommissie € 760,- het Fonds Coöperatief Dividend Rabobank € 5.000,- de muntenactie in de feesttent € 315,- en diverse kleinere giften € 117,-. Het totaal bedrag wat ons op dit moment is toegezegd bedraagt ca. € 140.000,-
Daarnaast zijn er enkele personen die ons een renteloze lening willen verstrekken van in totaal
€ 6.000, -maar die moeten we uiteraard weer terugbetalen.
Met al deze giften, toezeggingen en leningen is het mogelijk het zwembad weer in een goede staat te krijgen en voor de komende jaren dat ook te houden.
Meer dan 50 mensen hebben aangegeven dat ze ons wel een handje willen helpen. Onder leiding van Jan de Boer (Feanhusterpaad.) worden deze mensen op de tijd waarop dat het beste uitkomt uitgenodigd om mee te helpen.

Iedereen die op welke wijze dan ook mee heeft geholpen om dit allemaal mogelijk te maken:
HEEL HARTELIJK DANK !!

De stand van zaken:
Ondertussen is bouwbedrijf De Haan bezig de machinekamer te vergroten zodat er een grotere zandfilter met nieuwe pomp en overige installaties in passen.
Tegelijkertijd is het dak van de machinekamer en de dakbedekking van het hele gebouw vervangen.
Verder worden de tegels rond het bad verwijderd en vervangen en wordt het leidingwerk tussen het zwembad en de machinekamer vernieuwd.
Zoals het er nu uitziet worden er binnen afzienbare tijd zonnepanelen op het dak van de gymzaal geplaatst zodat we gebruik kunnen maken van de zonne-energie.
.
In tweede termijn wordt het hek om het zwembad verplaatst zodat de zonneweide groter zal worden en zullen de speeltoestellen worden vervangen.
Verder wordt gewerkt aan een "luie trap" zodat ook degenen die wat minder ter been zijn gemakkelijker in en uit het bad kunnen komen.

De officiële (her)opening staat gepland voor het voorjaar 2016. Dan is het hele project uitgevoerd en kunnen we weer jaren genieten van ons unieke zwembad.

Kortom: wij zijn druk en met plezier bezig om de plannen te realiseren en verwachten dat het resultaat heel mooi zal worden.

Wilt u weten hoe het er nu feitelijk uitziet kijk dan op Garyp.nl onder zwembad. U zult begrijpen dat de modderbulten momenteel het uitzicht bepalen. Maar ja, dat hoort er bij.

Voor vragen of suggesties houden we ons graag aanbevolen.

Met vriendelijke groet.
Het zwembad bestuur

Mail: zwembadgaryp@gmail.com
Banknummer: NL87 RABO 03209 80 898