Skip to main content

Nieuws van zwembad “It Baeijersplak” (maart 2016)

Na de donkere winterperiode staat de zomer al weer bijna voor de deur en daarmee dus ook de start van het nieuwe zwemseizoen. De afgelopen winter hebben wij als bestuur en vrijwilligers echter niet stil gezeten en is er weer een volop gewerkt bij het zwembad. Hierbij willen wij als bestuur de vrijwilligers dan ook alvast bedanken: zonder deze  vrijwilligers zou het absoluut niet mogelijk zijn geweest dit project te realiseren.

jong geleerd isZoals in een eerdere editie van de Rabbelskûte al stond vermeld is vrijwel direct na de sluiting van het zwembad in september 2015 gestart met de tweede fase van de verbouw. In deze tweede fase is het hekwerk verplaatst waardoor de zonneweide rondom het zwembad groter is geworden en er een aantal nieuwe speeltoestellen kunnen worden geplaatst. Door het verplaatsen van het hekwerk is het ook mogelijk geworden binnen het hekwerk rondom het zwembad een strook kunstgras aan te leggen, waardoor de jeugd straks lekker kan liggen zonnen langs de rand van het zwembad.

Op het moment van uitkomen van deze editie van deze Rabbelskûte (eind maart/begin april) hopen wij het terrein rondom het zwembad opnieuw te hebben geëgaliseerd en ingezaaid zodat alles er bij de opening in mei weer fris en groen uitziet.

plaatsen speeltoestel plaatsen speeltoestel 1Er zal nog een trap in het ondiepe gedeelte van het bad worden geplaatst, waardoor dit gedeelte toegankelijker wordt voor de jongere en kleinere jeugd. Deze trap zal bovendien een handig opstapje zijn voor de iets oudere zwemmers onder ons.

Daarnaast wordt er nu nog volop gewerkt aan de afronding van een aantal details aan het gebouw, zoals het aanbrengen van plafonds in de kiosk en kleedruimtes, het plaatsen van lockers voor het opbergen van waardevolle spullen en kleding. Ook zal er een geluidsinstallatie en een douche worden aangelegd. De tweede fase van de verbouw zal naar verwachting binnenkort zijn afgerond.

De opening voor de zwemmers staat gepland op zaterdag 30 april 2016. De voorverkoop van abonnementen vindt net zoals voorgaande jaren plaats via school en op vrijdagavond 29 april van 19:00-20:00 uur bij het zwembad.

De officiële (her-)opening van het gerenoveerde zwembad zal ergens halverwege 2016 worden gepland.

Binnenkort volgt dan nog onze jaarlijkse geraniumactie en wel op donderdag 21 april. Wij komen dan vanaf 18:00 uur weer bij u thuis langs met prachtige geraniums. Meer informatie over de geraniumactie volgt binnenkort op de OVG folder.

Voor opmerkingen, vragen of suggesties houden we ons graag aanbevolen.
Het zwembad bestuur (email: zwembadgaryp@gmail.com)