Openingstijden zwembad

Zwembad juni 2017Zaterdag 16 september a.s. is de laatste openingsdag (geopend tot 17.30 uur) van zwembad 'It Baeijersplak' dit seizoen. Ondanks het niet altijd fraaie zomerweer kunnen we toch terugkijken op een geslaagd seizoen met als hoogtepunt de feestelijke heropening van het zwembad in juni.

 

Alle zwemmers, bezoekers en vrijwilligers heel erg bedankt.

Tot volgend jaar!


Vanaf 4 september a.s. tot het moment van sluiten zijn de openingstijden als volgt:
Maandag t/m donderdag 14.00 uur - 17.30 uur en 18.30 uur - 20.30 uur

Vrijdag 13.30 uur - 17.30 uur en 18.30 uur - 20.30 uur
Zaterdag 13.30 uur - 17.30 uur
Zondag 13.30 uur - 17.30 uur (alleen geopend bij mooi weer)


 

 

zwembaddonateur1Zwembad 'It Baaijersplak'

Openingstijden Zwembad 2017

maandag 15.30 uur-17.30 uur en 18.30 uur-20.30 uur
dinsdag 15.30 uur-17.30 uur en 18.30 uur-20.30 uur
woensdag 13.30 uur-17.30 uur en 18.30 uur-20.30 uur
donderdag 15.30 uur-17.30 uur en 18.30 uur-20.30 uur
vrijdag 13.30 uur-17.30 uur en 18.30 uur-20.30 uur
zaterdag 13.30 uur-17.30 uur    
zondag 13.30 uur-17.30 uur (alleen geopend bij mooi weer)
     
Tijdens de schoolvakanties van de basisschool zijn de openingstijden op doordeweekse dagen van  
  13.30 uur- 17.30 uur en 18.30 uur-20.30 uur

Voorverkoop

Voorverkoop van de abonnementen kan via de school, maar hetzelfde aanmeldingsformulier kunt u hieronder ook gewoon downloaden.

Ook zijn er inschrijfformulieren voor de voorverkoop bij de Spar verkrijgbaar.
Tenslotte kan op VRIJDAG 28 april tot 20.00 uur bij het zwembad van de voorverkoop gebruik worden gemaakt.


 

Tarieven seizoen 2017

Los abonnement: voorverkoop € 35,00 normaal € 40,00
Gezinsabonnement: voorverkoop € 80,00 normaal € 85,00
Kaarten losse verkoop: € 3,00  
Dagkaart (voor de middag en avond)  € 4.00  

 

Bestuur

Het bestuur van het zwembad bestaat uit:

Imko van der Meulen - voorzitter
Jetty de jong – secretaris
Jaap Bosma - penningmeester
Andries de Haan
Marjan Elverdink
Anne Bethlehem
Grietsje Herder

Donateur worden

Nog geen donateur? Neem contact op met Jaap Bosma (mail: jaap.bosma@upcmail.nl).

Huishoudelijk reglement

  • Zwemmen is een plezierige bezigheid. Het plezier dat je eraan beleeft moet je ook een ander gunnen.
  • Kinderen zonder diploma mogen alleen onder begeleiding in het ondiepe gedeelte van het grote bad. De peuterbaden zijn bedoeld voor kinderen onder de 6 jaar.
  • Kleedhokjes zijn uitsluitend bestemd voor het omkleden.
  • Tijdens het zwemmen is alleen speelgoed toegestaan dat door de toezichthouder is goedgekeurd.
  • Klachten over hinderlijk gedrag van personen op de speelweide worden niet door de toezichthouder afgehandeld. Hij/zij is uitsluitend verantwoordelijk voor het zwembad terrein.
  • Het zwembadbestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van goederen op of bij het zwembadterrein. Afgeven van goederen is en blijft een zaak voor eigen risico.
    Eveneens is het bestuur niet aansprakelijk voor verwondingen en/of kwetsuren tijdens of bij het zwemmen opgelopen.
  • Gedrag wat niet is toegestaan, zoals duiken wordt bestraft met verwijdering van het zwembadterrein en eventueel gevolgd door een tijdelijk toegangsverbod tot het zwembad. Een en ander ter beoordeling aan de toezichthouder. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Voor alle duidelijkheid willen wij u er nog op wijzen dat er geen officiële badmeester aanwezig is. Vanwege de geringe diepte van het zwembad van maximaal 135 cm is dit wettelijk ook niet noodzakelijk. Wel is er een toezichthouder aanwezig die er op let dat alles in en rondom het zwembad ordelijk verloopt. Wij willen u er dan ook op wijzen dat u als ouders uw kinderen op eigen verantwoording naar het zwembad laat gaan.

 

Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 21e jaargang nr.2 van 17 november 2017 is uit.

De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 januari 2018.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 januari 2018 om 19.00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mail adres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com


Degenen die daar prijs op stellen kunnen via bovenstaand e-mailadres een digitale versie van de Rabbelskûte aanvragen.

Collecterooster 2017

12-11 t/m 18-11 Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
19-11 t/m 25-11 Nationaal MS Fonds
26-11 t/m 02-12 Leger des Heils