Opening seizoen 2020

Zwembad juni 2017

UPDATE 28 juni 2020

Verruiming Corona maatregelen per 1 juli 2020

Per 1 juli is het zwembad toegankelijk voor
* Kinderen / jeugd tot 18 jaar en in het bezit van een zwemdiploma. Voor deze groep geldt de onderlinge afstand van 1.5 meter niet.
* Peuters en kleuters met maximaal 1 ouder of oppas. Let op deze kinderen maar ook de ouder of oppas blijft binnen de omheining van het peuterbad. De ouder of oppas hoeft in dit geval geen abonnement te kopen.

Ook nu geldt nog steeds dat het zwembad alleen toegankelijk met een geldig abonnement. Er is dus geen losse kaartverkoop.

Het abonnement kan worden gedownload via de site en worden ingeleverd bij het zwembad.
Onder de kop “Tarieven seizoen 2020 “ staan de abonnementsprijzen gemeld.


Het abonnementsgeld kan worden overgemaakt naar rekeningnummer NL83RABO0320964868 van Ver. Recreatieve voorzieningen Garijp, o.v.v. abonnement, achternaam en adres.

 


Zoals het er nu naar uitziet zal vanaf maandag 15 juni  a.s. het zwembad  “it Baeijersplak” de hekken weer kunnen openen. In tegenstelling tot voorgaande jaren zal dit een heel ander seizoen gaan worden. Als gevolg van het Corona virus volgen we de richtlijnen van het RIVM. Ook is het Corona protocol met de gemeente afgestemd. Om ook de toezichthouder zijn werkzaamheden te kunnen laten uitvoeren is besloten om in eerste instantie alleen abonnementen te verkopen aan kinderen/jeugd tot en met 12 jaar en in het bezit van een zwemdiploma. Voor deze groep geldt de onderlinge afstand van 1.5 meter niet meer. Het zwembad is ook alleen toegankelijk met een geldig abonnement. In eerste instantie is er  geen losse kaartverkoop. Als bestuur begrijpen we dat dit zeer vervelend is voor ouders met kinderen zonder een diploma. Voor de toezichthouder is het anders geen doen om binnen de hekwerken de 1.5 meter aan te houden.

Vanwege het verkorte seizoen zijn de tarieven aangepast (een korting van ca 40%).

De verkoop van de abonnementen gaat net als voorgaande jaren via de school (worden dit jaar verstuurd via Parro).  Ook zijn de inschrijfformulieren te downloaden via deze site.

De aanmeldingsformulieren kunnen ingeleverd worden bij de Spar of via de mail worden gestuurd naar zwembadgarijp@gmail.com.

Maak voor 14 juni a.s. het abonnementsgeld over naar rekeningnummer NL83RABO0320964868 van Ver. Recreatieve voorzieningen Garijp, o.v.v. abonnement, achternaam en adres. Vervolgens kunt u vanaf 15 juni  uw lidmaatschapspassen afhalen bij het zwembad.

Tarieven seizoen 2020

- Abonnement voor het 1e  gezinslid   € 25,00  (t/m 12 jaar en in bezit van zwemdiploma)
- Abonnement voor het 2e gezinslid    € 25,00  (t/m 12 jaar en in bezit van zwemdiploma)                                                    
- Abonnement vanaf het 3e gezinslid  € 12,50  (t/m 12 jaar en in bezit van zwemdiploma)

Bij 3 of meer abonnementen binnen het gezin bedraagt het abonnement tarief maximaal € 62,50

 

Geen losse kaartverkoop mogelijk

 

Als de regels van het RIVM verder worden versoepeld en het weer mogelijk wordt om ook ouders met kinderen zonder diploma welkom te heten dan kunnen reeds eerder gekochte abonnement(en) worden geplust naar een gezinsabonnement.

 

Openingstijden Zwembad 2020

maandag

14.00 uur-17.30 uur

en

18.30 uur-20.30 uur

dinsdag

09.30 uur-11.30 uur

 

seniorenzwemmen

dinsdag

14.00 uur-17.30 uur

en

18.30 uur-20.30 uur

woensdag

14.00 uur-17.30 uur

en

18.30 uur-20.30 uur

donderdag

14.00 uur-17.30 uur

en

18.30 uur-20.30 uur

vrijdag

14.00 uur-17.30 uur

en

18.30 uur-20.30 uur

zaterdag

13.30 uur-17.30 uur

   

zondag

13.30 uur-17.30 uur (alleen geopend bij mooi weer)

 Tijdens schoolvakanties van de Basisschool

maandag t/m vrijdag

13.30 uur-17.30 uur

en

18.30 uur-20.30 uur

zaterdag

13.30 uur-17.30 uur

   

zondag

13.30 uur-17.30 uur (alleen geopend bij mooi weer)

Bestuur

Het bestuur van het zwembad bestaat uit:

Tjerk Bouma  - voorzitter
Jetty de jong - secretaris
Jaap Bosma - penningmeester
Andries de Haan
Marjan Elverdink
Martinus Haarsma
Jeltje Visser

Donateur worden

Nog geen donateur? Neem contact op met Jaap Bosma (mail: zwembadgarijp@gemail.com)

 

'De Rabbelskûte' 24e jaargang nr.3 van 5 maart 2021 is uit.

De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 14 mei 2021. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 7 mei 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

- 07-03 t/m 13-03 Jantje Beton
- 14-03 t/m 20-03 Amnesty International
- 21-03 t/m 27-03 ReumaNederland
- 28-03 t/m 03-04 ZOA
- 04-04 t/m 10-04 Fonds Gehandicaptensport
- 11-04 t/m 17-04 Hartstichting
- 18-04 t/m 24-04 Nationaal Fonds Kinderhulp
- 16-05 t/m 22-05 Longfonds


garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk