Vorderingen zwembad

Maart 2015 - Enkele ingezonden foto's met tekst van de vorderingen bij de renovatie van het zwembad.
(klik op de foto voor vergrotingen)

Uitbouw technische ruimte Schakelkast Filter onder dak

De ôfrûne moannen hawwe wy net stil sitten. Der is ûnderwilens al in soad bard.
It terrein rûnom it swimbad is feroare yn ien grut bouterrein
- De machinekeamer is útbouwd
- It nije sânfilter is pleatst en is oan de binnenkant op 'e nij yn de ferve setten.
- Oansluting fan gas, elektrisch en wetter binne op 'e nij oanbrocht.
- Besteande bestrjitting is fuorthelle.
- De pjutterbadjes binne fuorthelle.
- Leidingen rûnom it swimbad binne fuorthelle.
- Der is begûn mei oanlizzen fan de besinkbak.

Bestrating verwijderd-1 bezinkbak-1 Leidingwerk rondom zwembad-1 Peuterbadjes-1 Verlichting machinekamer-1

Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.3 van 31 januari 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 3 april 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 27 maart 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com

Collecterooster 2020

  • 01-03 t/m 07-03 Jantje Beton
  • 08-03 t/m 14-03 Amnesty International
  • 15-03 t/m 21-03 ReumaNederland
  • 22-03 t/m 28-03 ZOA
  • 29-03 t/m 04-04 Fonds Gehandicaptensport
  • 05-04 t/m 11-04 Hartstichting