Nieuws van zwembad 'It Baeijersplak' - mei 2015

Begjin maaie is it slagge it swimbad wer te iepenjen.

Ûnderwilens is der ek it nedige bard:
- deksel op de besinkbak is plaatst
- sûnt juny foarsjogge 51 sinnepanelen ús fan elektriciteit
- pjutterbadjes binne plaatst
- bestrjitting rûnom de pjutterbadjes is lein
- fervje fan nije en besteande doarren  

Wat der noch oerbliuwt  is:
- plaatsen fan in buffertank
- lizzen fan keunstgêrs
- ferplaatsen fan de omheining  
- útbreidzjen en ynrjochting fan de boartersgreide

dakbedekking peuterbadjes in aanbouw
peuterbadjes gereed tegelwerkzaamheden 1
tegelwerkzaamheden 2 Zonnepanelen 51stuks


Help het zwembad verzuipt

zwembaddonateur1Ons mooie zwembad wat opgebouwd is door onze dorpsgenoten bestaat sinds 1977. Het zwembad biedt voor jong en oud al vele jaren veel plezier.

Ook de installatie is al ruim 35 jaar oud. Naast het gegeven dat de tand des tijds invloed heeft op de gehele installatie waardoor steeds meer onderhoud nodig is, voldoet deze ook niet meer aan de door de overheid gestelde eisen. Hierbij gaat het dan onder andere om de filtercapaciteit die nodig is om het water te zuiveren. Als er nu niets gebeurd zal ons zwembad in de toekomst de hekken moeten sluiten.

Als bestuur vinden we het heel jammer wanneer dit zou gebeuren. Vanuit het dorp krijgen we vaak te horen hoe prachtig en uniek het is dat een dorp als Garyp nog een eigen zwembad heeft. Maar om ook in de toekomst te beschikken over een geweldig zwembad hebben we uw hulp nodig!!
Hierbij kunt u denken aan financiële steun, het opzetten van acties en helpen met de verbouwwerkzaamheden.

Naast een grote hoeveelheid werk, heeft dit ook de nodige financiële consequenties. Om u een indruk te geven, de opgevraagde offertes voor het vervangen van alleen de installatie zelf bedroegen al meer dan € 200.000, -. Inmiddels hebben wij door een hoop werkzaamheden zelf uit te voeren het benodigde bedrag terug weten te brengen tot € 100.000, -.

In het voorjaar van 2014 verwachten we een goed beeld te hebben van de financiële situatie en dan zal er een besluit worden genomen of het renoveren van het zwembad wel of niet haalbaar is. Als projectgroep blijven we positief over de plannen maar wanneer het financieel niet haalbaar is dan kan het betekenen dat het zwembad de hekken zal moeten sluiten!

Met vriendelijke groet,

Projectgroep Fondsenwerving Zwembad

Imko van der Meulen
Jaap Bosma
Renske Kloetstra
Lourens Hengst
Wim Doppenberg
Sietze Algra

 

 

Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.3 van 31 januari 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 3 april 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 27 maart 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com

Collecterooster 2020

  • 01-03 t/m 07-03 Jantje Beton
  • 08-03 t/m 14-03 Amnesty International
  • 15-03 t/m 21-03 ReumaNederland
  • 22-03 t/m 28-03 ZOA
  • 29-03 t/m 04-04 Fonds Gehandicaptensport
  • 05-04 t/m 11-04 Hartstichting